Archive for 9 september 2022

Een nachtelijk bezoek aan de Thermen van Caracalla

9 september 2022

Een bezoek aan de Thermen van Caracalla blijft hoe dan ook indrukwekkend, maar deze maand kan je gedurende vijf dagen ook ’s nachts een bezoek brengen aan deze fraaie archeologische site.

Gedurende vijf avonden, op 9, 15, 18, 22 en 29 september, worden van 20 tot 23 uur speciale rondleidingen georganiseerd.

In principe kan je die de dag zelf nog boeken, maar deze nachtelijke rondleidingen worden in deze periode al enkele jaren georganiseerd en kennen veel succes. Snel reageren is dus de boodschap. Een plekje reserveren kan via de website onderaan dit bericht.

De rondleidingen duren ongeveer 75 minuten en starten elk kwartier. Per groep worden 30 personen toegelaten. De laatste groep vertrekt om 21.45 uur. Groepsbezoeken zijn ook mogeijk, maar moeten vooraf worden aangevraagd.

Bezoekers krijgen tijdens het avondlijke bezoek ook delen van het complex te zien die normaal niet of enkel bij speciale evenementen toegankelijk zijn voor het publiek.

caracalla

De ruïnes van de Thermen van Caracalla behoren tot de meest indrukwekkende restanten van de Romeinse oudheid. Het complex geeft een idee van de grandeur waarmee de keizers zich in de oudheid omringden.

Deze thermen, die waren uitgebouwd over twee verdiepingen en drie ondergrondse niveaus, zijn bovendien een schitterend voorbeeld van de Romeinse bouwkunst en het technische vernuft waarover de Romeinen destijds beschikten.

De rondleiding biedt ook een kennismaking met de gereconstrueerde Romeinse domus uit de tweede eeuw die pas sinds deze zomer toegankelijk is.

Deze woning bevat fresco’s die gewijd zijn aan zowel Romeinse als Egyptische goden. De schilderingen dateren van vóór de bouw van het derde-eeuwse Romeinse badcomplex.

Het oorspronkelijke gebouw, opgetrokken tijdens het bewind van keizer Hadrianus, maakte deel uit van een wijk die gedeeltelijk werd afgebroken om plaats te maken voor de Thermen van Caracalla die in 216 na Christus werden geopend.

De voorbije jaren werden de restanten van de domus zorgvuldig gerestaureerd en gereconstrueerd. De woning telde twee verdiepingen en bevond zich in oostelijke gedeelte van het thermencomplex.

De tentoongestelde fresco’s tonen Jupiter, Juno en Minerva, samen met Anubis, Isis en vermoedelijk Serapis. De schilderingen vormen het bewijs dat de Romeinen zich in de oudheid bezighielden met religieus syncretisme, het naar elkaar toegroeien van religies of een poging om tegengestelde religies met elkaar te combineren.

domus_caracalla (5)

Tijdens het bezoek maak je ook kennis met de ondergrondse niveaus van het badcomplex en met het Mithraeum, Het keldergedeelte strekt zich uit over een lengte van zowat 200 m en werd in 2019 volledig gerestaureerd.

Het gaat om het gedeelte onder de exedra van het calidarium, destijds het kloppende hart van de thermen en een uniek voorbeeld van het hoogtechnologische niveau dat de Romeinen toen al hadden bereikt.

In het ondergrondse gedeelte kom je terecht in de labyrintische gangen, de tunnels die werden gebruikt door slaven die ondergronds tonnen hout moesten verbranden in grote ovens om het water te verwarmen dat naar het caldarium moest vloeien.

Eveneens in de ondergrond bevindt zich een Mithrasheiligdom. Dit ondergrondse gedeelte is vele eeuwen lang ongezien gebleven. De Mithrastempel werd pas ongeveer honderd jaar geleden ontdekt en was tot voor enkele jaren alleen maar beschikbaar en toegankelijk voor wetenschappers.

Er werd 360.000 euro uitgetrokken om de ruimte volledig te restaureren. Ook het herstel van de 2,5 m diepe fossa sanguinis, een vierkante put waarin tijdens initiatierites (vermoedelijk) de ingewijden werden neergelaten om te baden in het bloed van een geofferde stier hoorde bij het restauratieproject.

Het mithraïsme was een mysterie-cultus die in heel het Romeinse rijk werd beoefend vanaf ongeveer de eerste tot de vijfde eeuw na Christus. Het was een geheimzinnige, geritualiseerde cultus die niet gebaseerd was op heilige geschriften, zoals het jodendom en het christendom dat wel waren.

caracalla

Daardoor is er niet zoveel bekend over deze godsdienst. De aanhangers vereerden de god Mithras, gebaseerd op de Oud-Perzische god Mithra.

De cultus was vooral populair bij de Romeinse soldaten. Alleen mannen mochten lid worden. Na een initiatierite werden ze ingewijd in de geheimen van het geloof.

In de periode na 300 na Chr. begon door de opkomst van het christendom in Rome het mithraïsme geleidelijk af te zwakken, al bleef het nog lange tijd een belangrijke godsdienst in het West- en Oost-Romeinse Rijk.

Het Mithraeum in de Thermen van Caracalla doet denken aan een grot, weliswaar duidelijk door mensen vervaardigd en uitgegraven. Sporen van fresco’s versieren de nissen in de wanden. Voor zover we weten is dit het grootste Mithrasheiligdom in Rome.

https://www.coopculture.it/it/prodotti/la-notte-splende-alle-terme-di-caracalla/

https://www.coopculture.it/it/ricerca/?query=caracalla

Bekijk hier het promofilmpje over de nachtelijke bezoeken aan de Thermen van Caracalla.