Archive for 11 september 2022

Handelaars hangen hun energiefacturen in de etalage

11 september 2022

De Italiaanse horecasector heeft de coronacrisis nog niet verteerd, of er dient zich al ander onheil aan in de vorm van torenhoge elektriciteits- en gasrekeningen.

Italië is natuurlijk niet het enige land dat met dit probleem te maken krijgt, maar de handelaars in Rome en elders in het land trekken nu al aan de alarmbel omdat de situatie onhoudbaar wordt.

Een campagne die wordt ondersteund door een nationale handelsfederatie, spoort ondernemers aan om hun energiefacturen in de etalage te hangen, zodat het publiek kan zien hoe groot de problemen zijn.

bollette (3)

Fipe-Confcommercio, de Italiaanse vereniging van detailhandel- en horecabedrijven, wil met de actie Bollette in vetrina duidelijk maken hoeveel energiekosten de Italiaanse ondernemers moeten betalen.

Momenteel zijn immers niet zozeer het nog steeds te beperkte aantal toeristen het probleem, de horeca- en handelszaken krijgen nu te maken met een nooit geziene stijging van de energieprijzen. Gemiddeld zijn de energierekeningen het voorbije jaar minstens verdrievoudigd.

De vereniging stelt voorgedrukte formulieren ter beschikking van hun leden, zodat die de prijzen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar kunnen invullen. Sommige handelaars kiezen er echter voor om hun originele energiefactuur te afficheren.

bollette (2)

Ik weet niet hoe we met dergelijke energieprijzen de volgende maand nog gaan halen. Het wordt onleefbaar. Onze energiekosten zijn met 300 procent gestegen. We werken met een pistool tegen ons hoofd. Als de prijzen niet dalen, zijn we vóór het einde van dit jaar failliet. Het zijn slechts enkele recties van eigenaars van bars en restaurants, die spreken over een dramatische situatie.

Bovendien kampen talrijke uitbaters nog met de economische en financiële gevolgen van de viruscrisis. Degenen die tot dusver wisten te overleven, zitten doorheen hun spaarreserves, moesten vaak hun personeel noodgedwongen op straat zetten en proberen nu al maanden met de moed der wanhoop hun zaak draaiende te houden.

Het voorzichtige toeristische herstel deze zomer was een flinke opsteker en ook de maand september kondigt zich, afgaande op het aantal vliegtuig- en hotelboekingen, hoopgevend aan. De weg naar de situatie zoals die er in 2019 uitzag, is echter nog lang. Die tijd lijkt vooralsnog niet terug te keren.

bollette (1)

De actuele energiecrisis dwingt handelaars te kiezen tussen aanzienlijke prijsverhogingen of een tijdelijke stopzetting van de activiteiten, in afwachting van een ingreep door de overheid.

Hier en daar vallen wel reeds prijsverhogingen te noteren, maar die zijn tot nu toe zeer bescheiden. De zaakvoerders schrikken ervoor terug hun prijzen fors te verhogen omdat ze vrezen dat hun klanten in dat geval gewoon zullen wegblijven. Ze beseffen echter dat de huidige toestand niet te lang kan blijven duren.

Het initiatief Bollette in vetrina is bedoeld om het publiek duidelijk te maken welke rekeningen mensen die een bar of restaurant uitbaten momenteel in de bus krijgen.

bollette (4)

Het is ook een poging om klanten uit te leggen waarom ze binnenkort wat meer zullen moeten betalen voor hun drankje of hapje en dat het risico van nieuwe prijsstijgingen in de komende maanden niet uitgesloten is, zegt Aldo Cursano, vice-president van Fipe-Confcommercio.

De vereniging vraagt de regering om dringend in te grijpen. Als dat niet gebeurt, zullen nog eens een heleboel handelszaken verdwijnen. In een stad zoals Rome, waar in de voorbije twee coronajaren al meer dan zesduizend handelaars ermee ophielden, zou dat een nieuwe zware klap betekenen.