Archive for 16 september 2022

Morgen is het openbaar vervoer in Rome gratis

16 september 2022

Ter gelegenheid van de Europese Week van de Mobiliteit kan je in Rome morgen zaterdag 17 september een hele dag gratis gebruik maken van al het openbaar vervoer dat wordt beheerd door ATAC, dus de metro, trams en de meeste bussen.

De actie geldt voor het hele grondgebied van de stad. De voornaamste bedoeling is om degenen die normaal gesproken geen gebruik maken van het openbaar vervoer, toch te overhalen om eens op een bus, tram of metro te stappen.

viaggi_gratis

In Rome maken de jongste jaren steeds minder mensen gebruik van het openbaar vervoer. Vele Romeinen hebben er een hekel aan. Als ze het openbaar vervoer al gebruiken, is het omdat ze niet anders kunnen.

De grootste daling van het aantal reizigers vond plaats in de voorbije twee coronajaren, maar de neerwaartse trend was al langer ingezet. Sinds 2015 is het aantal gebruikers van tram, bus en metro in Rome met 36 procent gedaald.

Rome is bovendien zowat de enige stad in Europa waar het gebruik van de auto nog terrein wint. In de straten van Rome wordt het hoogste aantal auto’s in verhouding tot het aantal inwoners opgetekend. In Rome zijn er 629 auto’s per 1.000 inwoners.

De stad is daarmee een Europese koploper. In Rome zijn meer dan 1,75 miljoen auto’s geregistreerd en dat aantal blijft stijgen.

nummerplaat_rome

De overheid is niet bij machte om haar inwoners ervan te overtuigen hun auto te laten staan, al worden er wel pogingen ondernomen. Daardoor kampt Rome vooral in de spitsuren op bepaalde wegen frequent met een chaotische verkeersdrukte.

De groei van motorfietsen en scooters met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc is zelfs nog hoger: het gebruik ervan nam met 1,6% toe in vergelijking met 2019. Na een periode van daling is het aantal inschrijvingen sinds enkele jaren weer beginnen te stijgen. In Rome zijn er nu 139 scooters per 1.000 inwoners.

auto_rome

Het metro- en tramnet in Rome is nog voor een aanzienlijk deel uitgerust met verouderd materieel en vooral het busvervoer is vaak een ramp.

De voorbije zeven jaren werden weliswaar ongeveer 900 nieuwe bussen aan het vervoersnetwerk toegevoegd, maar de meeste voertuigen van de vloot zijn stokoud en versleten.

Een betrouwbare dienstregeling bestaat al lang niet meer, reizigers moeten aan hun halte maar afwachten of en wanneer er nog eens een bus komt aanrijden.

Het metronet in Rome omvat alles bij elkaar ongeveer 60 km, en is daarmee het kortste netwerk in vergelijking met andere grote Italiaanse en Europese steden.

tram8_casaletto (1)

De trams zijn zonder uitzondering minstens 15 jaar oud, maar de gemiddelde leeftijd van de voertuigen bedraagt meer dan 34 jaar. Ook de tramsporen zijn er vaak slecht aan toe. Op diverse plaatsen moeten vervangbussen rijden.

Rome beschikt vandaag over ongeveer 320 km fietspaden, wat 23,5 procent meer is dan vijf jaar geleden. Het vorige stadsbestuur heeft een poging gedaan om het fietsnetwerk uit te breiden.

fietspaden (2)

Er zijn enkele prestigeprojecten gerealiseerd, maar die worden door de Romeinen amper gebruikt. Een toerist of een expat waagt zich er weleens op, maar de inwoners blijven er doorgaans ver van weg.

Talrijke fietspaden zijn er ook slecht aan toe en werden de jongste jaren niet of nauwelijks hersteld.

fietspaden (5)

De toename van de fietsinfrastructuur heeft niet geleid tot meer fietsgebruik. Eerder dit jaar werden in de verschillende districten van de stad gedurende een bepaalde periode tellingen uitgevoerd.

Op één van de meest populaire fietsroutes, de Via Nomentana, werden op de twee rijrichtingen samen dagelijks gemiddeld 945 fietsers geteld.

Elders ligt dat aantal veel lager. In drie wijken van Rome leverden de tellingen zelfs nul fietsers op.

fietspaden (1)