Archive for 2 december 2022

Oorspronkelijke Vaticaanse kerstboom mocht niet worden gekapt

2 december 2022

De lampjes van de traditionele kerstboom op het Sint-Pietersplein worden op zaterdag 3 december om 17 uur officieel aangestoken. Dat was al eerder aangekondigd.

De boom die reeds in 2019 was voorbestemd om dit jaar te fungeren als de Vaticaanse kerstboom, was oorspronkelijk een 30 m hoge zilverspar uit het kleine bergdorpje Rosello in de provincie Chieti, in de regio Abruzzen.

rosello1

Een interventie van milieuactivisten en het Wereld Natuur Fonds (WWF) zorgde er half november echter voor dat het kappen van de spar op het laatste moment werd verhinderd.

De boom was een geschenk van het bergdorp Rosello aan paus Franciscus. Bij de aankondiging van de schenking, drie jaar geleden, ontstond al commotie bij milieuactivisten.

Vervolgens beweerde een natuurfotograaf uit Pescara dat de lokale overheid geen milieueffectenonderzoek had laten uitvoeren. De zilverspar in kwestie zou bovendien 200 jaar oud zijn en een beschermde boomsoort in het natuurreservaat.

Dan doken er regionale grensgeschillen op. De boom zou niet in de Abruzzen staan, maar net over de grens, in de gemeente Agnone, in de aanpalende regio Molise.

rosello

Daarna bemoeide ook de Italiaanse afdeling van het Wereld Natuur Fonds zich met de zaak. Het WWF stelde dat het kappen van een boom van deze omvang in het midden van een klimaatcrisis altijd een discutabel besluit is, zeker in dit specifieke geval.

WWF Italia benadrukte ook dat de betreffende boom werd beschermd door de Habitatrichtlijn, die de instandhouding van een groot aantal zeldzame of bedreigde dier- en plantensoorten in de Europese Unie waarborgt.

kerstboom (2)

Toen half november de voorbereidingen werden getroffen om de eerder gekozen zilverspar om te hakken, kwamen boswachters tussenbeide om de operatie te stoppen.

Dat gebeurde op bevel van de autoriteiten van Rosello (in Abruzzo) en Agnone (in Molise) die uiteindelijk geen risico wilden nemen om in een juridisch gevecht terecht te komen.

kerstboom3

Om te voorkomen dat het Vaticaan het dit jaar zonder kerstboom moet stellen, bedachten bosbouwambtenaren uiteindelijk een last-minute oplossing.

Er wordt paus Franciscus een zilverspar aangeboden van een kwekerij in Palena, niet ver van Rosello in de regio Abruzzo. Ook de autoriteiten van Palena gingen daarmee akkoord.

kerstboom

De nieuwe kerstboom is 26 m hoog en 62 jaar oud. De spar zal nog steeds namens Rosello worden geschonken. De versieringen in de boom werden immers ook gemaakt door bewoners van een psychiatrisch revalidatiecentrum in het dorp.

kerstboom2022

Samen met de kerstboom wordt op 3 december ook de Vaticaanse kerststal ingewijd. Die wordt dit jaar geschonken door de gemeente Sutrio in de provincie Udine, in de noordelijke regio Friuli-Venezia Giulia.

De kerststal is volledig gemaakt van cederhout dat werd geoogst uit een duurzaam bos.

kerststap_sutrio

De kerststal zal levensgrote figuren bevatten, met naast de traditionele beelden van Jezus, Jozef en Maria, handgesneden personages die traditionele ambachtelijke werkers uit Sutrio vertegenwoordigen, waaronder timmerlieden en wevers.

Het wordt de veertigste kerstboom op het Sint-Pietersplein. Het is de voortzetting van een traditie die in 1982 door paus Johannes Paulus II is gestart.

De boom en de kerststal blijven te zien tot het einde van de kerstperiode, op zondag 8 januari 2023.

rosello_boom