Archive for 6 december 2022

Drones van Romeinse politie hebben nog nooit gevlogen

6 december 2022

Reeds meer dan een jaar geleden, in augustus 2021, kondigden de politie van Rome en het vorige stadsbestuur de komst aan van speciale drones die zouden worden ingezet voor toezicht en ordehandhaving.

De toestellen hebben sindsdien nog geen enkele vlucht uitgevoerd. Ze liggen nog steeds in een magazijn. De politie zou vergeten zijn om een verzekering af te sluiten, zo melden Romeinse media.

De politietop ontkent dat en stelt dat de drones binnenkort wel zullen worden ingezet. Maar tot dusver vliegen ze niet.

mavic_drone5

Tot nu toe is de lokale politie er niet in geslaagd om de drones die in de zomer van 2021 werden gekocht ook maar een meter te laten vliegen. Het zijn nochtans geen ingewikkelde toestellen.

Het gaat om Mavic Air 2 Pro-drones, geproduceerd door het Chinese technologiebedrijf DJI. Per stuk kosten ze ruim 1.000 euro. Er werden tien machines besteld.

Politiecommandant Ugo Angeloni en de toenmalige burgemeester Virginia Raggi hadden vorig jaar de drones voorgesteld als een onmisbare hulpbron voor de ordediensten, voor de bewaking van monumenten en archeologische sites en een keerpunt in de strijd tegen sluikstorten.

Tijdens een drukbezochte persconferentie in augustus 2021 werd een demonstratie gegeven om de journalisten de geavanceerde functies van de apparaten te tonen.

mavic_drone

Zo beschikken de drones over een warmtebeeldcamera die hitte op de grond kan detecteren. Daardoor kan bijvoorbeeld een persoon worden geïdentificeerd, zelfs als die verborgen is door dichte begroeiing, of een plek herkennen waar zojuist illegaal afval werd gegooid.

De drones zouden ook worden ingezet voor het opsporen van branden en bouwmisdrijven en het lokaliseren van illegale verblijven, vooral langs de slecht toegankelijke oevers van de Tiber.

Na de demo werden 54 agenten getraind in het gebruik en besturen van de drones, maar ook in het analyseren en verzamelen van de beelden. Dat gebeurde tijdens een speciale opleidingscursus van het Italiaanse leger.

Hoewel de agenten nu in het bezit zijn van een certificaat dat hen kwalificeert om op afstand bestuurde vliegtuigsystemen te laten opstijgen en landen, is de opleiding tot nog toe nutteloos gebleken.

mavic_drone3

De politiebazen ontkennen dat men vergeten is om een polis af te sluiten. Volgens hen waren er bureaucratische belemmeringen in verband met de autorisatie door de luchtverkeersautoriteit ENAC, waardoor de drones niet in gebruik konden worden genomen.

Die problemen zouden nu opgelost zijn en de toestellen zouden eerstdaags de lucht kunnen ingaan.

Het verhaal van de drones doet denken aan de fietsen die een mobiliteitsbedrijf aan de stedelijke politie had geschonken.

Zowel de politiebazen als het stadsbestuur waren lyrisch over de gift en prezen het initiatief als een toonbeeld van duurzame mobiliteit waarmee de agenten dankzij de grotere bewegingsvrijheid, in de toekomst elk steegje in Rome zouden kunnen bereiken.

Maar de agenten hebben nooit een kilometer gefietst. In werkelijkheid werden de fietsen bij levering door het korps lauw ontvangen. De politievakbond vond ze ongeschikt om in uniform op te fietsen.

fietsen_politie

Ze omschreef de fietsen bovendien als vernederend voor de agenten omdat aan het stuur een mandje was bevestigd. Het beeld van een agent die op weg lijkt te zijn om boodschappen te doen, zou de bevolking op de lachspieren werken.

De fietsen staan net als de drones tot vandaag stof te vergaren in een magazijn. Zowel de politie als het stadsbestuur zouden zich bewust zijn van het bestaan van de fietsen, maar zeggen dat de bruikleenperiode die een jaar duurde, recent afgelopen is.

Daardoor kunnen de fietsen voorlopig niet meer worden gebruikt. Vermoedelijk zal dat ook nooit gebeuren.

Het vorige stadsbestuur installeerde ook vijftig speciale camera’s, waarmee men de plekken wilde bewaken waar bewoners regelmatig illegaal vuil storten en waar vuilniszakken massaal naast de containers worden gegooid.

sluikstort4

Dat laatste heeft overigens vooral te maken met het feit dat de vuilniscontainers vaak niet tijdig worden leeggemaakt. Een berg vuilnis lokt andere sluikstorters aan, waarna zich bij sommige containers hele bergen met allerlei rommel opstapelen.

De camera’s werden aangekondigd als een middel om sluikstorters op te sporen en duizenden boetes te kunnen heffen. De toestellen zijn echter al sinds eind juni niet meer in gebruik.

sluikstort5

Ze werken niet meer omdat iemand vergeten is het onderhouds- en huurcontract ervan te vernieuwen. Dat contract kost jaarlijks 259.000 euro.

De politietop verklaart dat een aantal camera’s van de lokale politie wel werken. Men wil of kan echter niet zeggen welke dat precies zijn.

De dienst die de huurcontracten beheert, behoort tot een andere afdeling dan de agenten die met de camera’s moeten werken. Ze weten niet precies van elkaar welke camera’s op welke plek dienst doen.

Er wordt nu nagedacht over de aanschaf van een nieuwe tool waarmee het gebruik en beheer gezamenlijk kan gebeuren. Ondertussen wordt in de buitenwijken van Rome nog steeds lustig afval gedumpt.

sluikstort2