Archive for januari, 2023

Tweedaagse conferentie in Rome over de archieven van paus Pius XII

31 januari 2023

Het is drie jaar geleden dat de Vaticaanse archieven van paus Pius XII werden geopend. In de Academia Belgica en het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) vindt op 9 en 10 februari een tweedaagse internationale conferentie plaats.

Tijdens dit colloquium worden de eerste resultaten, nieuwe inzichten en onderzoeksperspectieven over deze archieven worden bekendgemaakt. De organisatie is in handen van KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven.

De ontsluiting van de Vaticaanse archieven voor het pontificaat van Pius XII (1939-1958) op 2 maart 2020 wekte wereldwijd de belangstelling van wetenschappers uit verschillende disciplines.

Het versterkte de trend om de geschiedenis van de jaren 1940 en 1950 te herbekijken, buiten en verder dan de gevestigde bronnen, en voedde de hoop om antwoorden te vinden op oude en nieuwe vragen, alsook om innovatieve thema’s en benaderingen te ontdekken.

conferentie_piusxii

Drie jaar na de opening van deze archieven organiseert een multidisciplinaire groep van Belgische en Nederlandse onderzoekers een wetenschappelijke conferentie om de impact van de ontsluiting van deze archieven op verschillende onderzoeksgebieden te analyseren, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van België en Nederland in de jaren 1940 en 1950.

Gebaseerd op nieuw onderzoek van de Vaticaanse archieven voor zowel de periodes van de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse jaren, analyseert het colloquium in hoeverre deze Vaticaanse bronnen niet alleen de actuele kennis van de geschiedenis van de katholieke kerk ter discussie stellen, maar ook bredere thema’s met betrekking tot de geschiedenis van België en Nederland.

De conferentie vindt plaats op donderdag 9 en vrijdag 10 februari 2023 en vindt plaats in de Academia Belgica (Via Omero 8, Rome) en het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) aan de Via Omero 10-12.

Wetenschappers uit verschillende disciplines komen aan het woord. Zij zijn fysiek aanwezig, maar het is ook mogelijk om de conferenties online te volgen. De belangrijkste conferentietaal is het Engels. De conferentie kan door iedereen worden gevolgd. Later volgt een publicatie.

Voorafgaand aan de conferentie is er op 3 en 4 februari een workshop (enkel toegankelijk voor panelleden en genodigden) waar experts hun bevindingen en onderzoeksperspectieven bespreken.

Een geleid bezoek aan enkele Vaticaanse archieven maakt eveneens deel uit van deze workshop. De keynotes van deze samenkomst worden eveneens gestreamd en online beschikbaar gesteld.

Pius XII and the Low Countries (1939-1958). Three Years after the Opening of the Vatican Archives: First Results, New Insights, Research Perspectives

Het volledige programma kan je hier downloaden
(PDF-formaat)

De lammetjes van de heilige Agnes

31 januari 2023

Op 21 januari was het de feestdag van de heilige Agnes. Deze twaalf- of dertienjarige Romeinse martelares zou op die dag in het jaar 303, net zoals gebeurde met lammeren, gedood zijn met een zwaard dat haar keel doorboorde.

Volgens de overlevering gebeurde dat in het oude stadion van Dominitianus, waarvan het ruwe grondplan nog steeds herkenbaar is in de huidige Piazza Navona.

Agnes wordt in Rome op twee plekken bijzonder vereerd. De basiliek Sant’Agnese fuori le mura (Sint-Agnes buiten de muren) waar het grootste deel van haar relieken nog steeds worden bewaard, is de voornaamste.

agnese_a (4)

Een tweede plek van aanbidding is de bij toeristen veel beter bekende Sant’Agnese in Agone op Piazza Navona. Die kerk werd gebouwd op de plaats waar Agnes volgens de overlevering de marteldood stierf. De komende dagen brengen we een bezoek aan deze gebedsoorden.

Agnes werd begraven in de catacomben aan de Via Nomentana, waar nog geen eeuw later in opdracht van Constantina, de dochter van keizer Constantijn de Grote, de Sant’Agnese fuori le mura zou worden gebouwd.

Dat gebeurde nadat Constantina, die getroffen was door melaatsheid, na een gebed op het graf van Agnes op miraculeuze wijze genas en zich vervolgens bekeerde tot het christendom. De kerk werd opgetrokken boven het graf van de martelares.

In 340 liet Constantina de kerk uitbreiden en een groot mausoleum bouwen, waar zijzelf en haar zus Helena een laatste rustplaats zouden krijgen. Het Mausoleo di Santa Costanza is daardoor onlosmakelijk verbonden met deze kerk.

Het is in de Sant’Agnese fuori le mura, in de zevende eeuw herbouwd door paus Honorius I, dat ieder jaar op 21 januari een ritus plaatsvindt die herinnert aan de tragische dood van de jonge Agnes.

agnese_a (2)

Sinds het midden van de vijftiende eeuw worden hier op haar naamdag twee lammeren gezegend. Twee schapen of lammetjes zouden destijds de belasting geweest zijn die de basiliek verschuldigd was aan het college van kanunniken van San Giovanni in Laterano.

De plechtige eucharistieviering die voorafgaat aan de zegening van de dieren, wordt nog steeds geleid door de abt van de kanunniken van Lateranen.

De dieren, die getooid zijn met linten en bloemen, worden sinds 1909 geschonken door de trappistenabdij Tre Fontane die vandaag de eeuwenoude traditie voortzetten.

agnese_a (3)

Na de plechtigheid worden de lammeren naar het Vaticaan gebracht voor een tweede zegening, ditmaal door de paus persoonlijk. Daarna worden de dieren naar de benedictinessen van Santa Cecilia in Trastevere gevoerd.

Eenmaal volgroeid worden de lammeren geschoren. Van de wol worden de pallia gemaakt, de witte stola’s die bestaan uit een band van wit lamswol, enkele centimeters breed en versierd met kruisjes en drie spelden, die over het kazuifel om de schouders wordt gelegd en afhangt over rug en borst.

Het pallium, dat verwijst naar de goede herder die het lam over de schouders draagt, komt in principe alleen toe aan de paus. Hij krijgt het opgelegd tijdens zijn eerste eucharistieviering in zijn functie.

agnese_a (1)

Het wordt alleen gedragen bijdens buitengewone liturtische plechtigheden, zoals op het feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus op 29 juni. Het is het oudste en meest karakteristieke teken van de kerkvorst.

Daarnaast verleent de paus het pallium als een ereteken en teken van verbondenheid met de zetel van de apostel Petrus, aan pas benoemde patriarchen en aartsbisschoppen, die daartoe een verzoek moeten indienen.

In afwachting van hun bestemming, worden de pallia in een gouden kistje bewaard boven het graf van Petrus in de Sint-Pietersbasiliek. Bij de oude Grieken en daarna bij de Romeinen, was een pallium een lange wollen, meestal witte mantel.

agnese_a

Later werd het de schoudermantel van de aartsbisschoppen, maar in de loop der tijd werd die herleid tot de ringvormige, witte wollen band met zwarte kruisjes die naar de wonden van Christus verwijzen.

Bij het aantreden van paus Benedictus XVI in 2005 is de gebruikelijke vorm van het pallium voor de paus gewijzigd in een bredere lamswollen band versierd met rode kruisjes en drie spelden, die hangend over de linkerschouder wordt gedragen.

Roma sparita. De transformatie van Rome-centrum 1871-1943 in historische foto’s

30 januari 2023

Hugo De Keersmaecker, bestuurslid van S.P.Q.R., geeft op vrijdag 17 februari om 20 uur op uitnodiging van de Andreas Masiuskring, een lezing in het Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39 in 1750 Sint-Martens-Lennik. Het thema is ‘Roma sparita. De transformatie van Rome-centrum 1871-1943 in historische foto’s’.

De spreker overloopt de grote veranderingen die Rome in het recente verleden onderging en illustreert zijn lezing met ongeveer tweehonderd historische foto’s.

roma_sparita1

De toegang is gratis voor leden van de Masiuskring. Niet-leden betalen 3 euro via overschrijving naar rekening BE50 8538 5255 1018 van de Masiuskring. Graag een seintje van deelname op andreas.masiuskring@gmail.com.

In 1871 werd Rome officieel de hoofdstad van het eengemaakte Italië. De aanpassing van de stad aan die nieuwe rol vergde zware urbanistische ingrepen.

In 1911 bood Rome een onderkomen aan het halfeeuwfeest van de jonge staat en in het interbellum wilde Mussolini de glorie van het antieke Rome weer tevoorschijn brengen.

Het zijn vooral die drie fasen die geleid hebben tot enorme veranderingen in het stadsweefsel van Rome-centrum. Oude wijken moesten plaatsmaken voor nieuwe lanen en gebouwen of voor de blootlegging van antieke resten.

roma_sparita2

Maar dankzij de fotografie, die opgang maakte vanaf het midden van de negentiende eeuw, zijn nog vele beelden van het verdwenen Rome bewaard gebleven.

Hugo De Keersmaecker is licentiaat klassieke filologie. Een studiebeurs in Milaan bezorgde hem een blijvende affectie voor Italië en het Italiaans. Door zijn talloze reizen naar Rome is hij een zeer gewaardeerde gids van de eeuwige stad. Voor zijn inzet als gids kreeg hij in 2019 de Romulusprijs van S.P.Q.R., de vereniging van Romeliefhebbers.

Nieuwe tramverbinding in de maak

30 januari 2023

In Rome is een nieuwe tramverbinding voorgesteld. Die moet na realisatie de verbinding maken tussen Ponte Mammolo en Subaugusta, tevens metrohaltes op respectievelijk lijn B en A.

metrokaart

Volgens studies zouden dagelijks ongeveer 42.000 mensen gebruik maken van de nieuwe tramlijn die een afstand van ongeveer 8 km overbrugt en negentien haltes zal tellen, de start en aankomsthaltes niet meegeteld.

Eén van de stopplaatsen situeert zich in de buurt van metrohalte Parco Centocelle, waardoor ook de metrolijn C bereikbaar is met de tram. In het spitsuur zullen de trams om de vier minuten rijden.

tram_ponte_mammolo_subaugusta

Roma Servizi per la Mobilità bestudeert nog de technische en economische haalbaarheid van het geplande traject.

Het definitieve en uit te voeren ontwerp wordt verwacht tegen september 2024. De start van de werken is eind 2024 gepland. Er zal ongeveer 600 dagen worden gewerkt.

Reconstructie van de Basilica Ulpia volop bezig in Rome

30 januari 2023

In Rome zijn de werkzaamheden om een stukje van de Basilica Ulpia op het Forum van Trajanus te reconstrueren volop aan de gang. Enkele ontbrekende gedeeltes worden met moderne technieken gereconstrueerd.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 1,5 miljoen euro en de rekening zal worden betaald door de in Oezbekistan geboren Russische zakenman Alisher Usmanov. Hieronder zie je een simulatiebeeld van hoe dit deeltje van de basilica er in de toekomst zal uitzien.

basilica_ulpia_trajanus (7)

Het initiatief voor dit project werd bijna tien jaar geleden genomen door de toenmalige burgemeester Ignazio Marino die steun kreeg van de Oezbeekse magnaat Alisher Usmanov die verliefd is op Rome. Het plan was om een stukje van Basilica Ulpia weer op te richten.

Voor de reconstructie wordt gebruik gemaakt van anastylosis, een archeologische term voor een reconstructietechniek waarbij een verwoest gebouw of monument zoveel mogelijk wordt hersteld met gebruikmaking van de originele architectonische elementen. Al valt er in het geval van de Basilica Ulpia niet zo heel veel te recupereren, want vrijwel alle oorspronkelijke bouwmaterialen zijn verdwenen.

Bezoekers moeten na de gedeeltelijke reconstructie een beter beeld krijgen van de enorme ruimte die het gebouw destijds innam. Er zal ook een gereconstrueerde architraaf worden geplaatst op de grijze granieten kolommen die omstreeks 1930 weer werden opgericht.

De constructie zal ongeveer 23 m hoog worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal bedrijven onder leiding van de Romeinse aannemer Società Appalti Costruzioni (SAC) die de jongste jaren in Rome talrijke grote projecten realiseerde.

basilica_ulpia_trajanus (9)

Het Forum van Trajanus bestond van west (kant Piazza Venezia) naar oost uit de tempel van Trajanus, twee bibliotheken met daartussen de zuil van Trajanus, de Basilica Ulpia en Piazza del Foro, dat afgesloten was met de boog van Trajanus.

Als we vandaag vanaf de Via dei Fori Imperiali of, nog beter, vanaf de Via Alessandrina, in de richting van de zuil van Trajanus kijken, zien we twee rijen van twaalf heropgerichte zuilen die behoorden tot de voormelde Basilica Ulpia. Oorspronkelijk waren er vier rijen van telkens 22 zuilen. Je ziet vandaag dus slechts de helft van de oorspronkelijke breedte van de basilica.

De snelle ontwikkeling van Rome had tot gevolg dat op het einde van de eerste eeuw na Chr. het bestuurlijke, politieke, administratieve en juridische centrum van Rome alweer te klein was geworden.

Toen bouwde Trajanus van 106 tot 113 na Chr. zijn forum, een immens complex dat door hem werd ingehuldigd op 1 januari 112, de zuil volgde op 13 mei 113. De Basilica Ulpia werd op dezelfde dag als het forum ingewijd. Het volledige complex zou echter pas in 143 voltooid raken.

basilica_ulpia_trajanus (6)

Het was het laatste grote forum dat in Rome gebouwd werd. Het werd ontworpen door de beroemde architect Apollodorus van Damascus die ook de thermen van Trajanus bouwde op het terrein van Nero’s Domus Aurea, en de brug over de Donau construeerde. Die zou Trajanus in staat stellen om de Daciërs te verslaan.

Het plein was aan drie zijden omgeven door colonnades. Hier hing een grote fries, waarop de Dacische oorlog stond uitgebeeld. Aan de achterzijde van de basilica bevonden zich een Griekse en een Latijnse bibliotheek.

Daartussen stond de Zuil van Trajanus die vanaf de eerste verdieping van de basilica kon bezichtigd worden. Een vijfde en laatste deel van het forum, de voormelde Tempel van Trajanus, werd na de dood van de keizer door zijn opvolger Hadrianus toegevoegd.

basilica_ulpia_trajanus (10)

Ten noorden van het plein bevond zich een enorm administratief-commercieel complex, gekend als de Markten van Trajanus. Dit administratieve complex annex winkelcentrum uit de oudheid werd gelijktijdig met het forum gebouwd, maar hoort daar eigenlijk niet bij.

De ingang van het forum lag aan de verdwenen licht gebogen oostzijde (kant van het Colosseum), de lange noord- en de zuidzijde hadden elk een exedra, waarvan er nog één zichtbaar is en evenwijdig loopt met de halfronde gevel van de Markten van Trajanus.

basilica_ulpia_trajanus (8)

Van dat alles is slechts weinig behouden gebleven, alleen de beroemde zuil van Trajanus is nog steeds prominent aanwezig en ook het marktencomplex zelf is nog behoorlijk bewaard.

De bouw van het Forum van Trajanus werd bekostigd met de buit van de oorlog tegen Dacië, maar de Basilica Ulpia werd door Trajanus uit eigen zak betaald. Ze werd genoemd naar Trajanus’ gens of familieclan Ulpius.

De grote Basilica Ulpia werd onder meer gebruikt voor rechtszittingen en het afkondigen van wetten. Ook vond in een deel van het gebouw het vrijlatingsritueel van slaven plaats en werd er handel gedreven.

Doordat de Basilica Ulpia werd afgebeeld op verschillende Romeinse munten is bekend hoe het gebouw er ongeveer heeft uitgezien. Het was een vijfschepig complex, met aan beide lange zijden een grote apsis. Het gebouw was 176 m lang en 59 m breed. Daarmee was dit destijds de grootste basilica van Rome.

basilica_ulpia_trajanus (11)

Ter vergelijking: de oppervlakte van de basilica overtrof deze van de huidige San Paolo fuori le Mura (Sint-Paulus buiten de Muren) die met zijn 120 m op 60 m een stuk kleiner is. Toch blijft het moeilijk om zich vandaag een idee te vormen van de grootsheid van de basilica uit de oudheid.

De centrale ingang lag aan het grote plein en was gebouwd in de vorm van een triomfboog met drie doorgangen. Boven op deze grote centrale doorgang stond een beeldengroep van de keizer in een vierspan, begeleid door twee soldaten of beelden van Victoria.

Op de beide kleinere doorgangen aan weerszijden stond een tweespan geflankeerd door oorlogstrofeeën. De portiek aan de voorzijde had een plat dak waarop beelden van Dacische krijgers stonden.

Het middenschip was twee verdiepingen hoog en voorzien van een galerij die via trappenhuizen bereikt kon worden. Hier hing een groot marmeren fries, waarop gevleugelde overwinningsgodinnen stonden afgebeeld. De vloer was gedecoreerd met een mozaïek van paars- en groengeaderd en geel marmer.

basilica_ulpia_trajanus (12)

De zuilen van het middenschip waren op de begane grond gemaakt van grijs Egyptisch graniet, en op de eerste verdieping van groengeaderd Karystisch marmer. De kleinere zuilen van de zijbeuken waren van Cipollino marmer gemaakt. Alle zuilen waren Korinthisch.

Het middenschip was vermoedelijk van de vloer tot het plafond ongeveer 25 m hoog. Inclusief het dak wordt de totale hoogte van het gebouw geschat op bijna 30 m of wellicht nog hoger.

Het dak was voorzien van vergulde bronzen dakpannen. De achterzijde van de basilica bestond uit een muur van tufstenen blokken, die het gebouw, dat verder alleen op zuilen steunde, de nodige stevigheid gaven.

basilica_ulpia_trajanus (4)

De Basilica Ulpia lag een meter hoger dan Piazza del Foro, de aflijning is nog duidelijk te zien. Drie treden van geel marmer voerden naar de ingang, ook daarvan zien we nog enkele stenen. Het inwendige van de basilica werd door vier zuilenrijen met een totaal van 96 zuilen in vijf schepen verdeeld. De inplanting van de zuilen is nog goed zichtbaar.

Boven de zuilen bevond zich nog een verdieping met kleinere zuilen. De hele vloer was geplaveid met lunamarmer, terwijl het dak uit bronzen platen bestond. In het midden van de vroegere basilica is de oorspronkelijke betegeling nog deels aanwezig. Bas-reliëfs versierden de hoge kroonlijst boven de fries.

De basilica had aan beide zijden een halfronde uitbouw of exedra, de noordelijke die zich op de plaats van het huidige restaurant Ulpia bevond, heette ‘atrium libertatis’, de hal van de vrijheid. Hier vond de ceremonie plaats van de vrijlating van slaven.

In deze muur waren vier doorgangen naar het plein achter de basilica waar de Griekse en Romeinse bibliotheek en de zuil van Trajanus stonden. Grote ramen aan de bovenzijde zorgden voor voldoende licht in het gebouw.

basilica_ulpia_trajanus (5)

In de middeleeuwen werd de Basilica Ulpia, net als het Forum van Trajanus, bijna helemaal afgebroken om de kostbare bouwmaterialen elders te hergebruiken. Een aantal zuilen van het middenschip zijn later opgegraven en zoals verteld in het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw op hun oorspronkelijke plaats gereconstrueerd. Het zijn die kolommen die we vandaag zien.

Verspreid op het terrein liggen nog een aantal andere fragmenten van het gebouw. Op deze plek werden ook twee gedeeltelijke standbeelden van Trajanus als generaal en magistraat teruggevonden. Deze worden tentoongesteld in het nabijgelegen Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali.

Voor de aanleg van het volledige forum moest een complete heuvelrug tussen de Quirinalis en de Capitolinus afgegraven worden. Archeologen hebben lang gezocht naar de plaats waar deze enorme massa grond naartoe gevoerd werd, maar tevergeefs.

Men veronderstelt dat er een moeras in de nabijheid van Rome mee werd drooggelegd. De zuil van Trajanus geeft door zijn hoogte van honderd Romeinse voet, bijna 30 m, precies de hoogte aan van de afgegraven heuvel. Let even op de bomen links van de Torre delle Milizie achter de Markten van Trajanus en vergelijk het hoogteverschil.

Complete Romeinse stad ontdekt in Egypte

29 januari 2023

Op het grondgebied van de Egyptische stad Luxor zijn de resten ontdekt van een complete Romeinse stad uit de tweede en derde eeuw na Christus. Dat maakt het Egyptische Ministerie van Toerisme en Oudheden bekend.

Luxor is vandaag een belangrijke toeristische bestemming door de vele archeologische sites in de omgeving. Deze bezienswaardigheden dankt Luxor vooral aan het feit dat het vroeger onder de naam Thebe de hoofdstad was van Opper-Egypte.

Door de nieuwe vondst zou het toerisme in Luxor in de toekomst nog belangrijker kunnen worden. De Romeinse stad situeert zich op de oostelijke oever van de Nijl, in de buurt van de Luxortempel.

luxor2

Volgens Mostafa Waziri, de secretaris-generaal van de Egyptische Hoge Raad van Oudheden, gaat het om de oudste en belangrijkste stad uit de Romeinse oudheid die tot nu toe in Egypte werd ontdekt.

Archeologen konden reeds een aantal residentiële en andere gebouwen opgraven. De archeologische opgravingscampagne zal worden voortgezet.

De aanwezigheid van de Romeinen in de streek was uiteraard al langer bekend. In de omgeving werden eerder al metaalateliers met werktuigen blootgelegd en Romeinse koperen en bronzen munten opgegraven.

Het Rome van de Republiek. Het verhaal van de archeologie

29 januari 2023

Op de derde verdieping van Palazzo Caffarelli in de Capitolijnse Musea is de tentoonstelling La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia (Het Rome van de Republiek. Het verhaal van de archeologie) aan de gang. De expo is te bezoeken tot 24 september 2023.

Het is het tweede deel van de grote tentoonstellingscyclus Il Racconto dell’Archeologia, waarvan we in 2018 op dezelfde locatie de expo La Roma dei Re (Het Rome van de Koningen) konden meemaken. Die werd toen wegens groot succes verlengd tot 2 juni 2019.

republiek_expo (9)

Door de coronaperikelen liet het volgende deel van deze tentoonstelling wat langer dan gepland op zich wachten, maar nu is het dus zover. Nu het ergste Covid-leed achter de rug lijkt, riskeerde de Direzione Musei Archeologici e Storico-artistici het om uit te pakken met het tweede luik van de cyclus.

Dat was al dus al eerder gepland, maar Rome heeft na het uitbreken van de pandemie in februari 2020 en de opeenvolgende lockdowns en de strenge coronamaatregelen, veel culturele achterstand en schade opgelopen. Die wordt momenteel volop ingehaald.

De tentoonstelling werd ondergebracht in het steeds vaker gebruikte Palazzo Caffarelli al Campidoglio. Die laatste toevoeging wordt vaak gegeven om het gebouw te onderscheiden van de andere paleizen die de familie Caffarelli in Rome bezat, waaronder het Palazzo Vidoni Caffarelli aan de Via del Sudario en het Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli aan de Via dei Condotti.

Het palazzo staat op de zuidwestkant van het Capitool en doet tegenwoordig dienst als een vleugel van de Capitolijnse Musea. Hier bevindt zich ook een bar met een panoramisch uitzicht.

De tentoonstellingscyclus zet de verschillende belangrijke fases van de geschiedenis van Rome in de kijker, illustreert en reconstrueert de gebruiken, de ideologieën en de vaardigheden uit die periode.

republiek_expo (2)

Ze verduidelijkt hoe de contacten met de verschillende gebieden en volkeren in de omgeving verliepen, hoe de gemeenschappen die toen in Rome leefden, op sociaal en cultureel vlak met elkaar omgingen en hoe de verhoudingen tussen mannen en vrouwen waren.

De tentoonstelling maakt uitgebreid gebruik van de resultaten van het meest recente archeologisch onderzoek in het noordoostelijke deel van de Palatijnse heuvel en de Veliaheuvel, ter hoogte van de Boog van Titus.

Er wordt ook geput uit de jongste onderzoeksresultaten van het Sant’Omobono-gebied en het Forum Boarium. De ontdekkingen, gegevens en bevindingen die deze onderzoeken opleverden, worden tijdens deze tentoonstellingscyclus voor het eerst gepresenteerd aan het publiek.

Aan de tentoonstelling wordt meegewerkt door verschillende Italiaanse musea en binnen- en buitenlandse universiteiten. Vele kunstvoorwerpen werden nog nooit aan het publiek getoond. Ze komen uit de gigantische opslagruimtes van de stad of werden ontdekt tijdens recente opgravingen.

De tentoonstelling in Palazzo Caffarelli illustreert, door middel van een reeks thema’s en archeologische contexten, de kenmerken en transformaties van de Romeinse samenleving in de loop van vijf eeuwen, van de vijfde tot het midden van de eerste eeuw v. Chr.

republiek_expo (4)

Er worden ongeveer 1.800 bronzen, stenen, terracotta en marmeren artefacten getoond. In vele gevallen gaat het om vondsten die na lang en complex onderzoek opnieuw werden gereconstrueerd, waarvan de originele kleuren werden teruggehaald en waarmee bezoekers nu voor het eerst kunnen kennismaken.

Het zeer hoge artistieke niveau uit deze periode komt voornamelijk tot uiting in de artefacten van terracotta. De Romeinse kunst bereikt in die periode een zeldzame hoogte, iets wat uitstekend wordt geïllustreerd door de bijzonder fraaie en buitengewone beelden van de Via Latina.

republiek_expo

Een grote ruimte is gewijd aan het thema religie, waar zowel de officiële tempelgebruiken als de volksdevotie uit die tijd aan bod komen. Dit laatste wordt uitgedrukt in votiefoffers of votiefdepots waarbij één of meer voorwerpen worden tentoongesteld of gedeponeerd op een heilige plaats voor religieuze doeleinden. Dergelijke voorwerpen werden over het algemeen gemaakt om in de gunst te komen bij goden en om bovennatuurlijke krachten op te wekken.

Andere offergaven werden zeer waarschijnlijk beschouwd als geschenken aan de godheid, niet gekoppeld aan een specifieke behoefte. Hoewel sommige offergaven blijkbaar werden gedaan in afwachting van de vervulling van een bepaalde wens, was het soms gebruikelijker om te wachten tot de wens effectief werd vervuld vooraleer het offer uit dankbaarheid te brengen, waarvoor dan de meer specifieke term ex-voto kan worden gebruikt.

republiek_expo (3)

De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan de organisatie van de stedelijke infrastructuur en de huisvestingsaspecten, terwijl de zelfverheerlijking van de aristocratie en de belangrijkste opkomende families worden voorgesteld in grafmonumenten.

Ten slotte wordt de ontwikkeling van de ambachtelijke productie van naderbij bekeken. De Romeinse technieken en productiemethodes beperkten zich in de vijfde en de vierde eeuw v. Chr. tot de lokale regio.

Aan het einde van de derde eeuw v. Chr. begonnen vele productiesystemen echter gestandaardiseerde vormen aan te nemen, waardoor de Romeinse producten een veel bredere verspreiding begonnen te kennen.

La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia
Van 13 januari tot en met 24 september 2023
Capitolijnse musea
Palazzo Caffarelli (derde verdieping)
Piazza del Campidoglio
Elke dag van 9.30 tot 19.30 uur
Laatste toegang een uur voor sluitingstijd
Gesloten op 1 mei
Informatie: tel. 06 06 08 (dagelijks van 9 tot 19 uur)

https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/musei-capitolini/2381

republiek_capitolini

Dit jaar op 9 en 10 september opnieuw Caesarfeesten in Velzeke

28 januari 2023

Belangrijk nieuws uit het kleine Oost-Vlaamse dorp Velzeke. Na een kwarteeuw worden dit jaar opnieuw Caesarfeesten georganiseerd. Die zullen plaatsvinden op zaterdag 9 en zondag 10 september.

Bezoekers mogen zich verwachten aan een Romeins legioen met re-enactmentgroepen en honderden figuranten, demonstraties, tentenkampen met oude ambachten en gladiatorengevechten.

In het Archeocentrum zijn er tentoonstellingen, workshops en kinderactiviteiten. De feesten moeten een hoogtepunt worden van re-enactment en experimentele archeologie. Bovendien zal deze gratis uitstap de liefde voor geschiedenis aanwakkeren.

De Caesarfeesten ontstonden in de negentiende eeuw. Het nog jonge België pakte toen graag uit met figuren uit de geschiedenis waarop het land trots kon zijn. Velzeke begon toen om de 25 jaar Caesarfeesten te organiseren.

reenactment

De editie in 1998 regende volledig uit, maar lokte toch nog 20.000 bezoekers naar Velzeke. In dat jaar werd ook een standbeeld van Julius Caesar op het dorpsplein ingehuldigd.

Tijdens de regering van keizer Augustus werd in Velzeke een Romeins legerkamp gebouwd dat in de Gallo-Romeinse periode (eerste en tweede eeuw na Christus) uitgroeide tot een vicus op het kruispunt van de heirbaan Boulogne-Asse-Tongeren en de heirbaan Velzeke-Bavay. Er zijn in de streek verschillende sporen uit die (Gallo-)Romeinse tijd teruggevonden.

Lufthansa tekent intentieverklaring voor toetreding tot ITA Airways

28 januari 2023

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa komt een stapje dichter bij de geplande overname van luchtvaartmaatschappij ITA Airways, de opvolger van het failliete Alitalia.

Lufthansa en het Italiaanse Ministerie van Financiën hebben zopas een intentieverklaring getekend voor de toetreding van Lufthansa tot ITA Airways. Daardoor kan de Duitse maatschappij exclusieve onderhandelingen starten met de Italiaanse staat die de enige eigenaar is van ITA Airways.

Lufthansa zou mikken op een minderheidsbelang van 40 tot 45 procent in de Italiaanse maatschappij, maar de kans is groot dat het in de toekomst tot een volledige overname komt.

In Italiaanse media wordt gesproken over een bedrag van 250 tot 300 miljoen euro. Daarmee zou Lufthansa 45 procent van ITA Airways in handen krijgen.

ita_airways (2)

De regering van Mario Draghi zag meer heil in een privatisering, waarbij ITA Airways zou worden verkocht aan de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France/KLM en het Amerikaanse Delta Airlines. Bij die deal zou het eveneens Amerikaanse investeringsfonds Certares het grootste deel  financieren.

De nieuwe regering van Giorgia Meloni zag dat anders. Ook minister van Economie Giancarlo Giorgetti zag liever Lufthansa komen dan Air France/KLM en de Amerikanen.

lufthansa

Een alliantie met of een overname van ITA Airways zou Lufthansa in Italië heel wat opleveren. Dankzij Rome-Fiumicino ligt dan de weg open voor extra lange afstandsvluchten naar Afrika en Zuid-Amerika. In 2003 nam Lufthansa ook al de Italiaanse regionale luchtvaartmaatschappij Air Dolomiti volledig over.

Lufthansa en ITA Airways hebben afzonderlijk van elkaar ook een intentieovereenkomst met de Italiaanse spoorwegen getekend om het spoor- en luchtvaartverkeer in Italië beter op elkaar te laten aansluiten. Het is nog niet duidelijk of men met dit initiatief ook de spoorwegen wil betrekken bij de privatisering van ITA Airways.

ITA Airways ontstond uit het puin van Alitalia, dat in 2017 over de kop ging. De maatschappij was al sinds 2002 verlieslatend en ook de jaren daarvoor waren niet al te florissant. De Italiaanse regering hield de maatschappij nog tot oktober 2021 in de lucht, waarna ze werd vervangen door de afgeslankte opvolger ITA Airways.

Romeinse politieagenten zoeken tal van uitvluchten om geen straatdienst te moeten doen

28 januari 2023

Het korps van de lokale politie in Rome telt ongeveer zesduizend agenten. Duizend daarvan beschikken over een doktersbriefje waarin staat dat ze ongeschikt zijn om op straat te patrouilleren of ’s nachts te werken. Daardoor vallen ze terug op binnendienst en administratief kantoorwerk.

De ene uitvlucht is al wat creatiever dan de andere, zo kon de krant La Repubblica achterhalen. Sommigen beweren dat ze slechts een beperkt aantal minuten kunnen rechtstaan. Anderen zeggen dat ze geen politiepet kunnen verdragen omdat ze kaal zijn.

Er zijn ook agenten met te weinig longinhoud om op een fluitje te kunnen blazen. Enkele politiemensen zeggen vlakaf dat ze allergisch zijn voor het uniform. Dat wordt allemaal gestaafd door medische attesten.

polizia2

Romeinen beweren al jaren dat er te weinig politie op straat is en dat lijkt nu bevestigd te worden. Het gebrek aan politiecontrole vertaalt zich ook in het zeer grote aantal verkeersongevallen. In Rome vielen vorig jaar ongeveer 150 doden in het verkeer.

De vorige burgemeester Virginia Raggi vond in 2017 al dat er snel agenten moesten bijkomen, maar Rome zat toen zoals steeds krap bij kas. Uiteindelijk kreeg de stad financiële steun van de regering voor de aanwerving van 500 agenten.

De respons was een groot succes. Meer dan 38.000 kandidaten kwamen zich aanmelden. Maar slechts 161 van hen slaagden in de toelatingsproef.

Burgemeester Gualtieri verklaarde in een reactie dat Rome de komende jaren 1.500 nieuwe agenten in dienst wil nemen.