Archive for 10 januari 2023

Graf van Benedictus XVI reeds te bezoeken

10 januari 2023

Het Vaticaan heeft snel gewerkt om het graf van de recent overleden paus-emeritus Benedictus XVI toegankelijk te maken voor het publiek.

De laatste rustplaats van Benedictus XVI vanaf nu elke dag vanaf 9 uur worden bezocht in de Grotte Vaticane, de crypte onder de Sint-Pietersbasiliek.

De Grotte Vaticane zijn gratis toegankelijk via een trap links van het pauselijke altaar en het bronzen baldakijn in de Sint-Pietersbasiliek. Gisteren stond er al een flinke rij mensen aan te schuiven.

Benedictus graf (1)Foto: Vatican News

Het graf van Benedictus XVI, waarop nu een marmeren plaat rust met het opschrift Benedictus PP. XVI, bevindt zich aan de noordkant van de crypte.

De paus-emeritus werd bijgezet in het niet meer gebruikte graf waar eerder de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II hebben gelegen.

johannes-paulus II

Deze laatsten zijn allebei heilig verklaard en kregen daarna een plekje in de basiliek zelf. Paus Johannes Paulus II werd al na zijn zaligverklaring in 2011 overgebracht naar de kapel van Sint-Sebastiaan, in de rechterbeuk van het schip van de Sint-Pietersbasiliek.

Benedictus XVI rust eigenlijk in drie kisten, zoals dat gebruikelijk is voor overleden pausen. De eerste is een gewone cipreshouten kist.

Die wordt in een zinken kist gelegd, die vervolgens wordt dichtgelast en verzegeld. Dat moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk lucht en vocht bij het stoffelijke overschot kan om ontbinding zo veel mogelijk af te remmen.

De metalen kist wordt vervolgens in een kist van massief eikenhout geplaatst. In de eerste kist wordt traditioneel ook een loden houder met een tekst gelegd waarin het pontificaat van de paus wordt beschreven.

Ook gaat een doosje met Vaticaanse munten en medailles die werden geslagen tijdens zijn pontificaat mee in de kist.

Benedictus graf (1)

De Sagre Grotte Vaticane is de naam die wordt gebruikt om de uitgestrekte kamers onder de Sint-Pietersbasiliek aan te duiden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe cryptes.

De eerste (de grotte vecchie) liggen voornamelijk onder het schip en zijn ongeveer 18 m breed en 45 m lang. Dit is eigenlijk de vloer van de oude Sint-Pietersbasiliek.

Hier bevinden zich nog heel wat graven van pausen en keizers, die zich in de eerste Basiliek van Constantijn bevonden, zodat de lage en uitgestrekte ruimte van 3,5 m hoog, van zeer groot historisch belang is.

Naast de graven van onder meer de pausen Nicolaas I, Gregorius V, Adrianus IV, Bonifatius VIII, Nicolaas V, Paulus II en Alexander VI, vinden we hier ook de laatste rustplaatsen van keizer Otto II en koningin Christina I van Zweden. In een eenvoudige urn bevindt zich het hart van Pius IX.

De nieuwe crypte (grotte nuove) strekt zich uit rond het graf van de apostel Petrus en bevindt zich onder de koepel van de Sint-Pietersbasiliek. Een aantal kapellen waarin opmerkelijke antiquiteiten en kunstwerken uit de oude basiliek bewaard bleven, grenst aan de hoefijzervormige doorgang.

Benedictus graf (2)Foto: Vatican News