Archive for 15 januari 2023

Nieuwe kunsttentoonstelling in de Academia Belgica

15 januari 2023

In de Academia Belgica in Rome is van 17 tot 26 januari een tentoonstelling te zien van de olieverfportretten van Birde Vanheerswynghels.

De officiële opening, waarop iedereen welkom is, heeft plaats op op dinsdag 17 januari om 18 uur.

Birde Vanheerswynghels was van september 2022 tot deze maand kunstenares-in-residentie aan de Academia Belgica dankzij de steun van Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

Tijdens haar verblijf in Rome nam Birde Vanheerswynghels een gemeenschap van onderling afhankelijke karakters onder de loep, hoofdpersonages die een eeuwige existentiële crisis lijken door te maken.

Ze nodigde hen uit om deel te nemen aan speculatieve verhalen: ze stellen vragen bij de manier waarop macht circuleert in dagdagelijkse activiteiten, de ruimte die ze creëert en de gevolgen voor de constructie van het Zelf.

Vanheerswynghels

Birde Vanheerswynghels (°1986, Roeselare) woont en werkt in Brussel. Ze was een tweejarige postdoctorale ‘artist in residence’ aan het HISK, het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent, België.

Ze was ook in residentie bij de Cité Internationale des Arts in Parijs, bij het Kunstprojektraum Tapir, bij Boiling Point PRESS en bij het Takt kunstprojektraum in Berlijn.

In 2015 ontving ze de Baker Tilly Roelfs Prijs in Düsseldorf voor haar deelname aan de groepstentoonstelling ‘Terra Incognita’ in KIT, eveneens in Düsseldorf.

Andere groepstentoonstellingen waaraan zij deelnam, waren het Drawing Center Diepenheim in Diepenhein, de Croxhapox in Gent, Galerie Martin Kudlek in Keulen en Komplot in Brussel.

Academia Belgica
Via Omero 8, Rome
Tel.: +39 06 203 98 631
info@academiabelgica.it
https://www.academiabelgica.it/

Rome bouwt tunnel aan de Engelenburcht

15 januari 2023

Met de komst van een Jubeljaar of Heilig Jaar zoals het Vaticaan er in 2025 weer eentje organiseert, is enorm veel geld gemoeid. Er wordt door allerlei instanties in totaal 2,3 miljard euro uitgetrokken voor het uitvoeren van allerlei ingrepen en infrastructuurwerken in Rome.

De vorige regering onder premier Mario Draghi maakte een kleine 1,4 miljard euro vrij voor allerlei werkzaamheden en de organisatie van het Jubeljaar 2025.

logo_jubeljaar_2025

Al moet een gedeelte van dat geld ook dienen voor de voorbereidingen rond Expo 2030, de wereldtentoonstelling die Rome (misschien) mag organiseren. Voor het Jubeljaar in 2025 worden meer dan 45 miljoen pelgrims en toeristen in Rome verwacht.

De werkzaamheden kunnen volgens burgemeester Gualtieri nu elk moment beginnen, al blijft het vooral afwachten of ze op tijd klaar zullen zijn. Het Jubeljaar wordt al in december 2024 in gang gezet. Dat betekent een uitvoeringstermijn van amper twee jaar. Dat is erg krap, gezien de omvang van sommige werken.

jubeljaar_werken (12)

Van de Italiaanse overheidssteun is 660 miljoen euro bestemd voor bouwwerken in de hoofdstad, met als blikvanger de werken voor de afwerking van metrolijn C. De bouw daarvan kampt met vele jaren vertraging.

De voorbereidingen van het metroproject begonnen reeds in 1990 en de aanbesteding zou uiteindelijk pas volgen in februari 2006. Maar ook de werken zelf kenden veel problemen.

Er waren vooral discussies over de financiering en de enorme budgetoverschrijdingen. Sinds het bouwproject in gang werd gezet, zijn de kosten gestegen van 1,9 miljard euro (het eerste ramingsbedrag) naar meer dan 5 miljard euro. Bovendien is het project nog lang niet voltooid.

jubeljaar_werken (13)

Ook de langdurige vertragingen wegens talrijke archeologische vondsten en talrijke discussies over het wel of niet schrappen van geplande haltes (onder meer Largo di Torre Argentina) omdat grootschalige graafwerken in deze rijke archeologische ondergrond bijna onmogelijk waren, zorgden voor veel vertraging.

In 2014 beschuldigde de Italiaanse Rekenkamer het consortium dat de metro aanlegt van verregaande en onverantwoorde kostenoverschrijdingen die waren gebeurd bij de aanleg van het gedeelte Pantano-Centocelle. Het was maar één van de vele onregelmatigheden die later aan het licht zouden komen.

De rechtbank oordeelde dat tussen 2006 en 2010 meer dan 360 miljoen euro aan overheidsgeld werd verspild en dat het systeem blijkbaar bedoeld was om vertragingen te belonen.

jubeljaar_werken (11)

De voorzitter van de rechtbank omschreef de aanleg van de nieuwe metrolijn als het duurste en langzaamste project voor openbare werken ter wereld. Op dit moment is ongeveer 19 km van de nieuwe C-lijn in gebruik. Ze wordt bediend met zelfrijdende metrotreinen en omvat 22 stations.

Ondanks de gigantische vertraging en de oplopende bouwkosten, zou intussen beslist zijn om na 2025 de metrolijn C toch voort te bouwen richting Vaticaanstad (waar een nieuwe halte komt), om te eindigen aan Piazzale Clodio. Concreet nieuws daarover wordt binnenkort verwacht.

Het is altijd de bedoeling geweest om de nieuwe metrohalte aan Piazza Venezia in te huldigen vóór de opening van het Jubeljaar. De kans dat dit zal lukken is onbestaande.

jubeljaar_werken (10)

Niet alleen zal de bouw pas ten vroegste half 2023 kunnen beginnen, maar intussen werd ook beslist om de werkzaamheden aan het metrostation op Piazza Venezia te gebruiken om Palazzo Venezia ondergronds te verbinden met het Vittoriano. Bezoekers zullen dan via de gangen van de metrohalte rechtstreeks van het ene naar het andere museum kunnen gaan.

De voltooiing van metrostation Venezia betekent dat ook de nieuwe halte Fori Imperiali – Colosseo klaar moet zijn. De opening daarvan is al vaker uitgesteld en is nu gepland in februari 2025.

Gezien de enorme vertraging waarmee de aanleg van de Metro C-lijn tot dusver al te maken kreeg, zijn dat alvast twee projecten waarvan het twijfelachtig is of de deadline zal worden gehaald.

Een andere belangrijke ingreep, die alleen al omwille van mogelijke archeologische vondsten veel risico’s op vertraging inhoudt, is de aanleg van een tunnel aan de Engelenburcht om de doorstroming van het verkeer tussen Castel Sant’Angelo en het Vaticaan te verbeteren.

jubeljaar_werken (1)

De Via della Conciliazione naar de Sint-Pietersbasiliek wordt na de bouw van de tunnel volledig verkeersvrij en zal enkel nog voor voetgangers toegankelijk zijn.

Rome plant ook verfraaiingswerken aan enkele belangrijke pleinen en toegangswegen, zoals deze voor de basilieken van Sint-Jan van Lateranen en Sint-Paulus-buiten-de-Muren en voor Roma Termini.

125 miljoen euro gaat naar de modernisering van het spoorwegstation Termini en de busterminal op Piazza dei Cinquecento.

jubeljaar_werken (3)

Er komt tevens een voetgangerstunnel van Piazza del Risorgimento ten noorden van het Vaticaan naar de Vaticaanse Musea. Ook de Via dei Fori Imperiali, tussen Forum Romanum in de richting van het Colosseum, wordt volledig voetgangersgebied, al is het verkeer daar de jongste jaren al sterk afgenomen.

Een ander groot project dat 715 miljoen euro zal opslorpen, is de aanleg van een nieuwe snelle tramverbinding die bezoekers en pelgrims van Roma Termini, het belangrijkste spoorwegstation van de stad, vlot naar Piazza del Risorgimento moet brengen.

trammit(9)

Het is de bedoeling dat deze nieuwe tramlijn 1 (Termini – Vaticano – Aurelio) dagelijks 90.000 toeristen zal vervoeren. Een deel van het geld is bestemd voor de vernieuwing en aanleg van nog een paar andere kleinere tramverbindingen buiten het historische centrum, onder meer op de Viale Palmiro Togliatti.

Hoewel de tramverbinding Termini – Vaticano – Aurelio gedeeltelijk gebruik zal kunnen maken van reeds bestaande sporen, is er ook voor dit project grote twijfel of de bouw wel tegen de start van het Jubeljaar zal voltooid zijn.

tram_1a

De tramverbinding werd eigenlijk 32 jaar geleden al ontworpen om de extra reizigers op te vangen die Rome zouden bezoeken ter gelegenheid van het Heilig Jaar in 2000. Maar het tramproject werd uiteindelijk nooit gerealiseerd.

Het plan is nu herwerkt, bijgestuurd en aangepast aan de actuele verkeerssituatie in Rome. De goedkeuring voor het project is er, de werken moeten alleen nog beginnen. Wanneer precies is niet duidelijk, al kan het volgens de burgemeester elke dag gebeuren.

slechte_wegen

Ten slotte wil Rome ook iets doen aan de erbarmelijke toestand waarin vele wegen zich bevinden. Het beruchte slechte wegennet van Rome ontlokte de vorige premier Mario Draghi de opmerking dat het eigenlijk bizar is dat Rome haar onderhoudswerken aan openbare wegen laat financieren met geld van het Vaticaan.

Rome moet nog altijd afrekenen met de gevolgen van het jarenlange wanbeleid en de honderden miljoenen euro’s die wegvloeiden door de manipulaties van het Mafia Capitale-netwerk. Daardoor werden ook de noodzakelijke onderhoudswerken aan de stedelijke infrastructuur vele jaren niet of zeer gebrekkig uitgevoerd.