Archive for 18 januari 2023

Italiaanse musea, bioscopen, theaters en concertzalen krijgen 40 miljoen euro steun

18 januari 2023

Het Ministerie van Cultuur (MIC) trekt 40 miljoen euro uit als steun voor de Italiaanse musea, bioscopen, theaters en concertzalen die het voorbije jaar hebben geleden onder de stijging van hun elektriciteits- en gasrekening.

Minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano wil daarmee vermijden dat sommige culturele instellingen moeten sluiten of de prijzen van hun tickets moeten verhogen.

Dat laatste zou een deel van het publiek ontmoedigen en het prille herstel van de bezoekerscijfers na de coronacrisis in het gedrang brengen.

museum_capitolino

De middelen worden als volgt verdeeld. 15 miljoen euro gaat naar theaters en concertzalen. Eveneens 15 miljoen euro is bestemd voor de bioscopen.

Voor musea, archeologische sites en parken en monumentale complexen is 10 miljoen euro voorzien.

Het gaat daarbij niet alleen om openbare instellingen die worden uitgebaat door de overheid, ook privé-exploitaties komen in aanmerking.

Wie een aanvraag doet voor financiële steun, zal ook de betreffende facturen voor de verschillende periodes moeten bijvoegen.

Het verschil tussen het bedrag van de gemaakte leveringskosten voor elektriciteit en gas in 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie, wordt terugbetaald.

museo

Er zijn wel enkele specifieke vereisten waaraan de aanvragers moeten voldoen. Eigenaars of uitbaters van theaters en concertzalen met een capaciteit van minimaal 80 zitplaatsen, moeten vorig jaar een minimaal aantal voorstellingen georganiseerd hebben (minstens 40 theatervoorstellingen of 15 concerten) en dit ook kunnen aantonen.

Bioscopen die een aanvraag doen moeten in 2022 minstens 250 voorstellingen geprogrammeerd hebben. Musea, archeologische sites en parken en monumentale complexen moeten vorig jaar minimaal 24 uur per week of, in het geval van seizoensopeningen, minimaal 160 dagen open zijn geweest voor het publiek