Archive for 20 januari 2023

Ontwerpwedstrijd voor Wetenschapsmuseum in Rome

20 januari 2023

Het stadsbestuur van Rome lanceerde vorig jaar een internationale ontwerpwedstrijd voor het nieuwe Museo della Scienza di Roma, het Wetenschapsmuseum van Rome.

Architecten en ontwerpteams hebben nog enkele dagen, tot uiterlijk 23 januari, om een project in te dienen.

Op 7 februari worden vijf finalisten gekozen en uit die voorstellen wordt op 19 mei een definitieve ontwerper geselecteerd. Die wordt drie dagen later bekendgemaakt. De bedoeling is om de eerste steen in 2025 te leggen en in 2027 het nieuwe museum te openen.

Dat zal worden gebouwd op het terrein van het vroegere Stabilimento Militare Materiali Elettrici di Precisione, aan de Via Guido Reni in de wijk Flaminio, tegenover het MAXXI, het Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

wetenschapsmuseum (9)

De kostprijs van de bouw wordt geraamd op 75 miljoen euro. Zowel de bouwplanning als de uitvoering duren in Rome doorgaans altijd heel wat langer dan voorzien. Ook het uiteindelijke kostenplaatje is meestal flink hoger dan geraamd.

Aan de komst van het Museo della Scienza zijn tientallen jaren en talloze debatten vooraf gegaan. Het was dan ook een fiere burgemeester Roberto Gualtieri die op een druk bijgewoonde persconferentie in het stadhuis de ontwerpwedstrijd voorstelde.

Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer Nobelprijswinnaar Giorgio Parisi, hieronder op de foto met burgemeester Gualtieri (l.). Parisi, een natuurkundige, is tevens de voorzitter van het wetenschappelijke comité dat het museum praktisch zal moeten uitbouwen.

Ook aanwezig waren de schepenen / wethouders Maurizio Veloccia (Stedenbouw), Miguel Gotor (Cultuur) en Alessandro Panci, de voorzitter van de Orde van Architecten van Rome.

wetenschapsmuseum (1)

De ontwerpwedstrijd staat open voor Italiaanse en buitenlandse ontwerpers. In een eerste fase moeten de deelnemers focussen op de architecturale creativiteit van hun voorstel. De inzendingen gebeuren anoniem.

De vijf ontwerpteams die de finale halen, worden geselecteerd door een professionele jury. Dat vijftal moet vervolgens ook de technische en economische haalbaarheid van hun project verduidelijken. De winnaar ontvangt 150.000 euro, de vier overige finalisten krijgen een onkostenvergoeding van 20.000 euro.

De totale oppervlakte van het museum zal ruim 19.000 m² groot zijn, waarvan 9.000 m² bestemd is voor tentoonstellingsruimtes allerhande en 1.100 m² voor onderzoeksruimtes.

Het museum krijgt ook een auditorium van 800 m², een restaurant (600 m²), een boekwinkel (400 m²), technische en dienstruimtes en 2.000 m² groen.

Het terrein van het voormalige militaire complex, de Stabilimento Militare Materiali Elettrici di Precisione, is ongeveer 55.000 m² groot. 27.000 tot 35.000 m² van die oppervlakte wordt bestemd voor de bouw van enkele honderden nieuwe woningen, waarvan 6.000 m² specifiek voor sociale woningbouw.

Ongeveer 7.000 m² wordt gereserveerd voor de bouw van een hotel en 3.000 m² is voorbehouden aan nieuwe buurtwinkels. Op de site komen ook een bibliotheek, een cultureel centrum en ondergrondse parkeergarages. De omgeving wordt heraangelegd met groen en een paar nieuwe wegen.

Op het totaalproject werd enkele jaren geleden al een prijskaartje van 350 miljoen euro gekleefd. Het is nog maar de vraag of alle plannen voor deze site ooit zullen worden uitgevoerd, want de stadskas van Rome is er voorlopig nog niet veel beter aan toe dan destijds.

wetenschapsmuseum (1)

In de omgeving van het vroegere militaire terrein bevinden zich nog andere oude opslagplaatsen, kazernes en een oud kwartier van de Carabinieri.

Ook hier worden in de toekomst nieuwe hotels, winkels en woonprojecten voorzien, wat op termijn ook het aantal toeristen in de buurt sterk moet doen toenemen.

Het masterplan voor de hele omgeving, het Progetto Flaminio, werd in 2015 ontworpen door het Milanese architectenbureau Studio Paola Viganò. Dat kantoor werd toen als winnaar van een internationale architectuurwedstrijd aangeduid. Aan die ontwerpwedstrijd namen 246 ontwerpkantoren uit 20 landen deel.

Het Wetenschapsmuseum moet uitgroeien tot een centrum van internationaal belang, waar het publiek kennis kan opdoen omtrent wetenschap en technologie in al hun evoluties en gedaantes. Het wil wetenschappelijke kennis voor een groot publiek bevorderen, verspreiden en laten ervaren.

Een Wetenschapsmuseum in Rome is volgens Gualtieri nodig om de inhoud van de verschillende wetenschappelijke disciplines, hun geschiedenis en hun toekomst weer te geven. Enthousiasme overbrengen voor wetenschap is de uitdaging.

De bedoeling is om de technisch-wetenschappelijke cultuur in al zijn verschijningsvormen door het buitengewone wetenschappelijke erfgoed dat al in Rome bestaat, met elkaar te verbinden en die kennis ook te verspreiden, aldus de burgemeester.

wetenschapsmuseum (7)

In Rome en de directe omgeving zijn vandaag talrijke onderzoeksinstellingen, universiteiten, academies en wetenschappelijke verenigingen gevestigd.

Toch heeft de stad vandaag geen wetenschappelijk centrum. Het is de bedoeling om het Museo della Scienza te laten samenwerken met andere Italiaanse en internationale wetenschapsmusea.

Het formidabele en gelaagde archeologische, historisch-artistieke en, meer in het algemeen, humanistische erfgoed van Rome verbergt een andere stad, eentje van wetenschappelijke kennis, die niet meteen in het oog springt, alsof ze wordt overschaduwd door de eerste. En toch heeft Rome ook op dit gebied een leidende rol, stelt schepen / wethouder Miguel Gotor.

Rome is onder meer de stad waar één van de eerste echte astronomische observatoria in Europa werd gebouwd, de Torre dei Venti in het Vaticaan, waar de Accademia dei Lincei werd geboren in 1603.

Rome is ook de stad waar talrijke geleerden hun activiteiten ontplooiden, zoals Atanasius Kircher, Stanislao Cannizzaro, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Nazareno Strampelli, Vito Volterra, Edoardo Amaldi en Rita Levi Montalcini, om er maar enkele te vermelden.

wetenschapsmuseum (2)

Rome telt vandaag al heel wat musea die je als wetenschappelijk zou kunnen omschrijven, al richten ze zich vaak enkel op bepaalde disciplines. We geven hierna een willekeurige en lang niet volledige greep uit het aanbod:

Het Museo di Storia della Medicina, het Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni, het Museo di Geologia, het Museo Anatomico E. Morelli, de Musei di storia naturale, het Museo di Antropologia G. Sergi, het Museo di Chimica Primo Levi, de Collezioni Paleontologiche del Servizio Geologico d’Italia, het Museo di Anatomia Comparata B. Grassi, het Museo della Strumentazione e Informazione Cristallografica en het Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Daarnaast zijn er verschillende kleine wetenschapsmusea (musei della scienza), die werden uitgebouwd door universiteiten of andere kennisinstellingen. Ook de permanente expo rond (de machines van) Leonardo da Vinci in de Cancelleria, heeft een wetenschappelijk raakvlak.

Museo della Scienza di Roma
In ontwerpfase
Via Guido Reni 7, Rome

wetenschapsmuseum (6)