Archive for the ‘Romenieuws’ Category

Villa Borghese kloont 400 jaar oude boom

4 maart 2021

In het park Villa Borghese in Rome werd een boom geplant die werd ‘gekloond’ uit één van de elf overblijvende originele bomen die omstreeks 1605 werden geplant door kardinaal Scipione Borghese, de grondlegger van het park en het palazzo dat we vandaag kennen als de befaamde Galleria Borghese.

Kardinaal Scipione liet vanaf 1605 op de Pincioheuvel een enorme parktuin aanleggen. De familie Borghese bezat daar toen al enkele wijngaarden en die werden geïntegreerd in de tuin.

Omstreeks 1612 liet Scipione door architect Flaminio Ponzio (1560-1613) plannen maken voor een enorm gebouw dat al snel het Casino Borghese zou worden genoemd.

Het palazzetto moest dienen om de snel uitbreidende collectie kunst van de kardinaal op te bergen en tentoon te stellen, zodat de vrienden van Scipione en belangrijke bezoekers die werken konden bewonderen.

Na de dood van Ponzio, nam diens assistent Jan van Santen (1550-1621) het werk over en voltooide het gebouw in 1615. Jan van Santen was afkomstig uit Utrecht, maar nam maar zodra hij in Rome arriveerde, net als de meeste kunstenaars, al gauw een Italiaanse naam aan.

Hij liet zich Giovanni Vasanzio noemen. Behalve architect was Vasansio ook tuinontwerper, houtsnijder en graveur. Hij bracht zowat zijn hele volwassen carrière door in Rome en stierf er ook.

De reusachtige tuin rond het gebouw werd gaandeweg verfraaid met fonteinen, antieke sculpturen en paviljoentjes. Bij de start van de tuinaanleg, in het prille begin van de zeventiende eeuw, had kardinaal Borghese een veertigtal platanen in zijn nieuwe tuin geplant.

Daarvan zijn er vandaag nog elf in leven en het is een van deze bomen die nu een officiële nakomeling heeft. De eerste kloon van deze oosterse plataan (platanus orientalis) werd recent opnieuw geplant in het park.

plataan(4)

Deze ‘nieuwe’ boom is officieel zes jaar jong, maar heeft dus wel een genetisch profiel dat ruim 400 jaar oud is.

De verwachting is dat de plataan even goed zal gedijen als de voorbije jaren, toen de groei van het jonge boompje angstvallig in de gaten werd gehouden. De nieuwe boom kreeg ook een officiële naam: Adonis jr.

Wat de botanici in Rome uitvoerden, is één van de weinige geslaagde kloonoperaties van oude oosterse platanen. Dat is, in tegenstelling tot bij de gewone plataan, naar verluidt een bijzonder moeilijke ingreep die vrijwel altijd mislukt.

Het experiment en de kweek van de boom vond overigens plaats in de Franse Provence en is volgens de wetenschappers een groot succes.

De boom werd vanuit Frankrijk getransporteerd naar zijn definitieve plek in Rome. Het initiatief kreeg de steun van de vereniging Amici di Villa Borghese.

Dit belangrijke resultaat vertegenwoordigt de eerste stap in de richting van de bescherming, reproductie en instandhouding van het genetische erfgoed van de oude monumentale bomen van Rome, verklaarde schepen/wethouder Laura Fiorini van de stedelijke Groendienst bij de officiële planting van de boom in het Villa Borghese-park.

De bijzondere boomplanting werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de Orto Botanico di Roma, de botanische tuin van Rome die wordt beheerd door de Sapienza Universiteit.

Zowel de Amici di Villa Borghese als de universiteit volgen al vanaf het begin van het experiment de evolutie van het nieuwe boompje dat ontstond uit zijn eeuwenoude voorganger.

De elf monumentale bomen in Villa Borghese staan op de erfgoedlijst van de regio Lazio. Ze zijn zowel vanuit botanisch, ecologisch als historisch oogpunt uniek.

De reusachtige platanen in Villa Borghese zijn een publiekstrekker en het is moeilijk om niet onder de indruk te komen van deze statige eeuwenoude bomen. Het zijn levende getuigen van de geschiedenis. Jammer genoeg praten ze niet.

plataan(9)Foto: Monumentaltrees.com

De Oosterse plataan heeft diep ingesneden bladeren en komt van nature voor in het oosten en zuidoosten van Europa, in Klein-Azië en Iran en India. De soort kan 30 m hoog worden.

Hij groeit langzamer dan de gewone plataan die een snelgroeiende kruising is van de oosterse en de westerse plataan (platanus occidentalis).

De westerse plataan wordt veel aangeplant voor schaduw en omwille van de sierwaarde in stadsstraten en op pleinen. De boom kan de luchtvervuiling in een stad zeer goed verdragen en heeft weinig last van de beperkte ruimte voor de wortels. Ook de gewone plataan kan ongeveer 30 m hoog worden.

De bladeren van de oosterse plataan zijn vijf- of zevenlobbig. De lobben zijn langer en smaller dan bij de gewone plataan. De bladsteel is geelachtig en ongeveer 5 cm lang. De steel heeft een dikke, rode voet. De bladeren veranderen van bleek oranjebruin tot geelachtig groen en ten slotte tot bleek bronskleurig.

De Villa Borghese (zowel het park als de gebouwen) kwam in 1901 in handen van de Italiaanse Staat. Die droeg het park twee jaar later over aan de stad Rome, die er een publiek park van maakte.

De Galleria Borghese en de talrijke kunstvoorwerpen bleven in het bezit van de Staat. Vandaag is het één van de meest omvangrijke en waardevolle kunstcollecties van Rome.

Reeds in de achttiende eeuw was het park voor iedereen toegankelijk, zij het op aanvraag. De eigenaar wilde dat zo en heeft die wens ook uitdrukkelijk laten beitelen in een steen die achteraan in zijn palazzo werd gemetst.

Meer foto’s van de reuzenplatanen in Villa Borghese

Nieuw nooddecreet vanaf 6 maart, nationale gezondheidscommissaris ontslagen

3 maart 2021

Vanaf volgende zaterdag 6 maart wordt een nieuw nooddecreet van kracht dat geldig zal blijven tot 6 april, de dag na Paasmaandag. Er komen een aantal versoepelingen, maar sommige zaken worden strenger. De nationale noodcommissaris en gezondheidscoördinator Arcuri werd ontslagen.

Premier Mario Draghi, minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en minister van Regionale Zaken Mariastella Gelmini maakten de krachtlijnen van het nieuwe decreet reeds bekend via een online persconferentie vanuit Palazzo Chigi.

De regering van Draghi handhaaft het systeem met de verschillende kleurencodes die per regio het besmettingsniveau en de daaraan gekoppelde maatregelen en beperkingen bepalen.

Het systeem verdeelt de twintig regio’s van het land in vier verschillende zones: rode (hoog risico), oranje (gemiddeld risico) en gele (laag risico). In een witte zone is het risico zeer laag en gelden slechts zeer minimale beperkingen.

Sinds 1 maart zijn de 20 regio’s van Italië als volgt verdeeld: twee rode, negen oranje, acht gele en één witte (Sardinië). Rome bevindt zich momenteel in de gele zone.

covid

Een belangrijke nieuwigheid die wordt ingevoerd in de rode zones is dat naast de volledige sluiting van bars, restaurants en niet-essentiële winkels, ook alle scholen dicht gaan, inclusief het basisonderwijs. Alle lessen worden op afstand gegeven. Ook kappers zullen voortaan moeten sluiten als hun regio rood wordt ingekleurd.

Goed nieuws is er voor de bioscopen, theaters en concertzalen in de gele zones. Die zullen in principe vanaf 27 maart mogen heropenen, mits het naleven van strikte afstandsregels en uitsluitend met online reserveringen.

In de gele zones zullen ook musea en archeologische sites tijdens het weekend weer mogen openen. Momenteel is een bezoek alleen mogelijk van maandag tot vrijdag.

Sportinfrastructuur (zwembaden, sportscholen, skipistes, …) blijft wel gesloten, en ook de winkelcentra blijven dicht in het weekend. Het reisverbod tussen de regio’s blijft gelden, evenals de landelijke avondklok van 22 tot 5 uur.

Inmiddels raakte ook bekend dat de Covid-19-noodcommissaris, Domenico Arcuri de laan werd uitgestuurd. De regering zou niet tevreden zijn met zijn aanpak van de crisis.

In de plaats van Arcuri werd Francesco Paolo Figliuolo aangesteld, een generaal van het Italiaanse leger en een logistieke expert die onder meer missies in Kosovo en Afghanistan heeft geleid.

Eerder werd ook Angelo Borrelli als hoofd van de Italiaanse Civiele Bescherming vervangen door Fabrizio Curcio.

Website Ministerie van Volksgezondheid

Trams in Rome moeten trager rijden om problemen te vermijden

3 maart 2021

In plaats van de oude sporen en rijtuigen te repareren, verlaagt vervoersmaatschappij ATAC de snelheid op een aantal tramtrajecten. Ongeveer twee derde van het netwerk en de rijtuigen zouden moeten vervangen worden. Dat klaagt vakbondsvereniging Filt Cgil aan.

De voorbije jaren gebeurden slechts sporadische en gedeeltelijke spoorrenovaties. Om te vermijden dat de rails beschadigd geraken of de rijtuigen ontsporen, moeten de trams volgens de interne veiligheidsregels van ATAC voortaan in sommige stadsdelen flink vertragen, zodat ze nog 5 tot 10 km per uur rijden, even snel als een wandelaar of een jogger.

Volgens Daniele Fuligni, de secretaris van Filt Cgil Rome en Lazio, zou in Rome twee derde van het tramnetwerk moeten vervangen worden. De sporen buigen door, vertonen barsten of er brokkelen stukjes af. Rijtuigen die daar te snel overheen rijden dreigen te ontsporen.

Ook de trams zelf zijn soms al erg oud, sommige zijn al een halve eeuw in bedrijf. De vering van de rijtuigen voldoet niet meer. Als je het gekrijs van de remmen hoort, weet je eigenlijk al voldoende, zegt de vakbondsman. Het is een geluid waaraan de Romeinen gewend zijn geraakt, maar normaal is het niet.

tram-flaminio (2)

Maar in plaats van daar iets aan te doen besliste ATAC om een andere preventieve maatregel in te voeren. Op zes tramlijnen die Rome doorkruisen werden bepaalde punten aangeduid waar de bestuurders tijdig moeten remmen en vervolgens gedurende een bepaale afstand aan lage snelheid rijden.

Daarna mogen ze weer de normale snelheid aanhouden tot aan het volgende punt, waar ze opnieuw moeten vertragen, enz. De vakbond kon interne documenten inzien waarin regel voor regel gedetailleerd wordt uitgelegd waar die vertragingen precies moeten gebeuren.

Het probleem situeert zich op vrijwel alle tramlijnen. De werken die de voorbije jaren aan sommige lijnen werden uitgevoerd waren allemaal gedeeltelijke renovaties, oplapwerk eigenlijk. Het is zinloos om dit te blijven doen, zegt Fuligni.

Filt Cgil vraagt al geruime tijd dat fondsen worden vrijgemaakt en aanbestedingen worden uitgeschreven om de hele netwerkstructuur te vernieuwen. Als die projecten uitgevoerd zijn kunnen ook nieuwe trams worden aangekocht.

Eerder heeft dat geen zin. Volgens Fuligni zou een nieuwe tram zich op het huidige sporen binnen de drie maanden in de vernieling rijden.

tram-flaminio (1)

Een ander mysterie is het verdwijnen van de populaire tram 2 aan Flaminio. De route zou voor onbepaalde tijd opgeschort zijn wegens gebrek aan geld dat nodig is voor het dringende onderhoud en het moderniseren van de sporen.

De stad beschikt niet over voldoende middelen om deze tramritten nog veilig te laten verlopen. Voor het herstel van de sporen is een investering van bijna 1,5 miljoen euro nodig.

Er arriveren bij ATAC veel klachten van burgers, maar volgens Fuligni gebeurt er niets. Er wordt ook geen uitleg gegeven. De vakbondsman maakt zich weinig illusies. Om het hele tramnet van Rome weer in orde te brengen zijn tientallen miljoenen euro’s nodig. Dat geld is er gewoon niet.

Burgemeester Raggi, die het openbaar vervoer zeer genegen is en recent nog twee nieuwe tramtrajecten voorstelde, kan de negatieve belangstelling met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht absoluut missen. Verschillende raadsleden klaagden de situatie aan op de gemeenteraad.

Er werd gesproken over de eindeloze beproeving die gebruikers van het openbaar vervoer moeten ondergaan. Rijden met bus en tram in Rome is voor velen een nachtmerrie. Nu ook de trams op wandelsnelheid rijden, zullen er nog meer vertragingen en gemiste aansluitingen volgen. Raggi wil misschien wel vooruit, maar het gebeurt stapvoets, waren enkele van de vriendelijkste reacties.

Ook de consumentenvereniging Codacons heeft al gereageerd en vraagt inzage in de documenten van ATAC.

Als de tramsporen effectief gevaar opleveren door een gebrek aan onderhoud, moeten we via de rechtbank het netwerk stilleggen en de trams in beslag nemen. We gaan toch niet wachten tot er rijtuigen beginnen te ontsporen? Klanten betalen voor hun ticket en hebben recht op veilig vervoer, aldus een woordvoerder.

Mausoleum van Augustus in een paar uren tijd opnieuw uitverkocht tot eind juni

3 maart 2021

Wie had gehoopt de komende maanden een kijkje te kunnen nemen in het Mausoleum van Augustus dat zopas voor het eerst in vele jaren de poort opende voor bezoekers, moest gisteren al veel geluk hebben. Want in de praktijk blijft de site paradoxaal genoeg een plek die nog steeds voor de meeste mensen ontoegankelijk is.

De boekingsmodule, waarmee je voor de komende periode (tot 30 juni) een ticketje kon reserveren, sloeg net niet op hol. In een paar uren tijd waren alle tickets voor alle beschikbare dagen de deur uit. Eind juni volgt de kans om in te tekenen voor een bezoekmoment in de daaropvolgende maanden.

Het Mausoleum van Augustus was gedurende vele jaren letterlijk een van de meest ontoegankelijke oude monumenten in Rome. Het gebouw bevond zich achter een gesloten hek, de site was vuil en verwaarloosd en een beetje aan het zicht onttrokken door onkruid en te hoge bomen.

Het was een schandplek voor Rome en absoluut onaanvaardbaar dat op deze manier werd omgegaan met de laatste rustplaats van de eerste keizer van Rome.

Na vele problemen, vooral van financiële aard, volgde in 2016 eindelijk de start van de restauratie van het monument. Alle werkzaamheden en de omgevingswerken zijn nog steeds niet afgerond, maar dat belette het stadsbestuur niet om het mausoleum sinds gisteren toch open te stellen voor het publiek.

Dat was in december aangekondigd en van die beloofde datum wilde burgemeester Raggi niet meer afwijken.

De gratis tickets die geldig zijn tot 21 april en waarvoor al eerder kon worden ingetekend, waren al veel langer niet meer beschikbaar, maar gisteren werd de online ticketservice elektronisch bestormd. Het leek wel of er tickets voor een populaire popgroep werden aangeboden.

boekingmausoleum

Er zijn wel nog enkele groepstoegangen beschikbaar. Die zijn uitsluitend telefonisch te boeken via 060608. Die groepsbezoeken zijn echter niet bedoeld om samen met wat vrienden een rondleiding te organiseren, maar voor professionele gidsen en verenigingen die een rondleiding verzorgen in het mausoleum.

Dit laatste is in feite de enige mogelijkheid om het mausoleum op relatief korte termijn toch te kunnen bezoeken. Wie even zoekt op het internet komt snel terecht bij verschillende online boekingssites die een professionele rondleiding aanbieden en waarbij je met wat geluk kan aansluiten.

Opgelet: de prijzen op dergelijke sites kunnen soms aardig oplopen. Een bezoek aan het mausoleum kost in principe 4 euro plus 1 euro reservatiekosten. Een externe website zal een veelvoud vragen van dat bedrag: nooit minder dan 20 euro en vaak nog wat meer.

Op sommige ticketplatformen worden zelfs al toegangsbiljetten aangeboden voor juli, augustus, september, oktober, november en december, met de garantie dat je je geld terug krijgt in geval van annulering of sluiting van de site (bijvoorbeeld wegens een nieuwe Covid-uitbraak).

Maar de tickets voor die maanden bestaan zelfs nog niet en zijn dus onmogelijk te boeken. Men verkoopt iets wat er nog niet is. Laat je dus niet vangen vooraleer je een financiële transactie doet naar dergelijke websites.

www.mausoleodiaugusto.it

Fiumicino Rome alweer bekroond als beste luchthaven van Europa

2 maart 2021

De luchthaven Leonardo da Vinci (Fiumicino) in Rome is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot de beste luchthaven van Europa. Het is de eerste keer dat dezelfde luchthaven vier keer na elkaar die onderscheiding wint.

Rome valt in de prijzen in de categorie hubs met (in normale tijden) meer dan 40 miljoen passagiers. De trofee wordt uitgereikt door Airports Council International (ACI), de internationale vereniging die bij wijze van kwaliteitscontrole voortdurend passagiers op meer dan 350 luchthavens wereldwijd ondervraagt over hun ervaringen.

fiumicino_aci_2020

Aeroporti di Roma (AdR), het bedrijf dat in Rome de luchthavens in Fiumicino en Ciampino beheert, kreeg de erkenning voornamelijk door de manier waarop het vorig jaar de Covid-19-crisis heeft aangepakt.

Zo werden nieuwe reisprotocollen ontwikkeld en werden Covid-vrije vluchten in het leven geroepen, een veilig en innovatief systeem om het herstel van het luchtverkeer aan te moedigen.

In september werd Rome de eerste luchthaven ter wereld die de Covid-19 5-Star Airport Rating ontving van Skytrax, het belangrijkste rating- en beoordelingsbedrijf in de internationale luchthavensector.

Tot de diensten die de passagiers van Fiumicino het meest waarderen, zijn de netheid van de terminals, de duidelijke informatie voor het publiek, de hoffelijkheid van het personeel, de (doorgaans) beperkte wachttijd bij veiligheidscontroles en de faciliteiten op de luchthaven.

Honderden munten uit de late Romeinse Republiek ontdekt in Turkije

2 maart 2021

Archeologen hebben in de oude Turkse stad Aizanoi 651 munten uit de late Romeinse republiek ontdekt.

De munten zaten in een vaatje dat begraven was in de buurt van een beek en dat op zijn plaats werd gehouden door drie terracotta platen. De vondst dateert al van 2019 maar kon door de Covid-19-crisis pas de voorbije maanden worden onderzocht.

De munten waren in circulatie op het einde van de Romeinse Republiek en waren ook nog in gebruik tijdens de regering van keizer Augustus (27 v. Chr. – 14 na Chr.).

munten (3)

Van de gevonden munten zijn 439 stuks zilveren denarii, de overige 212 zijn cistophori, de meest gangbare zilvermunt in Klein-Azië die onder andere in Efese en Pergamon werd gebruikt.

Cistophori bleven nog bijna 200 jaar nadat de Romeinen de controle over die steden verworven hadden in gebruik. Ook wanneer de Romeinen zelf munten sloegen in Klein-Azië waren dat vaak cistophori, zij het natuurlijk met een aangepaste Romeinse afbeelding.

De munten danken hun naam aan de afbeelding op de keerzijde van een heilige kist (cista mystica) waaruit een kronkelende slang verrijst die bij de Dionysuscultuur werd gebruikt. Op de voorzijde werd vaak een boogfoedraal of een door slangen omwonden drievoet of tempel afgebeeld.

De denarius was eveneens een zilveren munt en één van de meest gangbare munten in het Romeinse Rijk, vooral tijdens de Romeinse Republiek en de eerste twee en een halve eeuw van het Romeinse keizerrijk.

De gevonden munten dragen de beeltenis van Romeinse gezagsdragers en politici, waaronder Julius Caesar, Marcus Junius Brutus en Marcus Antonius, de belangrijkste hoofdrolspelers uit die woelige periode.

Talrijke munten zijn bijzonder goed bewaard, waardoor zowel de gravures als de afbeelding nog steeds duidelijk zichtbaar zijn.

Door wie en waarom de munten werden verstopt valt uiteraard niet meer te achterhalen. De wetenschappers die de vondst bestudeerden spreken van een unieke en zeldzame verzameling.

munten (1)

Aizanoi was een oude stad in Lydië, nabij het huidige Çavdarhisar in de provincie Kütahya in het westen van Anatolië, Turkije. In 133 v. Christus droeg Bithynië de stad over aan het Romeinse Rijk. In die tijd werd het een stad van economisch belang.

In de derde eeuw werd de stad christelijk en onder Byzantijns bestuur kreeg Aizanoi een bisschop. In de zevende eeuw raakte de stad in verval. De meeste restanten dateren van de eerste drie eeuwen na christus.

In de stad zijn de resten van een tempel voor Zeus te bezichtigen, naast een theater, een stadion, een badhuis, een stoa of zuilengang en een macellum of markthal. In 2012 plaatste Turkije de antieke stad op de voorlopige lijst voor het Unesco-werelderfgoed.

De gevonden munten worden tentoongesteld in het Museum van Anatolische Beschavingen in de Turkse hoofdstad Ankara.

Mausoleum van Augustus officieel geopend

1 maart 2021

Zoals eind vorig jaar reeds aangekondigd vond vandaag de langverwachte opening van het Mausoleum van Augustus plaats.

Het monument is vanaf morgen tot 21 april gratis toegankelijk, maar die tickets zijn al maanden de deur uit. Inwoners van Rome kunnen het mausoleum nog tot eind dit jaar gratis bezoeken.

mausoleum_augustus_opening (1)Foto: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Omwille van de coronamaatregelen waren er weinig aanwezigen op de openingsplechtigheid. Het was niet het grote feestje waar al lang naar werd uitgekeken en dat burgemeester Raggi graag had gewild.

Het officiële gedeelte beperkte zich tot enkele toespraken en een rondleiding. De burgemeester noemde de opening in deze Covid-tijden een symbool voor de wedergeboorte van Rome en Italië.

Naast Raggi en enkele leidinggevenden uit de culturele sector en journalisten, was ook Salvarore Rossi aanwezig, de voorzitter van de stichting Telecom Italia. die optrad als sponsor van het restauratieproject.

TIM droeg ruim  6 miljoen euro bij aan het project. Dat bedrag werd aangevuld met nog eens 4 miljoen euro afkomstig van het Italiaanse Ministerie van Cultuur en de stad Rome.

mausoleum_augustus_opening (4)Foto: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

De restauratie van de enorme graftombe kampte met vele vertragingen en heeft veertien jaar aangesleept. De werken hadden al voltooid moeten zijn in 2014, ter gelegenheid van de 2000ste verjaardag van het overlijden van keizer Augustus.

Ook nu is alles nog niet afgewerkt. Zo is de veelbesproken digitale ervaring, waarbij bezoekers via augmented reality bijkomende informatie krijgen nog niet klaar. Dat zal pas gebeuren na 22 april.

Ook op de speciale kijkbrillen, waarmee bezoekers een uitstapje in de virtuele antieke wereld kunnen maken, is het nog wachten.

Normaal hadden vandaag ook de omgevingswerken en de aanleg van een voetgangerszone aan Piazza Augusto Imperatore al moeten afgerond zijn, maar ook die werken liepen vertraging op. Op het plein zijn een aantal parkeerplaatsen verdwenen en ook de bushalte werd reeds verwijderd.

De aannemer zag de opening van het mausoleum liever nog niet gebeuren omdat de aanwezigheid van bezoekers de werken zouden kunnen hinderen. Door de aanwezigheid van zware machines op de site werden ook al vragen gesteld in verband met de veiligheid.

Raggi wilde de site hoe dan ook openen. Dat was niet alleen al lang geleden beloofd, het is ook een trofee waarmee tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen kan worden uitgepakt.

mausoleum_augustus_opening (3)Foto: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Ondertussen proberen nieuwsgierige Romeinen massaal een ticketje te boeken. De gratis tickets tot 21 april waren al op enkele dagen de deur uit. De reservatiemodule kampte zelfs even met capaciteitsproblemen.

Ook gebeurde er een fout tijdens het openstellen van de boekingsperiode. Zo was het mogelijk om ook op zaterdag en zondag een bezoek te reserveren, maar het actuele nooddecreet verbiedt dat musea en archeologische sites in het weekend openen.

Daardoor moeten nu 980 mensen omgeboekt worden naar een andere datum. Om die overboeking op te vangen wordt gedacht aan een tijdelijke opening op maandag, de wekelijkse sluitingsdag.

Vanaf morgen kan in ieder geval weer gereserveerd worden voor de volgende periode, tot 30 juni.

Bezoekers kunnen in groepjes van maximum tien personen het mausoleum betreden via een zijpoort ter hoogte van restaurant Il Vero Alfredo.

Per groep wordt van 9 tot 16 uur telkens een uur voorzien, wat neerkomt op zeven bezoekrondes per dag.

mausoleum_augustus_opening (2)Foto: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Bezoekers krijgen een rondleiding van ongeveer vijftig minuten en bereiken uiteindelijk het hart van de tombe, de kamer waar destijds de urne met de as van keizer Augustus werd bijgezet. De hoogste top van het mausoleum is vandaag eigenlijk maar half zo hoog als oorspronkelijk het geval was.

Een bezoek aan het monument omvat ook heel wat trappen. Mensen met beperkte mobiliteit kunnen dus enkel het centrale gedeelte van het monument bezoeken.

Een kort filmpje over de openingsplechtigheid

Een promofilmpje van TIM

www.mausoleodiaugusto.it

Rosati is al bijna een eeuw het trefpunt van kunstenaars in Rome

1 maart 2021

Bars en restaurants hebben een horrorjaar achter de rug, dat weten we intussen allemaal. Bovendien is de ellende nog niet gedaan. ’s Avonds om 18 uur gaat alles dicht en is tot de avondklok van 22 uur enkel het afhalen van eten toegestaan.

Romeinen zijn grote liefhebbers van de culinaire genoegens en de voorbije maanden waren dan ook zwaar. Nu er weer kan geluncht worden en de eerste zonnestralen de terrasjes verwarmen, brengt dat een beetje troost. Vandaag nemen we een kijkje bij één van de bekendste zaken in Rome.

rosati(8)

Heel wat toeristen hebben waarschijnlijk nog nooit een voet gezet in het historische Caffetteria – Ristorante Rosati op Piazza del Popolo omdat ze denken dat het er peperduur is of niet authentiek genoeg.

Beide veronderstellingen kloppen niet. Natuurlijk zijn er in Rome talrijke plekken te vinden waar je veel goedkoper eet of drinkt, maar Rosati is ook niet zomaar het eerste, het beste etablissement.

Rosati mag omschreven worden als één van de meest iconische zaken in Rome. Je kan er terecht voor een koffie, een cocktail, een glaasje wijn, maar ook de verfijnde keuken is niet te versmaden.

De desserts en vers gebakken koekjes zijn legendarisch in heel Rome. Maar zelfs in dit huis met een zeer lange traditie, worden de wurgende gevolgen van het coronavirus hard gevoeld. De maandenlange sluitingen laten hun sporen na.

rosati(6)

Rosati bestaat al sinds 1922 maar wat er vorig jaar allemaal gebeurde heeft zaakvoerder Mario Sereno in de bijna 35 jaar dat hij actief is nog nooit meegemaakt.

Het is ontmoedigend. We hebben natuurlijk onze vaste klanten, maar toeristen zijn er nu al een jaar niet meer. Nog veel liever dan de Romeinen zitten die bij mooi weer al eens graag op het terras, met uitzicht op één van de mooiste pleinen ter wereld.

Al vlak na de eerste lockdown vorig jaar kregen we van het stadsbestuur toestemming om onze terrasoppervlakte te vergroten zodat we extra tafels konden zetten. Maar dat is nu dus compleet nutteloos, zegt Mario.

rosati(5)

’s Avonds kom je dan thuis en dan hoor je de regering op televisie vertellen dat ze miljarden steun in de getroffen sectoren gaan pompen, het kan niet op. Het voorbije jaar hebben we al geleerd dat er meestal weinig geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.

Dit jaar nemen we de aanloop naar ons honderdjarige bestaan, dat we normaal in 2022 vieren. We hopen enkele fijne activiteiten rond die verjaardag te kunnen organiseren, maar voorlopig kijken we eigenlijk vol vrees naar de nabije toekomst, aldus Mario.

Rosati is een zaak waar kunstenaars, intellectuelen en beroemdheden uit het literaire en artistieke milieu uit de hele wereld elkaar al vele jaren ontmoeten.

De uitstekende locatie zorgt voor een fijn terrasje en dat wordt gecombineerd met een elegante bediening en een verfijnde keuken. Dat is in Rome een haast onweerstaanbare combinatie.

Pier Paolo Pasolini, Giorgio de Chirico, Bernardo Bertolucci, Ennio Flaiano, Vittorio Gassman, Elsa Morante, Mario Monicelli, Antonello Trombadori, Giuseppe Saragat, … het zijn maar enkele van de vele in Rome geboren of in de stad wonende beroemdheden die hier over de vloer kwamen.

Zodra ze binnenstapten bij Rosati waren het echter niet langer nationale of internationale vedetten. Dan waren het gewoon lokale klanten die zodanig opgingen in het decor dat ze vaak amper of helemaal niet werden opgemerkt.

Tot voor een paar jaar kon je hier bijvoorbeeld op zondag Ennio Morricone al eens rustig een pasta zien eten. Door toeristen werd hij zelden herkend. Romeinen, bekend of niet, voelen zich thuis en welkom bij Rosati. Het verklaart mee het succes van de zaak.

rosati(12)

Vóór 1922 bevond zich op deze plaats een zuivelfabriek. Die werd in 1922 gekocht door de twee broers Enrico en Marco Rosati. Datzelfde jaar nog zouden ze het pand omvormen tot een bar die hun naam zou dragen.

De familie Rosati kon in de jaren ’20 van de vorige eeuw in Rome rekenen op behoorlijk veel aanzien. Twintig jaar eerder hadden ze in de Via Veneto al een bar geopend met de naam Rosati. Dat was toen één van de populairste zaken in de stad.

rosati(10)

Vandaag bevindt Rosati zich al bijna honderd jaar op dezelfde plek. De retrostijl en de charme van de zaak bleven doorheen de jaren behouden, zonder oubollig te worden.

Rosati werd al vrij snel na de opening een trefpunt voor bekende personages uit de kunstwereld en het literaire circuit die in Rome woonden of op bezoek waren in de stad.

In de jaren ’30 raakte Rosati onlosmakelijk verbonden met de schilderkunst. De vele kunstenaars uit de Via Margutta, hier niet zover vandaan, zochten elkaar graag op in Rosati.

Ook de bekende Romeinse dialectdichter Trilussa vertoefde graag bij Rosati, al gaf hij vaak de voorkeur aan een privékamer waar hij rustig kon praten met zijn vrienden.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef cultureel Rome de zaak bezoeken. In die tijd kon je hier bekende Romeinen zoals de schrijvers Vincenzo Cardarelli (1887-1959) of Alberto Moravia (1907-1990) ontmoeten. Die laatste kwam hier vaak met zijn vrouw Elsa Morante (1912-1985), eveneens een bekende schrijfster.

Regisseur Federico Fellini, die ook in de Via Margutta woonde, was in de jaren ’60 een vaste klant bij Rosati, evenals schrijvers van het kaliber van Italo Calvino en schrijver-cineast Pier Paolo Pasolini.

Ook kunstenaars zoals Mario Schifano en Giosetta Fioroni waren stamgasten. Talrijke schilders vonden in die tijd eveneens een trefpunt bij Rosati.

Vandaag komen persoonlijkheden uit de nationale en internationale entertainment- en amusementssector nog steeds graag in Rosati. Net als hun vele voorgangers in het verleden zijn ze gefascineerd door het unieke karakter van de zaak. De artistieke traditie wordt voortgezet.

rosati(9)

Niet alleen de uitstekende keuken lokt hen aan, Rosati staat ook bekend als één van de beste banketbakkers van Rome. Bij Rosati worden al bijna een eeuw lang de meest uiteenlopende zoetigheden gemaakt.

Dat gaat van de meest gevarieerde koekjes en chocolaatjes, tot taartjes en de onvermijdelijke tiramisu, die bekend zijn in heel de stad. Alles wordt in huis vervaardigd en vers gebakken of gemaakt.

rosati(4)

Wie hier eens samen met Italianen aanschuift voor een onvervalst (en dus Italiaans) ontbijt, voor zover ze daar tenminste zin in hebben, staat versteld van de hoeveelheid zoetigheden die ’s ochtends worden binnengespeeld.

Maar toegegeven: na één taartje of koekje stopt het nooit bij Rosati. Met uitstekende koffie erbij natuurlijk. Ook de ijsbekers van de zaak zijn befaamd. Wie als dessert de legendarische Coppa Rosati bestelt, maakt een ervaring mee die niet snel zal vergeten worden.

Rosati Caffetteria – Ristorante
Piazza del Popolo 4-5-5A, Rome
info@ristoranterosati.net
www.barrosati.it
Tel. 06 3225 859 – 06 3227 378 – 06 3221 583

Fresco in Casa dei Ceii in Pompeii gerestaureerd met lasertechnologie

28 februari 2021

In het Casa dei Ceii in de antieke Romeinse stad Pompeii is met behulp van lasertechnologie een fresco aan de vergetelheid onttrokken en gerestaureerd.

Het fresco bevindt zich op een achterwand in de tuin van het Casa dei Ceii, ook wel het Casa della Caccia of Huis van de Jacht geheten. De domus werd opgegraven tussen 1913 en 1914.

Casa dei Ceii Pompeii (8)

Het fresco toont een jachttafereel met wilde dieren uit de Nijldelta en pygmeeën te midden van Egyptische landschappen met tempels.

Dat specifieke thema wijst wellicht op de interesse die de eigenaar van het huis, de aedile Lucius Ceius Secundus, destijds had in de Egyptische wereld en de cultus van Isis.

Casa dei Ceii Pompeii (4)

Specialisten hebben de verflagen van het fresco zowel met de hand als met lasertechnologie gereinigd en gerestaureerd, waardoor de kleuren die doorheen de eeuwen waren vervaagd weer levendig werden.

Ook de talrijke botanische details en de dierenfiguren op het tafereel zijn nu veel beter zichtbaar.

Casa dei Ceii Pompeii (6)

De lagere delen van het fresco zijn licht beschadigd door vochtaantasting. Er werden maatregelen genomen om het fresco te beschermen tegen eventuele toekomstige infiltratie van regenwater.

Casa dei Ceii Pompeii (5)

Ook het jarenlange gebrek aan onderhoud op de archeologische site en slechte restauratietechnieken uit het verleden hebben het fresco geen goed gedaan. Maar nu schittert het dus weer mooier dan ooit.

Casa dei Ceii Pompeii (7)

Vorige week werd de Duitse archeoloog Gabriel Zuchtriegel (39) door het Italiaanse ministerie van Cultuur benoemd als nieuwe directeur van de archeologische site van Pompei. Hij volgt Massimo Osanna op die directeur van de Italiaanse staatsmusea wordt.

Foto’s: Luigi Spina – Parco Archeologico di Pompei
Pompeiisites.org

Casa dei Ceii Pompeii (1)

Euronext neemt Borsa Italiana over

28 februari 2021

Euronext, de uitbater van de effectenbeurs in Brussel en Amsterdam, krijgt toestemming van de Europese Commissie voor de overname van de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana. Door de overname wordt Euronext het grootste beursbedrijf van Europa.

De Borsa Italiana maakt nu nog deel uit van de London Stock Exchange (LSE). Die verkoopt zijn belang in de Italiaanse beurs om zelf een andere overname te kunnen doen. Euronext verwacht de verwerving van de Italiaanse effectenbeurs in de eerste helft van dit jaar te kunnen afronden.

De Borsa Italiana is de belangrijkste Italiaanse effectenbeurs. Euronext is, naast de beurs in Brussel en Amsterdam, ook de uitbater van de beurzen in Parijs, Lissabon, Dublin en Oslo en geeft in Londen advies aan Britse klanten.

euronext

Euronext sloot reeds in oktober vorig jaar een overeenkomst met de London Stock Exchange Group voor de overname van het Italiaanse bedrijfsonderdeel. De Britse beursexploitant krijgt er 4,3 miljard euro voor.

De partners van Euronext bij het bod op de Borsa Italiana zijn de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en Intesa Sanpaolo, de op een na grootste bank van Italië. De grootste Italiaanse bank is UniCredit.

De overname van de Borsa Italiana wordt gedeeltelijk betaald door een onderhandse plaatsing van aandelen bij CDP en Intesa Sanpaolo. CDP krijgt in ruil daarvoor een belang van 7,3 procent in Euronext en Intesa Sanpaolo participeert nadien voor 1,3.

euronext2

Na de overname zal de Italiaanse beurs goed zijn voor ruim een derde van de omzet van Euronext.

Euronext, dat zelf ook beursgenoteerd is, profiteerde het voorbije jaar van de grote drukte op de financiële markten. Mede door de viruscrisis ontdekten heel wat nieuwe beleggers de beurswereld. Geholpen door eerdere overnames verstevigde Euronext ook zijn marktpositie.