Archive for the ‘Romenieuws’ Category

Zesde Dag van de Catacombe op 18 maart

17 maart 2023

In Rome wordt op zaterdag 18 maart voor de zesde keer de Dag van de Catacombe georganiseerd. Geïnteresseerden zullen die dag na reservatie zeven catacombes kunnen bezoeken.

In het najaar volgt het tweede luik van de catacombendag. Dan zullen een aantal catacomben kunnen worden bezocht die anders zelden of nooit toegankelijk zijn voor het publiek.

De zesde Giornata delle Catacombe wordt georganiseerd door de Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, de Pauselijke Commissie voor Heilige Archeologie.

De catacomben die je op 18 maart gratis kan bezoeken zijn de San Callisto, de San Sebastiano, Domitilla, Priscilla, Sant’Agnese, de Santi Marcellino en Pietro, en de San Pancrazio. Er worden die dag ook conferenties en kinderworkshops gehouden.

catacombedag (3) - kopie

Traditiegetrouw wordt de Catacombendag afgesloten met een plechtige eucharistieviering, die dit jaar om 18.30 uur zal worden gehouden in de basiliek van San Pancrazio (Piazza San Pancrazio), door kardinaal Gianfranco Ravasi. Na de viering volgt in dezelfde basiliek een concert.

Alle deelnemers aan de Zesde Catacombendag krijgen ook een coupon die geldig is voor twee kaartjes met verlaagde prijs voor een bezoek aan de catacomben van Rome die open zijn voor het publiek. Deze kaartjes zijn te gebruiken tot 31 december 2023.

Alle details zijn te vinden op deze speciale Giornata delle Catacombe-website.

Download hier de brochure van de Dag van de Catacombe

Rome experimenteert met intelligente vuilnisbakken

16 maart 2023

Rome heeft een rommelige recente geschiedenis als het om openbare vuilnisbakken gaat, maar nu verschijnen alweer nieuwe exemplaren in het straatbeeld.

De stad introduceert zogenaamde intelligente afvalbakken, al gaat het nog maar om een testproject met enkele prototypes.

De intelligente vuilnisbakken waarschuwen de reinigingsdienst AMA via een app wanneer ze moeten worden leeggemaakt.

vuilnisbak (2)

Met een speciaal perssysteem kan het afval worden samengedrukt, waardoor de totale massa tot vijf keer kleiner wordt. De elektriciteit om het systeem aan te drijven wordt geleverd door een zonnepaneel.

Het eerste toestel, goed voor een inhoud van 120 liter, werd geplaatst in de Via della Muratte, niet ver van de Trevifontein. Een tweede exemplaar kan een dubbele hoeveelheid afval aan en staat opgesteld aan toegang tot het metrostation Colosseo.

vuilnisbak (4)

Het testproject zal vier maanden duren. Rome berekende dat elk van de nieuwe toestellen een capaciteit heeft die gelijk is aan die van vijf tot zeven traditionele afvalbakken.

De nieuwe vuilnistoestellen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en uitgerust met een anti-inbraaksysteem en bestand tegen vandalisme.

De slimme vuilnismak beschikt over een pedaal waarmee gebruikers het toestel comfortabel en hygiënisch kunnen bedienen. Het openen en sluiten gaat gepaard met geluidssignalen.

vuilnisbak (3)

Sensoren in de vuilnisbak detecteren de ingebrachte hoeveelheden afval, comprimeren die wanneer nodig en sturen ook een waarschuwingsbericht uit zodra 80 procent van de capaciteit bereikt is.

De slimme afvalbakken kunnen desnoods ook op afstand worden geblokkeerd, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen als er demonstraties zijn.

Het experiment maakt deel uit van een groter project om het aantal vuilnisbakken voor klein afval in de stad op te drijven.

Nu staan er ongeveer 7.600, dat moeten er in de nabije toekomst 10.000 worden. Daarbij zouden ook de oudste afvalbakken voorgoed worden vervangen.

vuilnisbak (5)

Eerder plaatste de reinigingsdienst AMA ook al grotere en beter transporteerbare containers in enkele buitenwijken.

Daar blijft het afvalprobleem groot omdat de capaciteit van de vuilnisbakken onvoldoende is en omdat ze niet vaak genoeg worden leeggemaakt.

De combinatie van beide problemen zorgt frequent voor uitpuilende en overvolle afvalcontainers. Die zorgen niet alleen voor hinder, maar trekken ook ongedierte en zelfs everzwijnen aan.

Herwaardering Area Sacra op Largo di Torre Argentina voltooid

14 maart 2023

Begin 2019 werd bekendgemaakt dat de vier tempelruïnes uit de Republikeinse tijd die lager dan het straatniveau te zien zijn op een opengelegd gedeelte van de Largo di Torre Argentina in hartje Rome, de zogenaamde Area Sacra, zouden worden geherwaardeerd.

Dat zou gebeuren door deze belangrijke archeologische site publiek toegankelijk te maken zodat je er niet langer vanop afstand hoeft naar te kijken. Sindsdien is er heel wat gebeurd.

argentina_area_sacra (4)

De eerste fase van de werken werd in maart 2021 afgerond. De tweede fase is nu ook voltooid, waardoor de site overmorgen officieel kan openen. De datum van 15 maart is uiteraard niet toevallig gekozen.

De Iden van maart staan immers geboekstaafd als de sterfdag van Julius Caesar. De moord op de dictator moet zich in deze onmiddellijke omgeving hebben afgespeeld.

Burgemeester Roberto Gualtieri spreekt vol lof over Bulgari, een bedrijf dat gespecialiseerd is in luxegoederen zoals juwelen, horloges en andere accessoires.

Dat mag ook wel, want de onderneming financiert het Area Sacra-project voor een aanzienlijk deel. Voor het Romeinse stadsbestuur, dat permanent met geldtekort kampt, is dat bijzonder goed nieuws.

argentina_area_sacra (3)

De creatie van de publieke toegankelijkheid spitste zich vooral toe op de bouw en plaatsing van loopbruggen in de Area Sacra zodat belangstellenden de site vanuit de hoogte kunnen bezoeken.

Er komt ook een klein museum waarin de artefacten die op deze site werden ontdekt zullen getoond worden en waar ook een 3D-filmpje zal te zien zijn waarin wordt gereconstrueerd hoe de tempels en de omgeving er in de oudheid uitzagen.

argentina_area_sacra (2)

Onder de artefacten die de nieuwe expositieruimte zullen verrijken bevinden zich de drie originele hoofden van kolossale beelden van goden die ooit vereerd werden in de tempels.

De beelden werden bewerkt met speciale 3D-scanningstechnieken om de artefacten op een perfecte manier te kunnen integreren in de tentoonstellingsruimte.

argentina_area_sacra (1)

Onderzoekers maakten van de gelegenheid gebruik om met de scanningtechniek, waardoor het kleinste detail zichtbaar kon worden gemaakt, een zeer nauwkeurige studie te maken van de beelden en de artistieke technieken die de beeldhouwers in de oudheid gebruikten.

argentina_area_sacra (5)

De oude ondersteuningsstructuur die nog dateerde uit de jaren ’20 van de vorige eeuw werd tijdens de eerste fase al volledig vervangen. Met ongeveer 250 grote stenen tegelblokken werd voor de tempels C en D ook een stukje van de keizerlijke bestrating hersteld.

largo_argentina1

Het archeologische gebied in het hartje van Rome ontstond in 1929, toen Benito Mussolini grote infrastructurele werken liet uitvoeren. De middeleeuwse gebouwen op het plein werden afgebroken om plaats te maken voor het (ook toen al) steeds toenemende verkeer.

argentina_area_sacra (6)

Naast heel wat fraaie vondsten, bracht het archeologisch onderzoek toen ook een heilig plein uit de tijd van de Romeinse Republiek tevoorschijn, waarbij de ruïnes van vier tempels en een klein gedeelte van het aansluitende theater van Pompeius werden blootgelegd.

Foto’s: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

argentina_area_sacra (7)

Karaktermoord op een Romeinse staatsman: de ‘schurk’ Catilina

13 maart 2023

Dr. Martijn Icks (Universiteit van Amsterdam) geeft op 15 maart in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren een lezing over de beruchte figuur Catilina, samenzweerder, rebel en bendeleider.

63 voor Christus. Senator Lucius Sergius Catilina en zijn aanhangers proberen de macht in de Romeinse Republiek te grijpen. Hun samenzwering mislukt.

We kennen het verhaal van Catilina vooral dankzij de beroemde redevoeringen van tijdgenoot Cicero. En de historische monografie van geschiedschrijver Sallustius. Beiden schetsen een zeer negatief beeld van de couppleger en rebel Catilina.

Wat waren de retorische trucs en roddels die beiden inzetten om Catilina te besmeuren? Wat was Catilina dan echt van plan? Wat wilde hij met de staatsgreep bereiken? Hoe oordeelde en oordeelt de geschiedenis over deze ‘schurk’? Welke politieke lessen kunnen wij als 21ste-eeuwers uit dit gebeuren trekken?

Catilina

Martijn Icks doceert Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De klemtoon bij zijn onderzoek ligt op het Romeinse Rijk, maar ook op recentere periodes. Zijn aandacht gaat vooral uit naar representatie en perceptie van de keizerlijke macht, Romeinse kunst en numismatiek en onder andere gender. Hij is auteur van onder ander het boek ‘The Crimes of Elagabalus: The Life and Legacy of Rome’s Decadent Boy Emperor’ (2011).

De lezing vindt plaats op 15 maart om 19.30 uur. Locatie: het auditorium van het Gallo-Romeins Museum of online. Deelnameprijs: 3 euro.

Volg je de lezing liever online? Vooraf inschrijven is verplicht. Registreer je via de website van het museum. Na betaling ontvang je per mail een link om deel te nemen.

De lezingencyclus ‘Spraakwater’ is een vaste waarde in het jaarprogramma van het Gallo-Romeins Museum. De sprekers behoren tot de top in hun vakgebied. Het is al het 19de jaar dat het museum deze lezingenreeks organiseert.

Ook dit jaar komen er heel wat boeiende thema’s uit de internationale archeologie en klassieke geschiedenis aan bod. Een lezing gemist? Opnames van de voorbije lezingen zijn terug te vinden op de website van het museum.

Binnenplaats Palazzo Massimo wordt overdekt

12 maart 2023

Recent kon je lezen dat het Museo Nazionale Romano fors gaat uitbreiden. Op de verschillende locaties, zijnde de Crypta Balbi, Palazza Altemps, de Thermen van Diocletianus en Palazzo Massimo zijn grote werken op komst.

De voorbije dagen overliepen we wat er zoal zal veranderen in de Crypta Balbi, de Thermen van Diocletianus en Palazzo Altemps. Vandaag besluiten we met Palazzo Massimo alle Terme.

Bij Palazzo Massimo alle Terme bestaat het hoofdproject van de komende werkzaamheden uit het overdekken van de binnenplaats zodat ook daar een extra ruimte ontstaat om de vele artefacten die nu in de pakhuizen worden bewaard, tentoon te stellen voor het publiek.

palazzo_massimo (3)

De bedoeling is om hier een meeslepende omgeving te creëren waarin het Romeinse Rijk wordt getoond als het centrum van de toenmalige wereld, van de tijd van Augustus tot die van Maxentius, van de eerste tot de vierde eeuw na Chr.

We maken kennis met het leven van de opeenvolgende keizers, de complexiteit van de religie in die periode, de diversiteit van de verschillende cultussen, de veroveringen en hun effecten op de Romeinse economie. Daarbij komen ook het dagelijkse leven en de privéluxe in de adellijke residenties van Rome aan bod.

palazzo_massimo (2)

Op het gelijkvloers worden de belangrijkste documenten over de geschiedenis van het Romeinse Rijk tentoongesteld. De eerste verdieping zal gewijd zijn aan het Romeinse Rijk, de veroveringen, de vele religies die in verschillende delen van het Rijk werden beoefend en vertegenwoordigd, van Egypte tot het Oosten.

Samenvattend zien we hier de grootsheid van Rome, die ook zichtbaar zal worden door de vele exotische materialen, afkomstig uit Azië en Afrika, die hier een multi-sensorische opstelling krijgen. De tweede verdieping wordt gewijd aan de grote Romeinse villa’s in de voorsteden.

palazzo_massimo (4)

De medaille- en muntencollectie zal ook worden heropend. Het aantal tentoongestelde munten, die vandaag lang niet allemaal kunnen worden getoond, zal worden uitgebreid.

Dat gebeurt ook op de andere locaties van het Museo Nazionale Romano, waar in de toekomst dus ook een gedeelte van de enorme munten- en medailleverzameling van het museum zal te zien zijn.

palazzo_massimo

Palazzo Altemps restaureert dakterras, theater en kapel

11 maart 2023

Enkele dagen geleden kon je lezen dat het Museo Nazionale Romano fors gaat uitbreiden. Op de verschillende locaties, zijnde de Crypta Balbi, Palazza Altemps, de Thermen van Diocletianus en Palazzo Massimo zijn grote werken op komst. De voorbije dagen overliepen we wat er zoal zal veranderen in de Crypta Balbi en de Thermen van Diocletianus.

Vandaag bekijken we de werken in Palazzo Altemps. In de komende maanden zal je er als bezoeker rekening moeten mee houden dat bepaalde museumsites omwille van de werken, al dan niet gedeeltelijk, tijdelijk gesloten zullen zijn.

Palazzo Altemps blijft de verzamelplaats van de befaamde Boncompagni Ludovisi-collectie, die de rode draad van het bezoek zal vormen.

altemps

Er komt echter een nieuwe en meer didactische route die de bezoekers beter de vele manieren moet leren begrijpen waarop, van de oudheid tot de renaissance en de moderne tijd, de Griekse beeldhouwkunst alsmaar werd geherinterpreteerd en getransformeerd.

De nieuwe route begint op het gelijkvloers met een beknopte presentatie van de lange geschiedenis van het Palazzo Altemps en van de families die het hebben gebouwd en getransformeerd.

In een volgende stap wordt dieper ingegaan op de Boncompagni Ludovisi-collectie zelf. Bezoekers komen te weten hoe de werken werden gekozen, hoe ze werden gerestaureerd, hoe originele creaties werden vervaardigd uitgaande van fragmenten, of hoe soms moderne versies werden gemaakt van oude werken.

Vervolgens worden de verschillende toepassingen van de Griekse beeldhouwkunst in het keizerlijke tijdperk geïllustreerd.

In de nieuwe ruimtes rond de Sala del Gioiello zullen de Griekse originelen elkaar opvolgen, zoals de Ludovisitroon, Romeinse kopieën van werken van Myron, Polycletus en Phidias, overgebracht van het Palazzo Massimo en de Thermen van Diocletianus, en Romeinse creaties uitgewerkt op basis van Griekse modellen, zoals de beroemde Hermes Ludovisi.

Op de eerste verdieping zullen de Romeinse herwerkingen van de werken van grote meesters zoals Praxiteles en Lysippos worden getoond, om te laten zien hoe vaag de grens soms is tussen Griekse originelen en Romeinse kopieën.

Ten slotte wordt ok de relatie uitgediept tussen Griekse en Romeinse beeldhouwkunst in de Hellenistische periode, onder meer met de groep tuinbeelden van Fianello Sabino uit de late tweede,vroege eerste eeuw v. Chr., die de oudste verzameling Griekse sculpturen vormt die bewaard is gebleven in de omgeving van Rome.

Naast de Boncompagni Ludovisi-collectie, zal het Palazzo Altemps plaats blijven bieden aan nog een heleboel andere meesterwerken van beeldhouwkunst uit de oudheid, zoals de Lancellotti-discuswerper (foto boven), de zittende bokser en de bronzen Hellenistische prins.

palazzo_altemps (1)

De restauratiewerkzaamheden van Palazzo Altemps, die al gedeeltelijk zijn begonnen, hebben vooral betrekking op het herstel van de tweede binnenplaats en de portiek die aan het begin van de zestiende eeuw is gebouwd. Die ingreep moet een nieuwe grote ruimte van 400 m² opleveren.

De werken in Palazzo Altemps omvatten ook de herstelling van het dakterras (het oudste van Rome), de restauratie van het theater (het enige dat bewaard is gebleven in een Romeins privépaleis) en de grote kapel waar Gabriele D’Annunzio trouwde met Maria Hardouin di Gallese en waar in de toekomst concerten en culturele evenementen zullen plaatsvinden.

palazzo_altemps (3)

Thermen van Diocletianus krijgen veel meer museumruimte

10 maart 2023

Een paar dagen geleden las je het nieuws dat het Museo Nazionale Romano fors gaat uitbreiden. Op de verschillende locaties, zijnde de Crypta Balbi, Palazzo Altemps, de Thermen van Diocletianus en Palazzo Massimo alle Terme, zijn grote werkzaamheden op komst.

Gisteren kwam je te weten wat er zoal zal veranderen in de Crypta Balbi. Vandaag komen de Thermen van Diocletianus aan bod. In de komende maanden zal je er als bezoeker rekening moeten mee houden dat bepaalde museumsites omwille van de werken, al dan niet gedeeltelijk, tijdelijk gesloten zullen zijn.

In de Thermen van Diocletianus zullen in de eerste plaats een aantal technische ingrepen gebeuren, zoals het vernieuwen van bepaalde leidingen, maar in het hele complex worden ook stabiliteits- en anti-seismische controles uitgevoerd.

thermen_diocletianus (1)

Die zijn nodig voor de nakende openstelling voor het publiek van de grote zalen rond de basilica Santa Maria degli Angeli.

De majestueuze kamers, waar in 1911 een zeer grote archeologische tentoonstelling werd georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de eenwording van Italië, zullen opnieuw worden opengesteld en de beschikbare tentoonstellingsruimte van het museum fors uitbreiden.

Daardoor zal het Museo Nazionale Romano hier in de toekomst een zeer belangrijk deel van de collectie die noodgedwongen vele decennia verborgen bleef voor het publiek, toegankelijk kunnen maken voor bezoekers.

thermen_diocletianus (2)

Daar blijft het niet bij. In de Termi di Diocleziano zullen de bovenste verdiepingen van de vier vleugels van het grote klooster worden geïntegreerd in de museumroute. Deze ruimtes zal het Museo Nazionale Romana gebruiken om de geschiedenis van Latium Vetus (het oude Lazio) te vertellen, vanaf het prille begin, tot de tijd van keizer Diocletianus.

Op de eerste verdieping van het klooster worden de artefacten tentoongesteld die de oudste geschiedenis van de stad vertellen, van de oorsprong tot het einde van de republiek, grofweg van de tiende tot de eerste eeuw voor Christus.

In een andere vleugel worden de belangrijkste centra van het archaïschce Lazio gepresenteerd, waaronder Crustumerium, Fidene, Gabi en Lanuvio, met het beroemde graf van de krijger, terwijl de vierde vleugel het verhaal vertelt van de transformatie van Rome en de centra van het oude Lazio van het midden van de republikeinse tijd (vierde eeuw voor Christus) tot de tweede en eerste eeuw voor Christus, met heiligdommen en votiefoffers uit de Tiber en uit naburige steden zoals Ariccia.

thermen_diocletianus (4)

In de galerijen op de eerste verdieping van het kleine klooster, zal het keizerlijke Rome worden gepresenteerd, van Augustus tot Diocletianus, uitgaande van de meest recente onderzoeksresultaten, conclusies en vondsten.

Een afzonderlijk gedeelte wordt gereserveerd voor de zogenaamde ‘Città dei morti’, met grafinscripties, sarcofagen, reliëfs, urnen, portretten en grafvoorwerpen uit de periode tussen de eerste eeuw voor Christus en de derde eeuw na Christus.

Nog een andere sectie zal gewijd zijn aan de geschiedenis van de Thermen van Diocletianus zelf en de transformatie ervan tot een klooster.

thermen_diocletianus

Een laatste sectie zal een korte maar spectaculaire introductie bieden, een soort algemeen bondig overzicht, van de geschiedenis van Rome.

Die zaal wordt speciaal bestemd voor toeristen met weinig tijd, of wie na aankomst op het station Termini, slechts een beperkte tijd kan besteden aan een bezoek, maar toch een mooie indruk wil krijgen van de site en van de Romeinse geschiedenis.

Crypta Balbi transformeert tot een nieuwe culturele site

9 maart 2023

Gisteren kon je lezen dat het Museo Nazionale Romano fors gaat uitbreiden. Op de verschillende locaties, zijnde de Crypta Balbi, Palazzo Altemps, de Thermen van Diocletianus en Palazzo Massimo alle Terme zijn grote werkzaamheden op komst.

De komende dagen overlopen we wat er zoal zal veranderen in de vier musea. We starten met de Crypta Balbi omdat op deze site de eerste werken reeds begonnen zijn.

In de komende maanden zal je er als bezoeker rekening moeten mee houden dat bepaalde museumsites omwille van de werken, al dan niet gedeeltelijk, tijdelijk gesloten zullen zijn. De Crypta Balbi is nu al dicht tot minstens eind 2023.

Crypta_Balbi (3)

Momenteel staat de Crypta Balbi bekend als het museum waar de transformatie van de stad tussen de late oudheid en de middeleeuwen wordt gepresenteerd. Wat weinig mensen weten, is dat in werkelijkheid slechts een klein deel van dit museum open is.

Ongeveer 90 procent van de totale oppervlakte van de Crypta Balbi-site is vandaag niet toegankelijk. De site die wordt beheerd door het Museo Nazionale Romano, wordt niet volledig geopend omdat sommige delen van de gebouwen te vervallen zijn en er om veiligheidsredenen geen bezoekers kunnen worden toegelaten.

Door de slechte toestand van het complex waren hier dus al veel langer  dringende en grote instandhoudingswerken nodig en nu zijn die eindelijk op komst.

Het project omvat de restauratie van de hele Crypta Balbi-site, inclusief het zestiende-eeuwse klooster en de omliggende gebouwen, die een stratigrafie hebben die loopt van 1300 tot 1900.

De Crypta Balbi bewaart ook kostbare bewijzen van de recente geschiedenis, van de meest tragische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, zoals de razzia van 16 oktober 1943 in het getto, tot de beruchte anni di piombo (de jaren van lood), met de ontdekking (in de aangrenzende Via Michelangelo Caetani) van het lichaam van de vermoorde premier Aldo Moro op 9 mei 1978.

De grootschalige interventie in Crypta Balbi zal deze herinneringen behouden en versterken door middel van filologische restauraties die niet het ene of het andere tijdperk zullen bevoordelen, maar die zich zullen concentreren op elke fase van de geschiedenis van Rome.

Crypta_Balbi_werken (3)

De werkzaamheden op deze site zullen volgens de verwachting ook het langst duren. Zodra de ontruiming en het veiligstellen van de Crypta Balbi-gebouwen is voltooid, start de restauratie.

Die voorbereidende werken zijn nu al gestart. Daardoor zal het museum vanaf nu tot minstens eind dit jaar gesloten zijn.

De tentoonstellingsroute in Crypta Balbi zal in ieder geval ook flink worden uitgebreid en de geschiedenis van het Rome van Constantijn tot vandaag presenteren. De opstelling gebeurt in drie grote delen.

Aan de Via delle Botteghe Oscure zullen Rome en haar transformaties vanaf de tijd van Constantijn tot de Middeleeuwen worden gepresenteerd. Met de restauratie van de binnenplaats wordt de beschikbare tentoonstellingsruimte sterk uitgebreid.

Crypta_Balbi_werken (4)

Het gelijkvloers zal gewijd zijn aan de transformaties van de late oudheid, van de vierde tot de vijfde eeuw. Op de eerste verdieping wordt het begin van de Middeleeuwen gepresenteerd, met de Longobarden, van de zesde tot de achtste eeuw, terwijl op de tweede verdieping de chronologische route zich uitstrekt van de Karolingische tijd tot de elfde eeuw.

Het tweede deel van het vernieuwde museum strekt zich uit door de ondergrondse galerijen van het kloostercomplex. De route omvat de oude wijk van de Crypta Balbi, met een bezoek aan de archeologische overblijfselen rond de exedra, het Mithraeum en de woonwijk.

Het derde deel, aan de Via dei Delfini, in de richting van het getto, zal zich richten op de moderne en hedendaagse geschiedenis van Rome, van Ignazio di Loyola tot Aldo Moro.

Crypta_Balbi_werken (2)

In het totale project zal het museum slechts één onderdeel vormen van een compleet nieuwe culturele wijk die hier de komende jaren in de directe omgeving van de Crypta Balbi moet ontstaan.

Rome omschrijft de site als een nieuw cultureel hart voor de stad. De vernieuwingsoperatie omvat ook onmoetingsplekken, rustpunten en drinkgelegenheden, waar bezoekers even kunnen verpozen.

Daarbij zullen het centrale gebied en de aangrenzende binnenplaatsen vrij toegankelijk en bruikbaar zijn voor inwoners en bezoekers. De plannen voorzien in vier ingangen, één aan elke kant van het blok, aan de Via Caetani de Via delle Botteghe Oscure, de Via dei Polacchi en de Via dei Delfini.

In het complex van de Crypta Balbi komen ook een studiecentrum, een archief- en digitaal productiecentrum, een gastenverblijf voor studenten, wetenschappers en kunstenaars en een centrum voor evenementen en tijdelijke tentoonstellingen.

Crypta_Balbi_werken (5)

Grote uitbreiding op komst voor het Museo Nazionale Romano

8 maart 2023

Het Museo Nazionale Romano, vandaag gevestigd op vijf verschillende locaties in Rome, gaat fors uitbreiden. De ingreep zal ongeveer 100 miljoen euro kosten en moet van het museum één van de belangrijkste van de stad maken.

Het Museo Nazionale Romano groepeert vandaag de Crypta Balbi, Palazza Altemps, de Thermen van Diocletianus, Palazzo Massimo en het vorig jaar geopende Museo dell’Arte Salvata. Op alle locaties zijn grote investeringen en ingrijpende werkzaamheden op komst.

In de komende vier jaren worden niet alleen de huidige gebouwen gerestaureerd en vernieuwd, ze zullen ook uitbreiden zodat extra tentoonstellingsruimtes kunnen worden geopend. De Crypta Balbi zal de grootste transformatie ondergaan.

Crypta_Balbi (3)

De geplande werkzaamheden zullen niet enkel zorgen voor een uitbreiding, maar ook voor een complete reorganisatie van de huidige bezoekersroutes en de collecties die het publiek vandaag te zien krijgt.

In de magazijnen van Museo Nazionale Romano bevinden zich immers talrijke kunstschatten en archeologische vondsten die nog nooit werden getoond. Veel van die artefacten moeten een plaats krijgen in de vernieuwde museumsites.

De bedoeling is om de geschiedenis van Rome, vanaf het ontstaan van de stad tot vandaag, nog beter te kunnen vertellen, met nog meer tentoongestelde voorwerpen.

Ook gebeurden de jongste jaren een aantal opzienbarende archeologische vondsten, waarvan sommigen aanleiding gaven tot een nieuwe of gewijzigde visie op bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis.

De resultaten van die recente onderzoeken zijn vandaag nog niet terug te vinden in het Museo Nazionale Romano, maar dat moet na de vernieuwing dus wel het geval zijn.

Terme_Diocleziano2

Het Ministerie van Cultuur (MIC) trekt 71 miljoen euro uit voor de transformatie van het Museo Nazionale Romano. Dat bedrag wordt toegevoegd aan al eerder toegekende financieringen, zodat in totaal ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar is.

De restauratie en herinrichting omvat dus de Thermen van Diocletianus, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps en de Crypta Balbi. Het hele vernieuwingsproject zal volgens de planning in totaal vier jaar duren.

Door de werkzaamheden en de reorganisatie van de collecties, zullen de vier museumsites onvermijdelijk gedurende bepaalde periodes minstens gedeeltelijk moeten sluiten. Al zal dat nooit voor alle sites tegelijk het geval zijn.

Als een museum toch een tijdje dicht moet, zal het publiek kunnen kennismaken met tijdelijke thematische tentoonstellingen waar weinig bekende of nooit eerder vertoonde artefacten te zien zijn, afkomstig uit de depots of vondsten die recent werden gerestaureerd. Als het ware een voorsmaakje van wat later in het museum zelf zal te zien zijn.

PalazzoMassimoLaTerme

Het Museo Nazionale Romano is een staatsmuseum en valt vandaag onder het Ministerie van Cultuur. Sinds 2016 heeft het museum een bijzondere autonomie.

Het is ingehuldigd in 1889 en was toen enkel nog gehuisvest in de Thermen van Diocletianus en in het aangrenzende klooster van de basiliek Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, die gebouwd is op de structuren van hetzelfde oude thermencomplex.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het museum grondig gereorganiseerd en heringericht, wat leidde tot een grote herschikking en herverdeling van de artefacten en kunstwerken naar drie extra tentoonstellingslocaties.

Crypta_Balbi

Naast de Thermen van Diocletianus (met vooral epigrafische, protohistorische en grote openbare en grafmonumenten), vond het museum extra ruimte in de Crypta Balbi (met aandacht voor de middeleeuwse Romeinse geschiedenis en stedelijke archeologie, geïllustreerd door de site zelf), in Palazzo Massimo alle Terme (met oude kunst en de numismatische collectie) en Palazzo Altemps (met archeologische verzamelingen uit de Renaissance).

De drie gebouwen waren in 1981 door de Staat gekocht. Door de enorme collectie van het Museo Nazionale Romano thematisch te verdelen over de verschillende sites, kregen die gebouwen meteen een nuttige bestemming.

Het Museo Nazionale Romano wordt weleens beschouwd als één van de belangrijkste ter wereld, omdat het enkele absolute meesterwerken van oude beeldhouwkunst bewaart die inzake schoonheid nergens worden geëvenaard.

De komende dagen overlopen we bondig de toch wel aanzienlijke veranderingen die er op komst zijn in de vier locaties, te beginnen met de Crypta Balbi.

Morgen nationale staking in Italië

7 maart 2023

Morgen, woensdag 8 maart, is in heel het land een algemene staking gepland die gevolgen zal hebben voor de dienstverlening in zowel de publieke als de private sector.

De transportdiensten, het openbaar vervoer, de afvalinzameling en het onderwijs zullen naar verwachting de meeste hinder ondervinden.

De nationale staking zal ook gevolgen hebben voor de hogesnelheidsdiensten van Trenitalia, Italo en Trenord, waarbij sommige diensten reeds vanaf dinsdagavond 7 maart zullen worden verstoord.

In Rome treft de staking alle diensten van vervoersmaatschappij ATAC, dus de bussen, metro en trams, evenals de Roma TPL-buslijnen. Er is echter wel een gegarandeerde minimale dienstverlening tot 08.30 uur en van 17 tot 20 uur.

atac

Ook bij de spoorwegen is er een verplichte minimale dienstverlening van 6 tot 9 uur en van 18 tot 21 uur.

De staking zal vermoedelijk ook gevolgen hebben voor de afvalinzameling en de straatreiniging, evenals voor de catering en schoonmaakdiensten in kleuterscholen, scholen, ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen.

De nationale 24-uursstaking, die samenvalt met de Internationale Vrouwendag, komt er volgens de vakbonden om vrouwenrechten te steunen.

Waarom het nodig is om daarvoor het hele land te ontwrichten is niet duidelijk. De actie krijgt kritiek omdat ze een smet zou werpen op en eerder de aandacht zou afleiden van de Vrouwendag.

vrouwendag