De vrouw die een paus liet vermoorden in de Engelenburcht

Posted in Romenieuws on 10 januari 2018 by romenieuws

Het Castel Sant’Angelo of de Engelenburcht heeft eeuwenlang dienst gedaan als gevangenis en transformeerde geleidelijk tot een versterkte vesting en burcht. Op een bepaald moment werd bovenop het voormalige mausoleum van keizer Hadrianus, dat intussen was uitgegroeid tot een enorm complex, zelfs een hoge toren gebouwd.

We bevinden ons in de tiende eeuw, de zogenaamde IJzeren of Donkere Eeuw, zoals deze periode vooral in de kerkgeschiedenis wordt genoemd. Eén vrouw bepaalde in deze woelige periode wie paus werd, wie bleef leven of werd vermoord ten voordele van een nieuwe kandidaat: de Romeinse artistocrate Marozia.

Het was de beschamende periode waarvoor de Kerkelijke Annalen de termen ‘pornocratie’ en ‘bewind der courtisanes’ gebruiken. De benaming slaat ook op de toestanden van wanorde en chaos die kenmerkend waren voor de Duitse en Italiaanse rijken, en op het morele verval van Rome en de kerk.

In 928 werd paus Johannes X (914-928) door de lokale adel afgezet en in het mausoleum opgesloten waar hij in 929 gewurgd werd. Dat gebeurde in opdracht van de invloedrijke Romeinse aristocrate Marozia of Marotia, wiens zoon kort daarna paus werd, zijnde Johannes XI (931-935). Volgens één bron (Liudprand van Cremona) was Johannes XI de zoon van paus Sergius III (904-911) met wie zijn moeder enkele jaren eerder een verhouding zou gehad hebben.

Velen hebben wellicht nog nooit gehoord van deze Marozia. Zij was de dochter van de Romeinse senator en pauselijke vestiarius (schatbewaarder) Theophylactus. Samen met haar moeder, Theodora, heerste zij in Rome en Midden-Italië ten tijde van het diepste morele en politieke verval van de Heilige Stoel. Zij trouwde driemaal, eerst (omstreeks 905) met Alberik I van Spoleto, in 925 met Guido van Toscane en in 932 met Hugo van Arles.

Op paus Sergius III (904-911) had zij een zeer grote invloed (zoals vermeld is zij volgens de chroniqueur Liudprand van Cremona de geliefde van deze paus geweest en was de latere paus Johannes XI hun zoon) maar daarna kwam zij in strijd met zijn opvolger, Johannes X, die ook was ingegaan op de avances van Marozia, maar die een einde maakte aan de verhouding toen hij paus werd. Dat was niet naar de zin van Marozia.

De strijd eindigde met de overwinning van de machtige Marozia: de paus werd in de Engelenburcht gedood en Marozia kreeg vervolgens dezelfde waardigheden als haar eerste gemaal: senatrix en patricia (928). Daardoor beschikte ze vrij over de pauselijke stoel, die zij achtereenvolgens aan Leo VI, Stefanus VII en Johannes XI toevertrouwde.

Johannes XI werd in maart 931 door zijn moeder benoemd als opvolger van Stefanus VII (928-931), een onbeduidende kardinaal-priester die door toedoen van Marozia was benoemd tot een soort interimpaus omdat hij eenvoudig door haar te manipuleren was en van wie de geschiedenis zich enkel nog zijn naam herinnert. Het was Marozia die besliste wat er in het Vaticaan gebeurde. Enkele geschiedschrijvers vermoeden dat ook Stefanus VII werd vermoord, maar dat is niet met zekerheid geweten.

In ieder geval zat nu haar zoon Johannes XI op de pauselijke troon, al beleefde die weinig plezier aan zijn nieuwe job. Een jaar later werd hij immers door zijn halfbroer Alberik II gevangengenomen en in de gevangenis gegooid, waar hij ook zou sterven. Alberik II, de zoon van Marozia uit haar eerste huwelijk, organiseerde na haar echtverbintenis met Hugo van Arles immers een opstand tegen zijn moeder en wierp haar op haar beurt in de gevangenis (932), en volgde dus het lot van haar zoon Johannes XI.

Over hoe Marozia aan haar einde kwam is niets overgeleverd, vermoedelijk is zij eveneens in gevangenschap overleden. Wie weet gebeurde dat ook in de Engelenburcht, maar het is niet met zekerheid geweten of daar in die tijd ook vrouwen werden opgesloten. Er is ook geen bron die bevestigt dat zij in de gevangenis stierf.

De Donkere Eeuw was echter nog lang niet voorbij. Johannes XII (937-964), de kleinzoon van Marozia en de zoon van Alberik II van Spoleto, was in december 955 paus Agapitus II opgevolgd, wat behalve een naamsverandering weinig verandering in zijn liederlijke levenswandel bracht. Hij wordt omschreven als de meest onwaardige paus van de IJzeren Eeuw.

De Saksische koning Otto I (diens keizerkroning op 2 februari 962 werd het begin van het ‘Duitse’ keizerschap) liet op 4 december 963 de liederlijke paus afzetten. De paus vluchtte, maar nam wel al het geld van de Kerk mee. In februari 964 keerde hij terug in Rome, waar hij (naar verluidt tijdens een liefdesavontuur) een beroerte kreeg. De Romeinen kozen toen Benedictus V als paus, die echter al snel moest wijken voor Leo VIII, de favoriete paus van keizer Otto I.

Gedurende de volgende eeuwen was de Engelenburcht de inzet van een verbeten strijd tussen pausen, antipausen, keizerlijke troepen en lokale Romeinse adel. Verschillende pausen stierven in de donkere kelders van het Castel Sant’Angelo. Paus Nicolaas V (1447-1455) liet boven het antieke gedeelte van het mausoleum een bakstenen verdieping bouwen, hij wilde het gebouw voortaan gebruiken als residentie gezien de malaria in die tijd ongenadig toesloeg in de omgeving van de Sint Pietersbasiliek. Op de hoeken van de ommuring plaatste hij donjons die kort daarna door Alexander VI Borgia (1492-1503) vervangen werden door vier achthoekige hoekbastions, ze kregen de namen van de vier evangelisten.

Het was onder dit pontificaat dat kardinaal Giovanni Battista Orsini in de burcht opgesloten werd op beschuldiging van een poging de paus te vergiftigen. De moeder van Orsini wist dat Alexander VI een zwak had voor juwelen en edelstenen, ze bood hem een grote, zeldzame en uiterst kostbare parel aan in ruil voor het leven van Orsini. De paus zag wel wat in het voorstel, maar in ruil voor de parel bezorgde hij haar het lijk van de kardinaal.

De burcht kende enkele illustere gevangenen zoals Cesare Borgia de zoon van dezelfde Alexander VI, Benvenuto Cellini (1500-1571) de schepper van o.a. de Perseus in Firenze en natuurlijk Beatrice Cenci. Over deze laatste dame hebben we het binnenkort. Cellini, die op de muren van zijn cel met houtskool God de Vader en een verrezen Christus had getekend, is er ooit als enige in geslaagd om uit de Engelenburcht te ontsnappen; wel brak hij hierbij een been.

De Sacco di Roma begon op 6 mei 1527 toen 40.000 soldaten van keizer Karel V Rome innamen en de stad gedurende negen maanden leegplunderen. Daarbij werden dramatische verwoestingen aangericht en werden duizenden inwoners gedood. Clemens VII Medici (1523-1534) vluchtte met zijn gevolg naar de Engelenburcht waar hij gedurende zes maanden gevangen werd gehouden, terwijl de Sint Pietersbasiliek dienst deed als paardenstal. Dit betekende het einde van de renaissance in Rome.

Erasmus schreef dat niet alleen de stad maar de hele wereld ten onder was gegaan. Na die gebeurtenissen zouden verschillende pausen het mausoleum van comfort voorzien en uitbouwen tot een, in geval van nood, waardige residentie. Tussen 1849 en 1870 werd de Engelenburcht bezet door Franse troepen. Na de éénwording van Italië werden de grachten gedempt en werd de burcht een kazerne en opnieuw een gevangenis.

Belgische overheid informeert burgers over plichten luchtvaartmaatschappijen

Posted in Romenieuws on 9 januari 2018 by romenieuws

Nadat de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair eind vorig jaar honderden vluchten in heel Europa annuleerde, herhaalt de Belgische federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer nog eens de rechten van de klanten en de plichten van de luchtvaartmaatschappijen. Sinds februari 2005 gelden immers voor heel de Europese Unie passagiersrechten voor alle verschillende manieren van reizen, zowel met het vliegtuig, de trein, de bus of de boot. In België zorgt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de naleving van die passagiersrechten, en treedt hij ook op als bemiddelaar tussen passagiers en vervoermaatschappijen wanneer er discussie is over compensaties.

De fod Mobiliteit kan bemiddelen bij vluchten die vertrekken vanop luchthavens in België en voor vluchten die op een Belgische luchthaven landen, wanneer deze niet vertrokken zijn binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Is je vlucht geannuleerd of vertraagd, neem dan eerst en vooral contact op met de klantendienst van je luchtvaartmaatschappij. Indien je geen antwoord krijgt binnen een redelijke termijn (zes weken) of ga je niet akkoord met het antwoord, dan kun je contact opnemen met de dienst passagiersrechten van de fod Mobiliteit.

Je doet dit door het klachtenformulier in te vullen. Voeg zeker ook kopieën van alle bewijsstukken (je boardingpass, je correspondentie met je luchtvaartmaatschappij, …) toe, en geef ook een korte beschrijving van de omstandigheden. De behandeling van een klacht neemt gemiddeld vier tot zes maanden in beslag. Een overzicht van de compensatie voor een geannuleerde vlucht vind je op deze link. Opgelet: je hebt geen recht op een compensatie wanneer je vlucht meer dan twee weken vóór je vertrek wordt geannuleerd.

Meest geavanceerde digitale orgel ter wereld staat in de Sint-Pietersbasiliek

Posted in Romenieuws on 7 januari 2018 by romenieuws

In de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad is het meest geavanceerde digitale orgel ter wereld in gebruik genomen. Het orgel is in staat om de volledige akoestische ruimte van de monumentale basiliek te vullen. Het nieuwe orgel werd in primeur ingespeeld tijdens de traditionele middernachtmis op kerstavond. Het moet hoogwaardige uitzendingen van pauselijke vieringen wereldwijd mogelijk maken. In het verleden werd de klank van het pijporgel met microfoons opgepikt en digitaal heruitgezonden via de basiliek en het Sint-Pietersplein. Maar die methode zorgde voor frequentievervorming. Ondanks de plaatsing van dit nieuwe, digitale orgel voor grote feesten, blijft het oude pijporgel ook in de toekomst nog in gebruik voor kleinere plechtigheden.

De pauselijke viering werd in samenwerking met Sony tevens in Ultra HD 4K-formaat en experimenteel in 8K-formaat  uitgezonden. Dat wordt voortaan de standaard voor de uitzendingen van de vieringen met de paus vanuit Rome. 8K Ultra HD is de allerscherpste resolutie waarmee televisies uitgerust kunnen worden. De 4K-resolutie lijkt echter nog niet scherp genoeg te zijn voor de fabrikanten van televisies. Zij werken aan de ontwikkeling van 8K, een beeldresolutie die nóg scherper is dan 4K. Een 8K UHD-beeldscherm heeft een resolutie van 7680 x 4320 pixels. Dat is vier keer scherper dan 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), dat op zijn beurt weer vier keer scherper is dan Full HD (1920 x 1080 pixels). 8K is dus liefst zestien keer zo scherp als Full HD. 8K Ultra HD-tv’s zijn nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dit jaar komen de eerste schermen op de markt in Europa.

Recordaantal bezoekers voor Italiaanse musea in 2017

Posted in Romenieuws on 6 januari 2018 by romenieuws

De Italiaanse musea en monumenten noteerden vorig jaar een recordaantal bezoekers. In totaal kwamen 50,1 miljoen mensen naar de kunstschatten kijken, dat zijn er ruim zeven miljoen meer dan in 2016 toen werd afgeklokt op 43 miljoen bezoekers. De absolute favoriet blijft het Colosseum in Rome, het Flavische amphitheater ontving 7 miljoen bezoekers. Op de ruïnestad Pompeï kwamen 3,4 miljoen mensen af, het Uffizi-museum in Firenze kreeg 2,2 miljoen mensen over de vloer. De kunstliefhebbers telden samen 193,6 miljoen euro aan toegangskaartjes neer.

Volgens Cultuurminister Dario Franceschini is het bezoekersaantal sinds 2013 met 30% gestegen. Hij hervormde in juli 2014 het tariefsysteem voor de nationale musea en archeologische sites.  Dat had succes: zowel de inkomsten als het aantal bezoekers stegen en het effect van deze maatregel is vandaag dus nog altijd merkbaar. Enkele maanden later paste ook de stad Rome de tarieven van de eigen musea aan. Een aantal musea werden toen iets duurder (niet toevallig de meest populaire) maar andere werden volledig gratis toegankelijk zullen zijn.

Hoe de Engelenburcht aan zijn naam kwam

Posted in Romenieuws on 6 januari 2018 by romenieuws

Weinig gebouwen in Rome hebben zo intens deelgenomen aan de dramatische lotgevallen van de Eeuwige Stad als de Engelenburcht. Het complex, dat de Nederlandse reisauteur Leo van Egeraat in zijn originele ‘Gids voor Rome’ (eerste druk, 1956) een beetje oneerbiedig een ‘botervlootachtig monument’ noemt, was oorspronkelijk het mausoleum van Hadrianus (117-138). Het werd in 135 gebouwd door de architect Demetrianus.

Vier jaar later, dus kort na de dood van de keizer op 10 juli 138 (hij was 62), werd het voltooid door diens adoptiefzoon en opvolger Antoninus Pius (138-161) die hier later zelf zou worden bijgezet. Het grafmonument volgde grotendeels het model van het mausoleum van Augustus dat sinds de dood van Nerva in 98 helemaal volzet was. Dat klinkt een beetje onwaarschijnlijk voor zo’n gigantisch complex, maar ook na hun dood hadden de keizers en hun familie blijkbaar heel wat ruimte nodig.

Hadrianus was dus verplicht dringend uit te kijken naar een nieuw en stijlvol familiegraf. Dat bouwde hij uiteindelijk op de plek van de toenmalige tuinen van Domitianus. Het mausoleum kreeg vorm op een vierkant podium van 84 m bij 84 m met daarop een 20 m hoge ronde bovenbouw waarop een grafheuvel werd aangelegd met een doorsnede van 64 m.

Bovenop deze heuvel zou zich een cilindervormig tempeltje bevonden hebben met de urne van Hadrianus, maar die bewering is onzeker en nooit wetenschappelijk bewezen.Op de heuvel bevond zich wel een bronzen vierspan met het beeld van de keizer. Op elk van de hoeken van de onderbouw stond een beeld van een soldaat die twee steigerende paarden in toom trachtte te houden. Het geheel was versierd met veel beelden en verguld beslag.

Het vierkante bakstenen gedeelte van de Engelenburcht dat we vandaag zien en waarop het cilindervormige deel rust, is middeleeuws, de oorspronkelijke vierkante onderbouw van Hadrianus bevindt zich nu onder het straatniveau. Van de huidige cilindervormige constructie is enkel het onderste stuk origineel, namelijk tot net onder de wapens van paus Alexander VI die we onder de loggia zien. Dit deel was destijds met marmer bedekt.

Het deel boven de wapens van Alexander VI werd later tijdens opeenvolgende bouwfasen toegevoegd. Het hoogste punt van de huidige Engelenburcht stemt wel ongeveer overeen met het hoogste punt van het oude mausoleum, maar de basis van het mausoleum bevond zich zoals gezegd veel lager, namelijk acht meter lager dan dit van het huidige gebouw.

Toen Aurelianus in 270 een verdedigingsmuur rond de stad liet bouwen, werd het mausoleum van Hadrianus daarin opgenomen en verbouwd tot een burcht met hoektorens zodat de grafheuvel een bruggehoofd werd voor de Pons Adrianus of Pons Aelius uit 134 na Chr., de voorloper van de huidige Engelenbrug.

In 410 werd de tombe, net als de rest van Rome, door Alarik geplunderd. Enkele decennia later gebruikte de ostrogoot Theodorik (474-526) het complex als gevangenis. In 537 bekogelden de Byzantijnen vanaf de burcht de Goten onder Vitigis, met de stukgeslagen bronzen beelden die het mausoleum versierden.

Het jaar 590 betekende het ‘moment suprème’ in de geschiedenis van het gebouw. In dat jaar werd Rome door een pestepidemie getroffen die maar niet leek te eindigen. In deze bijzonder woelige tijden kwam bij alle ellende inderdaad ook nog eens de gesel van een nooit geziene epidemie die talloze slachtoffers maakte.

De pas verkozen paus Gregorius (590-604) beschrijft het Rome van die tijd als volgt: ‘Overal zien we niets dan rouw, horen we niets dan verzuchtingen. Rome, eertijds de heerseres van de wereld, krimpt ineen onder de ruïnes van zijn monumenten. Waar is de senaat, waar is het volk? Er is niets meer overgebleven dan een ellendige menigte, elke dag blootgesteld aan het zwaard der barbaren’.

De paus liet veertig processies in de stad rondgaan om het einde van de pest af te smeken. Toen de laatste processie vanuit de San Lorenzo in Lucina vertrokken was en zich op de brug voor het mausoleum van Hadrianus bevond, zag de paus in een visioen de aartsengel Michaël op de grafheuvel neerdalen en zijn wrekende en vlammende zwaard in de schede steken. De paus begreep dat zijn gebeden verhoord waren en dat er eindelijk een einde kwam aan de pest. Zo is de naam ‘Engelenburcht’ ontstaan.

De voormelde Alarik I, ook wel Alarich of Alaricus genoemd (370-410) was van 390 tot 410 legeraanvoerder (dux) en later koning van de ariaanse Visigoten (West-Goten) in de Balkan. Hij vocht eerst tegen de Romeinen in Thracië, maar sloot een verdrag met de Oost-Romeinse keizer Theodosius I, die hij in 394 bij de verovering van het westelijk rijksdeel bijstond.

Na Theodosius’ dood trokken de Visigoten vanuit Thracië, op zoek naar nieuwe woonplaatsen, in de periode 395-396 alles verwoestend door Macedonië en Griekenland. De Romeinse regent en opperbevelhebber Stilicho, de voogd van Theodosius’ beide zoons, de keizers Arcadius (in het oosten) en Honorius (in het westen), werd gehandicapt door wantrouwen van Arcadius en kon de opdringende Visigoten niet tot staan brengen. Arcadius benoemde Alarik, om hem uit het Oosten weg te manoeuvreren, in 396 tot magister militum per Illyricum.

In 401 viel Alarik onverwachts Italië binnen, maar werd door Stilicho (die daartoe Romeinse troepen aan Britannia moest onttrekken) in 403 tot de terugtocht naar Illyrië gedwongen. Om zijn volk een verzekerd bestaan te verschaffen wilde Alarik zich ook in het Westen als magister militum of als foederatus (bondgenoot van de Romeinen) doen erkennen. Tijdens zijn onderhandelingen daarover met Stilicho werd deze laatste echter van verraad verdacht en in 408 op bevel van zijn schoonzoon keizer Honorius in de residentie Ravenna vermoord.

Aan het westerse hof kreeg nu het anti-Germaanse element de overhand: Alarik rukte opnieuw Italië binnen en bedreigde ditmaal Rome (408-409). Toen nieuwe besprekingen op niets uitliepen, werd Rome op 14 augustus 410 door de Visigoten ingenomen en drie dagen lang geplunderd. Door moeilijkheden met de voedselvoorziening moest Alarik zich al gauw terugtrekken naar Zuid-Italië, waar hij een overtocht van de Visigoten naar Afrika voorbereidde.

Alarik stierf echter in datzelfde jaar, waarna hij samen met een deel van zijn schatten in de bedding van de rivier de Busento begraven werd. Naar het graf van Alarik en deze schatten is eeuwenlang tevergeefs gezocht. Tot vandaag zijn er schatgravers die denken te weten waar ze het goud en de edelstenen uit het graf van Alarik kunnen vinden.

De bijzonder populaire Engelenburcht in Rome

Posted in Romenieuws on 5 januari 2018 by romenieuws

De Engelenburcht is één van de drukst bezochte musea in Italië en staat momenteel met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar op de vijfde plaats. Het is echter niet gemakkelijk om een plek zoals het Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (dat is de officiële naam) op een bevattelijke manier te verkennen en te presenteren aan het publiek. De geschiedenis van het gebouw is immers lang en immens, vertrekkend van een mausoleum uit de Romeinse oudheid en vervolgens evoluerend naar een vesting, een versterkt fort, een pauselijke residentie en een gevangenis. Toch gaan we de komende dagen in een complete reeks proberen wat meer te vertellen over dit imposante monument en de geschiedenis ervan en waarvan de oorsprong te te situeren is in de tijd van keizer Hadrianus.

De Engelenburcht was oorspronkelijk immers het mausoleum dat Hadrianus voor zichzelf en zijn opvolgers te Rome aan de Tiber liet bouwen (135-139). Keizer Aurelianus incorporeerde het in 271 als versterkt bruggenhoofd in de stadsmuur. In de middeleeuwen was het een versterkte burcht van de pausen. Onder paus Sixtus V (1585-1590) werd het complex verfraaid. Ook andere pausen zorgden voor meer comfort en luxe in hun tijdelijke residentie.

Helemaal bovenaan bevindt zich een bronzen figuur van de aartsengel Michaël van Pieter-Antoon Verschaffelt (1752). Vandaag is de burcht in gebruik als museum (met onder andere schilderijen uit de periode van de veertiende tot de achttiende eeuw, een collectie antieke wapens en natuurlijk de fraaie pauselijke salons. Regelmatig worden hier ook interessante tentoonstellingen, evenementen en concerten georganiseerd. Bovenaan vind je een bar en kan je genieten van een prachtig uitzicht over heel Rome en Vaticaanstad.

Samen met je bezoek aan de burcht kan je desgewenst ook nog een bezoek brengen aan onder meer de Passetto di Borgo, de ‘geheime’ verbinding tussen Vaticaanstad en de Engelenburcht, waarlangs de pausen zich bij een belegering van het Vaticaan in veiligheid konden brengen. Paus Clemens VII verbleef zelfs zeven maanden in de Engelenburcht tijdens de woelige periode rond de plundering van Rome (Il Sacco di Roma) op 6 mei 1527.

Het Castel Sant’Angelo of de Engelenburcht, het voormalige mausoleum van keizer Hadrianus, introduceerde recent multimedia en nieuwe technologieën om de ervaring voor de bezoekers nog boeiender te maken. Ook de bezoekersroute werd een tijdje geleden aangepast. Vanuit de oudheid voert deze je langs de pauselijke appartementen en het dakterras waar je een fantastisch uitzicht over heel Rome hebt. Na een evaluatie zal blijken of deze route in de komende maanden nog wordt gewijzigd of bijgestuurd.

Tevens werden deze zomer in de Engelenburcht nieuwe kamers geopend die tot voor kort niet toegankelijk waren voor het publiek. Het gaat om de zogenaamde Cambellotti-kamers, genoemd naar Duilio Cambellotti die ze in 1926 schilderde en decoreerde. De kamers werden toen gebruikt om de memorabilia van het Italiaanse leger tentoon te stellen. Cambelotti, die vooral bekend was omwille van vrolijke, zonnige ontwerpen met bloemen besliste om voor deze gelegenheid militaire thema’s te gebruiken.

De Engelenburcht is tegenwoordig ook getransformeerd tot een ‘slim’ museum. Een gloednieuwe app ( Android en iOS) die beschikbaar is in zeven talen (Italiaans, Engels, Spaans, Frans, Duits, Japans en Chinees) begeleidt de bezoekers tijdens hun wandeling doorheen het gebouw. De app kan bij de aankoop van het toegangsticket worden gedownload. Het hele museum is nu ook voorzien van wi-fi. Dat maakt het gemakkelijker om het enorme complex individueel te bezoeken, want de structuur van de Engelenburcht kan op de argeloze bezoeker soms weleens overkomen als een ware doolhof.

Op talrijke plaatsen, in kunstwerken, in de vele gangen, de loopbruggen en de balkons, werden speciale sensoren ingebouwd, onzichtbaar voor het publiek, die de bezoekers via wi-fi extra informatie bieden. Zogenaamde eBeacons volgen de bezoeker op zijn of haar route doorheen de Engelenburcht en verstrekken waar nodig bijkomende audiovisuele informatie. De komende dagen brengen we een aantal bijdragen over enkele bijzondere aspecten van Castel Sant’Angelo.

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
Lungotevere Castello 50, Rome

Website Castel Sant’Angelo

Paus start nieuwe jaar met reis naar Zuid-Amerika

Posted in Romenieuws on 5 januari 2018 by romenieuws

Paus Franciscus start het nieuwe jaar met een grote reis naar Latijns-Amerika. Van 15 tot 18 januari bezoekt hij Chili en aansluitend, van 18 tot 21 januari, reist hij door naar Peru. In Chili bezoekt hij de steden Santiago, Temuco en Iquique en in Peru, Lima, Puerto Maldonado en Trujillo. Eén van de blikvangers van het bezoek is een ontmoeting van de paus met afgevaardigden van de inheemse volkeren: de Mapuche in Chili en indianen uit de Amazone in Peru.