Metrolijn C nadert stilaan het Colosseum en het Forum Romanum

Posted in Romenieuws on 14 maart 2018 by romenieuws

Het stadsbestuur van Rome is als de dood voor nieuwe vertragingen tijdens de aanleg van de nieuwe metrolijn C en de bijhorende stations, maar die zijn vrijwel onvermijdelijk. De metrowerken komen nu immers pas echt op gang. Zoals de vorige dagen verteld wordt vanaf het station Amba Aradam – Ipponio binnenkort de metrotunnel tot aan het Colosseum gegraven. Hier wordt eveneens een nieuw metrostation gebouwd: Colosseo – Fori Imperiali. Voorbereidende werkzaamheden en steekproeven in de omgeving voorspellen weinig goeds voor de aannemer, wel voor de archeologen. De metrowerken naderen nu echt wel het hart van Rome en de kans op onverwachte archeologische vondsten is behoorlijk groot.

De nieuwe halte Colosseo – Fori Imperiali wordt net als San Giovanni C een erg belangrijke draaischijf in het openbaar vervoersnet omdat de nieuwe C-lijn hier de bestaande metrolijn B zal kruisen. Zopas werd ook voor dit station gemeld dat de oplevering nogmaals minstens een jaar zal opschuiven. Het nieuwe station zal dus zeker niet openen in 2021 maar ten vroegste begin 2023 en waarschijnlijk nog aanzienlijk later.

De afwerking van het deeltraject Amba Aradam – Colosseum wordt volgens het actuele schema in 2021 voorzien. De kans is ook hier alweer erg klein dat die deadline wordt gehaald, want ook deze planning werd al vaker opgeschoven. Gezien de recente ontwikkelingen in het toekomstige station Amba Aradam zal dat waarschijnlijk nogmaals gebeuren. Oorspronkelijk was 2016 vooropgesteld als einddatum, maar de werkzaamheden moeten hier dus nog beginnen. Het is onwaarschijnlijk dat men erin zal slagen om dit traject de komende drie jaar volledig te voltooien.

Het effectief graven van de metrotunnels gaat dankzij de moderne bouwtechnologie overigens relatief snel: de enorme boormachines doen er, uiteraard afhankelijk van de afstand, per traject tussen twee stations, slechts 30 tot 40 dagen over. Na het ruwe boor- en graafwerk volgt natuurlijk nog het grootste karwei: de beveiliging en de afwerking van het geheel. Omdat de boormachines zeer diep kunnen gaan (ze kunnen vlot werken tot ruim 50 meter diepte, al zal dat in Rome meestal niet nodig zijn) is de kans op verstoring van archeologische sites nihil. De tunnels kunnen dus zonder probleem worden gegraven. Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden werden op het hele metrotraject meer dan 400 gaten geboord,waarbij de ondergrond zo goed mogelijk in kaart werd gebracht.

Met uitzondering van de eerste 10 km van metrolijn C, die in openlucht op de route van een voormalige spoorlijn werd gebouwd, zal de nieuwe lijn voornamelijk ondergronds rijden. Op de hele route worden twee tunnels van elk 6,7 m breedte naast elkaar geboord. De diepte varieert van 27 m tot uitzonderlijk 54 m, ruim voldoende om de metrostellen diep onder alle archeologische lagen te laten rijden.

Enkel aan de verschillende haltes moeten tunnelgaten en -verbindingen naar de oppervlakte komen. De aannemer kan dagelijks gemiddeld 8 tot 10 m boren, en haalt soms zelfs pieken van 25 tot 30 m per dag. De boorafstand hangt vooral af van de dichtheid en de samenstelling van het bodemmateriaal. Afhankelijk van de indeling van de ondergrondse stations en de bijhorende perrons en galerijen, kunnen de tunnels aan de verschillende haltes verbreed worden tot ongeveer 49 m.

Hoe maak je nu zo’n enorme tunnel stabiel? Tijdens voorafgaande proeven werd geëxperimenteerd met verschillende bevriezingstechnieken, waarbij de mechanische eigenschappen van de bevroren bodem werden nagegaan. Zowel vóór als na de testbevriezingen gebeurden telkens seismische onderzoeken en topografische metingen en werd het verbruik van de vloeibare stikstof gemeten. Laboratoriumtests op de doeltreffendheid van de impregnering van de ingevroren en ontdooide bodem werden met mekaar vergeleken en de eigenschappen van de behandelde aarde werden nagegaan.

De beste resultaten werden bereikt met een combinatie van cement- en chemische mengsels. Na verschillende tests met inspuitingen werd een geschikte behandeling ontworpen voor het afdichten van de bodem, nodig om in veilige omstandigheden opgravingen te kunnen uitvoeren en die bovendien de impact op de eigenlijke structuur zo klein mogelijk houden.

Zodra de tunnel voor het nieuwe traject tot aan het Colosseum gegraven is zullen de boormachines voorlopig onder de grond moeten blijven totdat wordt beslist of, hoe en naar waar het nu verder gaat. Want dan moet het allermoeilijkste gedeelte beginnen, namelijk de doorstoot van de metrolijn vanaf het Colosseum, onder het Forum Romanum, onder Piazza Venezia, richting Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella) en het Vaticaan. Het einddoel van lijn C, de halte Clodio – Mazzini (die in principe in 2024 voltooid had moeten zijn) ligt dus nog zeer veraf.

Zoals het er nu voorstaat zal de voltooiing van de volledige geplande C-lijn inderdaad nog vele jaren duren. Het hele project dreigt op dit moment ook stilaan financieel onhaalbaar te worden. Het oorspronkelijk geraamde kostenplaatje voor de aanleg van de volledige metrolijn C bedroeg destijds ongeveer 2,7 miljard euro. Vandaag is nog maar iets meer dan de helft van het traject gerealiseerd maar werd wel reeds bijna 4 miljard euro besteed. De verwachting is dat de kostprijs voor het aanleggen van de volledige route zal oplopen tot minstens 6 miljard euro en met alles wat tot dusver al gebeurd is, lijkt dat een vrij lage schatting. Daarmee is Linea C goed op weg om het duurste Italiaanse bouwproject aller tijden te worden.

Precies omwille van de enorme kostprijs en de grote vertraging van het metroproject zijn in Rome nieuwe discussies aan de gang om de nieuwe C-lijn te laten eindigen op Piazza Venezia of er zelfs aan het Colosseum al mee op te houden. Dat zou Rome weliswaar flink wat gezichtsverlies opleveren, maar liever een afgang dan een totale financiële neergang, zeggen steeds meer stemmen in het stadhuis. Rome torst nu al een stadsschuld van ongeveer 13 miljard euro. Zelfs de grootste optimisten in Rome beginnen nu stilaan te twijfelen of de aanleg van de nieuwe lijn C wel zo’n goed idee was en of de huidige metroplannen (met ongetwijfeld nieuwe ontdekkingen in het vooruitzicht) nog wel realistisch zijn.

De miljarden euro’s die het project nog zal opslorpen, doen in Rome bovendien de roep om een bindend referendum (moeten we alle geplande haltes wel realiseren, welke scenario’s zijn mogelijk, kunnen bepaalde haltes worden afgeschaft, …?) alsmaar toenemen. Het stadsbestuur van Rome werkt momenteel aan een stedenbouwkundig plan waarin duurzame mobiliteit een hoofdrol speelt. In dat plan wordt rekening gehouden met de resultaten van een grootschalige enquête die eerder bij de inwoners werd gehouden. Wat er uiteindelijk zal worden beslist over de toekomst van metrolijn C, zal alleszins ook gedeeltelijk afhankelijk zijn van welke regering er wordt gevormd na de recente verkiezingen van 4 maart. Want Rome heeft metrolijn C (en in een nog veel verdere toekomst zelfs metrolijn D) echt wel nodig. Waarom dat zo is lees je morgen.

Museo Castra Hadriani wordt het mooiste metrostation van Rome

Posted in Romenieuws on 13 maart 2018 by romenieuws

We hadden het gisteren over de (vermoedelijk) nakende opening van metrostation San Giovanni (C) in Rome en de enorme vertraging die met de aanleg van de nieuwe metrolijn gepaard gaat. Ondertussen werd ook voortgewerkt aan de volgende trajecten en het eerstvolgende station op de lijn, Amba Aradam – Ipponio. In de omgeving van dit laatste station werden onder meer al een massagraf met dertien skeletten, een goed bewaard houten huis uit de oudheid, een aquaduct en een grote soldatenkazerne met bijhorende paardenstallingen ontdekt. Deze laatste archeologische vindplaats bevindt zich ongeveer 8 tot 9 m onder de grond.

Het stadsbestuur besliste al eerder om de ontdekking te integreren in het toekomstige metrostation Amba Aradam – Ipponio. Dat project kan echter pas beginnen na de passage van de laatste boormachines. Die moeten eerst de boortocht aanvatten richting Colosseum – Fori Imperiali. Het metrostation Amba Aradam wordt door de integratie van de archeologische vondsten een buitenbeentje in de reeks nieuwe metrostations die op lijn C worden gebouwd. Het werd ontworpen door de bekende Romeinse architect Paolo Desideri, die onder meer ook verantwoordelijk was voor het nieuwe station Tiburtina in Rome. Behalve een station wordt het geheel een combinatie van een archeologische vindplaats en een museum.Dat kreeg als werktitel Museo Castra Hadriani. Vooral de ingang van het station moet voor de bezoekers een fantastische wandeling doorheen de oudheid worden.

Het station annex museum wordt uitgevoerd in grijze lavasteen en witkleurig travertijn. Een heleboel kamers in het garnizoencomplex uit de tijd van keizer Hadrianus, zijn versierd met mozaïeken en fresco’s.  De ruïnes van de soldatenkazerne omvatten een oppervlakte van 1.753 m² en bestaan uit een gang van 100 m lengte en 39 kamers. De metrobezoekers zullen van dit complex worden gescheiden door een enorme plexiglazen wand. Ook een belangrijk deel van de Aureliaanse muur, gebouwd tussen 271 en 280 in opdracht van keizer Aurelianus, wordt geïntegreerd in het toekomstige metro/museumcomplex. Rome maakt zich sterk dat Amba Aradam – Ipponio (dat op termijn wellicht wordt herdoopt tot Castra Hadriani) één van de belangrijkste en mooiste ‘archeologische’ metrostations ter wereld zal worden.

Vooraleer de integratie van de archeologische site en de bijhorende werken aan het station kunnen beginnen moet omzichtig rond de site worden gegraven tot op ongeveer 40 m diepte. Daar moet de boormol, komende van San Giovanni en die de tunnel in de richting van het Colosseum moet graven, opnieuw gemonteerd worden. Pas als de enorme machine daar vertrokken is, kan worden begonnen met de bouw van het station en het bijhorende archeologische gedeelte. Enkele weken geleden gooide een nieuwe spectaculaire ontdekking het bouwschema echter alweer overhoop.

Ditmaal werd op 12 m diepte werd een prachtige domus ontdekt, zodanig rijkelijk versierd met fresco’s en mozaïeken dat meteen duidelijk is dat hier een belangrijke persoon heeft gewoond. Op de beelden die werden verspreid zijn vooral veel wit-zwarte mozaïeken te zien van onder meer bomen, takken, worstelaars, een vogel op een tak, een fontein en een sater en een dwergpapegaai die samen vechten (of dansen) onder een trosje druiven. Het gaat vermoedelijk om het huis van de commandant of centurion van de legereenheid die hier gevestigd was.

Welke troepen in de kazerne verbleven is nog steeds niet duidelijk. Het gaat in geen geval om de Castra Peregrina (Castra Peregrinorum). De resten van dit complex zijn al veel eerder ontdekt. Dit soldatenkwartier situeerde zich ter hoogte van de Santo Stefano Rotondo-kerk, die op het terrein van de vroegere Castra Peregrina werd gebouwd. Archeologe Rossella Rea, de directeur van het Colosseum, suggereert dat de structuur wellicht onderdak bood aan een speciale keizerlijke militie, een soort elitekorps, zeg maar de geheime diensten van de keizer. In het huis werden ook gouden ringen, het ivoren handvat van een dolk, munten, amuletten en resten van wapens ontdekt.

De archeologen hadden snel begrepen dat de nieuw ontdekte domus integraal deel uitmaakte van het eerder gevonden militaire complex. De woning is duidelijk in dezelfde periode gebouwd, aan het begin van de tweede eeuw na Chr. Ten opzichte van de kazerne bevindt de domus zich schuin naar het noorden. Het huis werd vlakbij een klein riviertje of watervoorziening (de Aqua Crabra) gebouwd dat destijds ongeveer de route volgde waar bijna 150 jaar later de Aureliaanse Muur zou worden gebouwd. Het water werd vermoedelijk vooral gebruikt voor de irrigatie van de omliggende tuinen.

De ontdekte domus is een rechthoekig gebouw met een oppervlakte van ongeveer 300 m² en bevindt zich dus net iets verder dan het gebied dat voor de bouw van het metrostation is voorzien. De vloeren zijn vervaardigd in opus spicatum, het typische metselwerk in visgraatmotief zoals dat gebruikelijk was in die tijd. Opus spicatum werd ook bij het plaveisel van straten en voor opvullingen van verticale muren gebruikt en diende ter versiering. Voor muurwerk had opus spicatum wel een nadeel: door de druk van bovenaf neigden de stenen ertoe om uiteen te wijken, wat de constructie verzwakte.

Het huis telde veertien kamers die gegroepeerd waren rond een soort centrale binnenplaats waar ook de overblijfselen van een fontein zijn teruggevonden. Hier werden ook watertanks ontdekt. Wellicht diende de fontein niet zozeer als versiering maar had die een louter functioneel doel als watervoorziening. De opgraving bracht ook de overblijfselen aan het licht van een trap waarmee vanuit de villa de bovenliggende ruimtes en de slaapzalen van de kazerne konden bereikt worden. Eén van de kamers in de domus (de slaapkamer, een badkamer, …?) beschikte over een afzonderlijk verwarmingssysteem. Onder de vloer werden zogenaamde suspensurae gevonden, stapelvormig op elkaar gemetste vierkante stenen die een holte vormden voor de doorstroming van hete lucht die van elders werd aangevoerd.

In de domus werd ook een opslagplaats voor goederen ontdekt. Hier zijn de vloeren vervaardigd uit gewone steen. In de ruimte werden ook kuipjes, dagelijkse gebruiksvoorwerpen, resten van tafels en andere houten elementen teruggevonden. De kamer bevatte ook een afvloeiingskanaaltje.

Archeologen zijn ook lyrisch over de vondst van grote en bijzonder fraaie delen opus sectile, vervaardigd met witte leisteen en marmer. Opus sectile is een inlegwerktechniek die erg populair was in het oude Rome, waarbij stukken van verschillende materialen werden uitgesneden en ingelegd in wanden en vloeren om een afbeelding of patroon te vormen. De meest gebruikte materialen waren marmer, parelmoer en glas. Uit deze materialen werden dunne plaatjes gesneden, gepolijst, en vervolgens voort uitgesneden naargelang het gewenste ontwerp. In tegenstelling tot (sommige) andere mozaïektechnieken, waarbij de plaatsing op stukken van uniforme grootte een ontwerp vormen, zijn opus sectile-stukken veel groter en kunnen ze grote delen van het ontwerp vormen

De ontdekking toont ook een beter inzicht op de verdedigingsgordel die in die tijd rond Rome lag en op de militaire complexen die daar deel van uitmaakten. In de omgeving werden al andere soortgelijke militaire gebouwen ontdekt, waaronder de Castra Priora Equitum Singularium (Via Tasso), de Castra Nova Equitum Singularium onder de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, de voormelde Castra Peregrina onder de kerk Santo Stefano Rotondo en een brandweerkazerne onder de basiliek Santa Maria in Domnica.

De domus ligt te diep en net iets te afgelegen om gewoon te kunnen worden opgenomen in het nieuwe stationsmuseum waar bezoekers de ruïnes van de soldatenkazerne zullen kunnen zien door een enorme glazen wand. Maar de pas ontdekte Romeinse woning wordt nu al bestempeld als zeer waardevol, waardoor meteen beslist is dat de grote woning na het archeologische onderzoek steen voor steen wordt gedemonteerd en wat verderop, in het museumgedeelte van het station, weer in elkaar zal worden gezet.

Het ontwerp van architect Paolo Desideri wordt lichtjes aangepast zodat de recente ontdekking mee kan worden opgenomen. Het archeologisch team kreeg versterking en is momenteel dag en nacht koortsachtig aan het werk, want ze krijgen slechts twee weken om alles in kaart te brengen. Anders dreigt alweer een nieuwe vertraging van de metrowerken en de bouw van het station. Daarna wordt de domus deskundig ontmanteld en binnen afzienbare tijd wat verderop weer geassembleerd.

Ook deze ontdekking zal je dus na de aanleg van het Museo Castra Hadriani grotendeels kunnen zien doorheen een groot plexiglazen raam. Aan beide ingangen worden ook een tuin (met uitzicht op de Aureliaanse muur) en een museumgedeelte aangelegd waarin de belangrijkste vondsten uit het kazernecomplex en de ontdekkingen in deze omgeving een plaats zullen krijgen. Sommige artefacten zijn naar verluidt behoorlijk spectaculair en zullen een bezoek aan dit metrostation/museum ongetwijfeld aanmoedigen. De werkzaamheden zullen tenminste twee jaar in beslag nemen, te beginnen vanaf de dag dat de financiële middelen beschikbaar zijn en het groene licht wordt gegeven.

Er is inderdaad nog één groot probleem: zowel het architecturale ontwerp van Paolo Desideri als het project zelf zijn inmiddels goedgekeurd door alle instanties, maar het geld om het volledige project te bekostigen is nog niet gevonden. De uitbreiding van het station met het archeologische luik was oorspronkelijk immers niet gepland. Om dat uit te voeren moet nog een extra budget worden gevonden. De kostprijs van het archeologische gedeelte in het nieuwe metrostation wordt geraamd op 3,5 tot 4 miljoen euro, wat de aanleg van het volledige station op een bedrag van minstens 7,1 miljoen euro brengt. Rome rekent uiteraard op (misschien) regionale en (vrijwel zeker) nationale subsidies, maar zelfs als die toegezegd worden, kan de uitkering ervan in Italië behoorlijk lang op zich laten wachten.

 

Zal de opening van het metrostation San Giovanni eindelijk lukken?

Posted in Romenieuws on 12 maart 2018 by romenieuws

Zou het ditmaal dan toch lukken? Dat is de vraag die Rome zich stelt nu het bouwconsortium rond  Metro C heeft aangekondigd dat de lang verwachte en al vaak uitgestelde publieke opening van het metrostation San Giovanni (lijn C) voorzien is in de loop van april. Gemakshalve wordt even terzijde geschoven dat, zoals in Rome wel vaker gebeurt bij grote projecten, een jaar geleden al een soort voorinhuldiging van het nieuwe San Giovanni-station heeft plaatsgevonden, maar enkel voor prominenten. Voor het publiek is het nieuwe station, op een paar kijk- en opendeurdagen na, echter nooit open geweest.

Dat kon ook niet. Tot voor kort was het nieuwe San Giovanni-metroknooppunt nog niet operationeel en was het na de zogenaamde inhuldiging vorig jaar meteen duidelijk dat het nog weken zou duren vooraleer alles echt afgewerkt was. Weken die zouden uitgroeien tot maanden die vervolgens zouden uitlopen tot een jaar. Volgens de oorspronkelijke planning had San Giovanni al sinds de zomer van 2013 in bedrijf moeten zijn. Op dat moment moesten de werken echter nog beginnen. In de maanden en jaren daarna volgden verschillende berichten die de nakende opening van het nieuwe metrostation aankondigden.

De voorlaatste keer was de opening aangekondigd voor december 2017, daarna schoof dat vermeende nieuwjaarsgeschenk op naar februari van dit jaar. Nu wordt april vooropgesteld. Momenteel is de technische controle van het hele project nog volop aan de gang. Zonder die controle kan het verplichte veiligheidsattest niet worden afgeleverd. Het gaat onder meer om het controleren van de veiligheidsvoorzieningen, de sporen zelf, de signalisatie en de (brand)veiligheid in het station. Dergelijke controles bij de eerder afgewerkte trajecten en stations van metrolijn C hebben tot dusver nooit minder dan 45 werkdagen geduurd. Dat zal nu zeker niet sneller  gebeuren vermits het ditmaal om een vrij grote site gaat (behalve het traject is ook het nieuwe San Giovanni-station zelf behoorlijk groot).

De aanleg van de nieuwe metrolijn C is al lang aan de gang en heeft door allerlei hindernissen inmiddels een enorme vertraging opgelopen. Ook de oorspronkelijk geraamde kostprijs is inmiddels al met meer dan een miljard euro overschreden. Daarvoor zijn verschillende archeologische ontdekkingen verantwoordelijk, maar ook geschillen tussen de bouwheer en de aannemer en sjoemelpraktijken hebben ervoor gezorgd dat de bouwwerf meer dan eens werd stilgelegd en ondertussen ruimschoots het budget overschreed. Al kan dat laatste gelden als het understatement van het jaar.

De aanleg van station San Giovanni liep vooral aanzienlijke vertraging op door de bijzonder spectaculaire vondst van een stuwmeer uit de keizertijd dat vier miljoen liter water kon bevatten en op vernuftige wijze kon worden ingezet voor de irrigatie van landbouwgrond. Tijdens het boren van de tunnel botste men plots op een enorme hoeveelheid artefacten. Er volgden opgravingen op de locatie van wat blijkbaar de tuin van een grote boerderij uit de oudheid moet geweest zijn. Daar werd ook het reusachtige waterbassin ontdekt, het grootste dat ooit zo dicht bij het stadscentrum van Rome is gevonden.

De opening van het vernieuwde San Giovanni-station is belangrijk omdat de nieuwe lijn C op deze plek de verbinding maakt met de bestaande metrolijn A, waardoor het aantal gebruikers van de metro in Rome flink zal stijgen. Elke dag maken tussen de 45.000 en 50.000 reizigers gebruik van het gedeelte van metrolijn C dat reeds klaar is. Er wordt geraamd dat dit aantal door de aansluiting met metrolijn A snel zal verdubbelen tot ongeveer 100.000 gebruikers.

Akte van berouw in het Vaticaan

Posted in Romenieuws on 11 maart 2018 by romenieuws

Wie zou na het lezen van dit boek nog durven beweren dat er geen goede Nederlandstalige thrillerschrijvers bestaan? ‘Akte van berouw’ van Chris Houtman speelt zich voornamelijk af in Vaticaanstad, Rome, Nederland en Duitsland en is bijna onrustwekkend actueel. Hoewel de personages zich in sneltreinvaart verplaatsen van Rome naar Castricum in Noord-Holland, via Regensburg naar Afar in Ethiopië, Sierra Leone en zelfs Guantánamo Bay, wordt het verhaal nooit ongeloofwaardig. Integendeel zelfs: het zou allemaal morgen reeds kunnen gebeuren. Een sterk debuut dat dringend smeekt om een verfilming.

De eerste bladzijden van het boek zetten meteen de toon. Paus Franciscus ontsnapt op het nippertje aan een vernuftig geplande moordaanslag die echter geheim wordt gehouden. Slechts enkele vertrouwelingen van de paus, waaronder Martin Hochstettler, de nieuwe commandant van de Zwitserse Garde (de vorige werd door Franciscus opzijgezet) weten ervan.

Tijdens het onderzoek naar de moordaanslag wordt al snel duidelijk dat machtige krachten aan het werk zijn en dat het waarschijnlijk niet bij één moordpoging zal blijven. De paus is immers van plan om aan de pers een rapport te presenteren over de financiële wantoestanden en de corruptie in het Vaticaan, waarbij in Rome maar ook in het buitenland een heleboel koppen zullen rollen. De laatste paus die een dergelijk rapport wilde publiceren, was een maand later dood.

Hochstettler staat voor de grootste uitdaging van zijn leven als hij een nieuwe aanslag op de paus moet zien te voorkomen. De commandant heeft bovendien nog steeds traumatische herinneringen aan de nacht van 28 september 1978, toen paus Johannes Paulus I overleed in behoorlijk mysterieuze omstandigheden. Hochstettler was toen nog een jonge recruut van de Zwitserse Garde en die nacht had hij, wellicht niet toevallig, wachtdienst. De plotse dood van de paus heeft hem altijd dwarsgezeten. Het is Hochstettler’s grootste nachtmerrie als de geschiedenis zich nog eens zou herhalen.

Dan is er Jaap Hofhuis, priester in de Nederlandstalige Kerk der Friezen in Rome, vlakbij het Sint-Pietersplein. Hij wordt naar Nederland geroepen omdat zijn vader op sterven ligt. Daar krijgt zijn geloof in de Kerk een enorme dreun te verwerken als hij zijn vaders grote geheim verneemt: hij is één van de vele misbruikslachtoffers binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

De toch al niet erg evenwichtige Jaap ontvlamt in woede en gaat op zoek naar de inmiddels hoogbejaarde dader. Het spoor voert naar Regensburg, waar ook Georg Ratzinger, de broer van de vorige paus, woont. Een confrontatie kan niet uitblijven, maar sinistere figuren houden in de gaten wat er gebeurt en proberen Hofhuis voor hun eigen verdorven doeleinden in te zetten.

Ondertussen wordt in Rome alles op alles gezet om de veiligheid van de paus te waarborgen. Het dreigingsniveau is er wel degelijk. Terwijl Hochstettler vecht met zijn eigen demonen weeft hij een web vol misleiding en probeert hij een val te zetten voor de mogelijke aanslagplegers. De eigenzinnige en tegendraadse paus Franciscus maakt zijn werk er echter niet gemakkelijk op.

Bovendien komt de paus ook nog eens op ramkoers te liggen met een toenemend aantal zeer conservatieve kardinalen, die beïnvloed zijn door organisaties zoals Breitbart News en Opus Dei, die elk hun eigen agenda hebben. De spanning wordt nog opgedreven als de paus aankondigt om het financiële onderzoeksverslag vervroegd openbaar te maken en daarnaast nog uitpakt met een wereldomvattende stunt.

Met een achtergrond gevormd door een roomse jeugd en een (weliswaar afgebroken) studie theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool van Amsterdam, weet Chris Houtman met zijn debuut Akte van berouw meteen een intrigerende, verrassend gedetailleerde en bijzonder actuele thriller te presenteren.

Zijn ervaring als scenarioschrijver maakt van het boek bovendien een zeer filmische misdaadroman met internationale allure. Voor elke Romeliefhebber zal het bovendien snel duidelijk zijn dat de auteur goed thuis is in de Eeuwige Stad. Een heerlijk boek dat je begint te lezen in het vliegtuig op weg naar Rome en waarvan je ook ter plaatse zal blijven genieten.

Akte van berouw
Auteur: Chris Houtman
Uitgever: Karakter Uitgevers
368 pagina’s
Eerste druk: november 2017
Prijs: 15 euro
ISBN10 045213451
ISBN13 9789045213453
e-book: ISBN 978 90 452 1355 2

Hoe een eeuwenoude kapel de legende van de vrouwelijke paus laat voortleven

Posted in Romenieuws on 9 maart 2018 by romenieuws

Wie met de geschiedenis van Rome bezig is, krijgt vroeg of laat weleens de legende van de vrouwelijke pausin Johannes/Johanna te horen of te lezen. Deze vermeende pausin (in sommige middeleeuwse geschriften wordt ze ook met de naam Agnes vermeld) zou volgens het verhaal omstreeks 855 als paus Johannes het pauselijke ambt zou hebben bekleed. Deze vertelling, die vandaag als ‘fake nieuws’ zou worden omschreven, kwam sommigen uitstekend van pas.

Toen het verhaal de wereld werd ingestuurd stond het pausdom zwak en was het moreel in verval. De vertelling over Johanna leek dat te bevestigen. Ook is de vermeende geschiedenis van Johanna wellicht de wereld ingestuurd als middel om de ‘verderfelijke invloed’ en de ontplooiing van vrouwen tegen te gaan. Vrouwen werden in de middeleeuwen in toenemende mate gezien als een gevaar voor de Kerk, omdat hun ‘wellust’ hen er sneller toe zou verleiden met de duivel in zee te gaan.

De legende van pausin Johanna paste uitstekend in dat beeld. Het verhaal is vanaf het begin gebruikt als argument in de discussie over kerkhervormingen. Het meest frequent werd de legende gebruikt door voorstanders van de reformatie, om het verval van de Heilige Stoel aan te tonen. Dat heeft eeuwenlang geduurd. De Tsjech Johannes Hus deed zelfs in de vijftiende eeuw nog beroep op het verhaal van pausin Johanna. Zijn verdediging van zijn aanval op de pausen op het Concilie van Konstanz berustte voornamelijk op de Johannalegende. Deze lijn werd later gewijzigd voortgezet door de zestiende-eeuwse reformatoren.

Wat weinigen weten is dat in Rome, opmerkelijk genoeg, nog altijd een eeuwenoude kapel staat die herinnert aan het verhaal van Johanna. Deze bevindt zich vlakbij de basiliek van San Clemente, op de hoek van de Via dei Santi Quattro en Via dei Querceti. Het straataltaar is meer dan duizend jaar oud en bevond zich vele jaren in een bedenkelijke en zelfs bouwvallige toestand. Er groeide zelfs onkruid op het gebouwtje. Een paar jaar geleden werd het samen met het aanpalende gebouw opgeknapt, al verdween daarmee ook de karakteristieke kleur.

De straatkapel is toegewijd aan Maria. Het half vergane fresco dateert uit de veertiende eeuw. De negentiende-eeuwse inscriptie bovenaan links op de voormuur luidt vrij vertaald: ‘de glimlach van Maria zal deze plaats verblijden indien de voorbijganger een Ave Maria zegt’.

Dit zou de plaats zijn waar volgens de hardnekkige legende ‘pausin Johanna’ gestenigd zou zijn. Ondanks de wijding aan Maria leggen vele Romeinen nog altijd de link met de vermeende pausin die hier de dood zou hebben gevonden. Er is een verklaring waarom deze wijdverbreide fabel al die eeuwen kon overleven. De straat die langs de San Clemente liep werd ‘vicus Papissae’ genoemd, naar de adellijke familie De Papa of de Papareschi.

Vicus Papissae werd foutief vertaald als ‘weg van de pausin’ en daaraan werd een verhaal verbonden waarvan de oudste schriftelijke vermeldingen te vinden zijn in een elfde-eeuws Byzantijns schotschrift en in een tekst van kroniekschrijver Jean de Mailly uit 1225, een Fransman die later Dominicaan werd. In zijn Latijnse kroniek van het bisdom Metz (Chronica universalis Mettensis) wordt voor het eerst melding gemaakt van pausin Johanna.

Het fictieve verhaal luidt als volgt. Toen paus Leo IV in 855 was gestorven, zou hij zijn opgevolgd door een hooggeschoolde vrouw die zich altijd in mannenkleren hulde om bij haar minnaar, een benedictijner monnik, te kunnen zijn. Ze zou in het Duitse Mainz geboren zijn op de sterfdag van Karel de Grote, als dochter van een Engelse priester die de Saksen wilde bekeren en een ganzenhoedster Judith. Verkleed als man slaagde zij erin opgenomen te worden in de clerus. Ze maakte een snelle carrière en werd uiteindelijk unaniem tot paus verkozen onder de naam Johannes VIII.

Tijdens haar inaugurale processie van het Vaticaan naar het Lateraan, passeerde ze gezeten op een witte ezel de San Clemente-basiliek. Daar begonnen de problemen: de nieuwe paus beviel er van een kind, een meisje. De onthutste menigte reageerde fel en stenigden zowel de moeder als het kind tot ze dood waren. Een minder gruwelijke versie van de legende vertelt dat de moeder stierf bij de bevalling van een doodgeboren kind.

Nog steeds volgens de overlevering zouden beiden ter plaatse begraven zijn. Nog een andere, latere versie verhaalt dat Johanna na haar bevalling slechts afgezet werd en een boetvaardig leven zou zijn gaan voeren. Na haar dood werd zij in de kathedraal van Ostia bijgezet. Haar zoon (opeens is het geen dochter meer!) zou het tot bisschop van Ostia gebracht hebben.

Het verhaal raakte in heel Europa verspreid doordat het in 1277 door de Dominicaan Martinus Polanus (in het Duits Martinus von Troppau) werd opgenomen in zijn kroniek Chronicon pontificum et imperatorum. Deze kroniek is bewaard gebleven in vele afschriften. Hij vermeldt weliswaar paus Johannes VIII, maar voegt eraan toe dat ‘hij – naar men beweert – een vrouw was’ en dat deze Johannes of Johanna 2,5 jaar paus(in) zou zijn geweest. Het verhaal bleef circuleren in populaire en quasi-wetenschappelijke geschriften. Het aantal gravures en tekeningen die in middeleeuwse geschriften opduiken zijn talrijk.

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, het verhaal ging er bij velen in als zoete koek. Ook tijdens de renaissance werd de legende als waar beschouwd. Zowel Petrarca (1304-1374) als Boccaccio (1313-1375) schreven over Johanna, wat de geruchten bleef voeden en waardoor nog meer mensen gingen geloven dat er werkelijk een vrouwelijke paus was geweest.

Tijdens een vijftiende-eeuws concilie werd gedebatteerd over de doctrinale implicaties. Er circuleerden zelfs op het concilie portretten en gravures van de pausin. Het verhaal werd na verloop van tijd zo populair dat pauselijke processies systematisch omgeleid werden om toch maar niet voorbij deze plaats der schande te passeren.

Het portret van de vermeende pausin, getiteld ‘Johannes VIII een vrouw uit Engeland’ heeft zelfs lange tijd in de kathedraal van Siena tussen de pausen-portretten gehangen, tot Clemens VIII in 1592 het liet verwijderen en vervangen door dat van paus Zacharias (741-752). Een reisgids van een onbekende auteur uit 1518 schrijft over het straataltaar ‘that the English woman was buried here without any ceremony, but her death was commemorated by the shrine we still see’.

Pas tijdens de zeventiende eeuw werd onomstotelijk bewezen dat het verhaal over pausin Johanna op pure fictie steunde. David Blondel stelde toen na kritisch onderzoek als eerste vast dat pausin Johanna een onbestaande figuur was. In zijn bronnenonderzoek bewees hij bijvoorbeeld dat de vermelding van Johanna in de reeks negende-eeuwse pausen in het liber pontificalis een toevoeging uit de veertiende eeuw was. Toch werd het verhaal van Johanna in 1843 nog verdedigd in Nederland door de Leidse hoogleraar N.C. Kist, een verhandeling die twee jaar deskundig werd weerlegd door J. Wensing.

Een eeuwenoud en goed gebracht verhaal is echter hardnekkig: in vele hedendaagse reisgidsen wordt Johanna VIII nog steeds voorgesteld als waar of bijna waar. Dit idiote verhaal wordt zelfs opgevoerd in degelijke reisgidsen, zoals de ‘Cultuurhistorische wandelingen’ door Henk van Gessel en de Guides Bleus. In 1996 verscheen ‘Pope Joan’, de bestseller van Donna Woolfolk Cross, waarvan meer dan 3,5 miljoen exemplaren werden verkocht. Het boek werd vertaald in 20 talen, waaronder het Nederlands en in 2009 werd het verfilmd. ‘Die Päpstin’ werd geregiseerd door Sönke Wortmann en de titelrol was voor Johanna Wokalek.

De echte Johannes VIII, een geboren Romein, was paus tussen 14 december 872 en 16 december 882. Hij werd begraven in de oude Sint Pietersbasiliek. Hij was de eerste die de officiële titel van ‘papa’ droeg, een titel die voortaan voorbehouden was voor de bisschop van Rome. Gedurende een korte periode in 844 was er ook een tegenpaus die de naam Johannes VIII droeg.

Leo IV (847-855) was de paus die volgens de legende zou opgevolgd zijn door Johanna. In werkelijkheid gebeurde dat door Benedictus III. Hij was paus van 29 september 855 tot en met 17 april 858. Zijn verkiezing in juli 855 ging gepaard met hevige onlusten in Rome. Een groep belangrijke Romeinen van de keizerlijke partij trachtte een tegenpaus, Anastasius III, te forceren.

Ook over Benedictus bestaan legendes. Zo zou hij bijvoorbeeld drie keer aan de macht zijn geweest. Dit onbewezen verhaal is mogelijk gebaseerd op de tijdelijke verdrijving van Benedictus direct na diens pauskeuze. Na de pauskeuze van Benedictus trok de voormelde tegenpaus Anastasius Rome binnen en verdreef de legitieme paus van zijn zetel. In september 855 keerde Benedictus echter terug en werd alsnog tot paus gewijd. In het verleden is weleens gesuggereerd dat Benedictus III een fictieve persoon was en werd bedacht om pausin Johanna van de officiële pauslijst te kunnen schrappen. Ook dat is onzin, want ondanks de woelige periode bestaat er voldoende documentatie over de gebeurtenissen in die tijd.

Goed bewaarde Romeinse begraafplaats ontdekt in Nederland

Posted in Romenieuws on 9 maart 2018 by romenieuws

In het Nederlandse Bemmel in de Betuwe is een Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus blootgelegd. Het grafveld is uniek voor Nederland. Dat schrijft Archeologie Online. Het grafveld kwam aan het licht bij werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw gedeelte van de A15. In het grafveld zijn 48 graven teruggevonden. Het gaat om opgeworpen grafheuvels, waarin de gecremeerde resten van de overledenen werden begraven. De kwaliteit van de graven die zeer goed bewaard bleven is volgens de archeologen uitzonderlijk en uniek voor Nederland. Vele graven zijn namelijk nog compleet, in vier graven zijn zelfs nog complete askisten van tufsteen gevonden.

Ook werden heel wat grafgiften ontdekt. Deze lagen in speciaal getimmerde kamers in de heuvels. Ook dat is bijzonder, want gewoonlijk werden grafgiften bijgezet in simpele kuilen. De grafgiften stralen luxe en weelde uit. Het gaat vaak om geïmporteerde goederen, zoals geverfd aardewerken serviesgoed en olielampen. Ook zijn er kannen, flessen en kommen van glas en brons gevonden. Bijzonder zeldzaam zijn persoonlijke voorwerpen, zoals kleding- en haarspelden, spiegels en zelfs een parfumflesje met inhoud. Echt zeldzaam was de vondst van de fragmenten van vier perkamentrolhouders. Dergelijke spullen worden in de Nederlandse bodem vrijwel nooit ontdekt.

Bemmel ligt vlakbij Nijmegen, dat een belangrijk Romeins centrum was. In en rond Bemmel zijn vaker Romeinse vondsten gedaan. Archeologen vermoeden dat het grafveld bij een nabijgelegen villa hoort. Die villa is echter nog niet teruggevonden. Wel staat gezien de vele luxueuze grafgiften vast dat het grafveld vooral gebruikt werd door de plaatselijke elite. Een aantal vondsten zal op 27, 28 en 29 april 2018 in Bemmel aan het publiek gepresenteerd worden tijdens de Romeinenweek. Er zijn ook plannen om de mooiste vondsten in 2019 tentoon te stellen in het Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Rijkswaterstaat maakte een filmpje over de opgraving in Bemmel.

Restauratie Venetiaanse fontein van Carlo Monaldi gestart in Rome

Posted in Romenieuws on 7 maart 2018 by romenieuws

In Rome is de restauratie begonnen van de ‘fontana dello Sposalizio di Venezia’ (het huwelijk van Venetië met de zee), een iets minder bekende maar erg fraaie fontein uit 1730 van de Italiaanse beeldhouwer Carlo Monaldi. Het monument moet niet onderdoen voor vele andere fonteinen in Rome maar wordt door heel wat Romebezoekers niet gezien, gewoon omdat hij een beetje verstopt is, op het binnenplein van Palazzo Venezia. De restauratie zal nog duren tot juli en naar goede Romeinse gewoonte kan je de restaurateurs ter plaatse aan het werk zien via een doorkijkplatform. Er komt ook een webcam.

De fontein is het symbool van en een herinnering aan de overwinning die doge Pietro II Orseolo (991-1009) in Dalmatië boekte en waarmee Venetië de onbetwiste overheersing kreeg over de Adriatische Zee. Op Hemelvaartsdag volgde de beslissende strijd en in dat feit vond het Festa della Sensa, de bruiloft van de zee, zijn historische oorsprong. Het Venetiaanse feest zou pas echt op de kaart worden gezet door doge Sebastiano Ziani in 1177.

Tijdens het bewind van doge Pietro II Orseolo begon de Venetiaanse expansie naar het oosten, die, met enkele tussenpozen, bijna 500 jaar zou duren. Venetië stond in 991, bij de aantreding van Pietro II, nominaal onder gezag van Byzantium, maar was in de praktijk helemaal onafhankelijk. In die tijd had de doge nauwelijks gezag, maar Pietro II Orseolo maakte daar op indrukwekkende wijze een einde aan. Hij wist het westelijke en het oostelijke keizerrijk op meesterlijke wijze tegen elkaar uit te spelen en Venetië tot een machtige stad te maken.

Hij deed dat vooral door de handel te versterken, meteen de grootste troefkaart van Venetië. Hij slaagde erin het machtige Byzantium dat onder Basilius II een bloeitijd beleefde, te overtuigen hem meer toegang tot hun markten te verschaffen en een hoop bureaucratische hinderpalen ut de weg te ruimen. In ruil daarvoor zorgde Venetië voor troepentransport als de keizer daar weer eens behoefte aan had. Met Otto III werd een verdrag gesloten dat nog gunstiger was. Otto koesterde een grote bewondering voor de stad en meende (behoorlijk naïef) hiermee een goede daad voor het christendom te verrichten.

Dat weerhield de Venetianen er echter niet van om tegelijk ook handelsbetrekkingen aan te knopen met de moslimgebieden aan de zuidelijke en oostelijke oever van de Middellandse Zee. Pietro II Orseolo brak daarmee het taboe dat rustte op betrekkingen met de wereld van de islam. Hoewel de expansie van Orseolo vooral economisch en commercieel gericht was, werd militair optreden niet geschuwd als hij dat nodig vond.

De inwoners van Venetië voelden zich nauw verbonden met de mensen die aan de overkant van de Adriatische Zee leefden, de kuststeden van Dalmatia, een provincie die eveneens nominaal onder Byzantijns gezag stond. De regio werd echter al vele jaren geteisterd door Narentijnse piraten van Pagania (genoemd naar de rivier Narenta, de huidige Neretva) en die opereerden vanuit veilige havensteden zoals Curzola. Doge Orseolo besloot in 997 de steden te hulp te komen. Pietro wist hoe zwak de Byzantijnse overheersing er was en vatte het plan op om de rijke kuststeden bij zijn stad voegen. Hij nam daarbij wel een groot risico: de Venetiaanse vloot was in 840 en 887 al eens door diezelfde piraten verslagen.

Op hemelvaartsdag 998 versloeg Orseolo de piraten en eigende zich daarbij de titel Dux Dalmatianorum (Hertog van de Dalmatiërs) toe. De exacte datum van deze overwinning werd later het Festa della Sensa, het hemelvaartsfestival en het oudste feest in Venetië. Het werd altijd bijgewoond door de doge en de bisschop van Olivolo (vandaag San Pietro di Castello), die op het Lido di Venezia het water zegende en daarmee de Venetiaanse vloot geluk toewenste.

Het is dus geen toeval dat de prachtige fontein die in Rome aan deze gebeurtenis herinnert, op de binnenplaats van Palazzo Venezia staat. Dit Romeinse paleis werd vanaf 1455 gebouwd voor kardinaal Pietro Barbo, de latere Paus Paulus II. De architect was Francesco del Borgo. Het gebouw aan Palazzo Venezia is één van de eerste grote renaissance-gebouwen in Rome en heeft lange tijd dienst gedaan als ambassade van de Republiek Venetië. In de negentiende eeuw werd Palazzo Venezia gebruikt als zetel voor de Oostenrijkse ambassadeur. In 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, nam de Italiaanse regering het paleis weer over.

Het binnenplein van Palazzo Venezia kan je bereiken via de meestal openstaande dubbele poort op Piazza di San Marco 49. Mits eenvoudige toelating kan je vanaf de afsluiting de binnentuin zien. Bezoekers treffen hier een vredige groene oase aan, al zijn er medewerkers van het museum die het binnenplein graag als autoparking gebruiken. Dat stoort het uitzicht van dit rustige binnenplein een beetje.

De tuin wordt aan twee zijden omgeven door een niet voltooide dubbele renaissanceporticus uit 1467-1471 die net als de gevel van de hiernaast gelegen Basilica di San Marco aan Giuliano da Maiano (1432-1490) wordt toegeschreven. De bovenliggende loggia is bereikbaar bij een bezoek aan het museum van Palazzo Venezia.

Maiano heeft de verdienste, als volgeling van Alberti en Brunelleschi, de Florentijnse renaissance-architectuur naar verscheidene steden van Midden-Italië gebracht te hebben. In Rome kan echter geen enkel werk met zekerheid aan hem toegeschreven worden. Van de dubbele porticus werden slechts tien bogen van de geplande 26 uitgevoerd. Het concept is rechtstreeks afgeleid van antieke Romeinse monumenten, waaronder het Colosseum.

De pijlers hebben halfkolommen op een hoge basis die eerder als een decoratief element dienen dan als een structureel element. Let op de hoek schuinrechts, hij geeft een te stevige indruk doordat de pijlers de vorm van een L hebben met in de hoek een zuil. Vanaf hier zie je ook de Basilica di San Marco (Evangelista) met de twaalfde-eeuwste klokketoren. Over deze fraaie basiliek hebben we het een andere keer. Het pronkstuk van de tuin is uiteraard de fontein, met Venetië in de gedaante van ‘La Serenissima’ en met de leeuw van de patroonheilige Marcus aan haar voeten, terwijl zij de trouwring in het water werpt als symbool van haar huwelijk met de zee.

Carlo Monaldi (1683-1760 ) was al op heel jonge leeftijd actief als beeldhouwer in Rome en kreeg het contract te pakken voor de bouw van het standbeeld van de Nederigheid in de Santa Maria Maddalena in Rome. Vanaf 1707 nam hij vervolgens deel aan taltijke ontwerpwedstrijden en prijsvragen van de Accademia di San Luca in Rome, waarvan hij er ook heel wat won. In 1730 zou Monaldi, inmiddels een gevierde beeldhouwer, zelf lid worden van de Academie.

Carlo Monaldi kreeg steeds vaker prestigieuze opdrachten, ook van het Vaticaan waar hij onder meer werkte in de Sint-Pietersbasiliek. De beeldhouwer werd ook lid van de pauselijke Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon. Tussen 1729 en 1730 realiseerde hij de travertijnfontein op de binnenplaats van het Palazzo Venezia. Later werkte hij nog aan de decoratie van de Corsini-kapel in de San Giovanni in Laterano.

Zijn goede betrekkingen met de Portugese ambassade leverden hem opdrachten op voor tientallen beelden, bestemd voor kerken in Portugal. Ook in Rome zou hij nog vele kunstwerken afleveren. Monaldi zou ondanks zijn onmiskenbare talent en bijzonder vruchtbare productie, altijd veel minder bekend blijven dan vele andere vakgenoten. Een overzichtstentoonstelling van deze beeldhouwer zou daarin verandering kunnen brengen.