Graf van Paulus weer open voor bezoekers

Posted in Romenieuws on 22 september 2018 by Eric

Na jarenlange renovatiewerkzaamheden is het graf van Paulus onder de basiliek San Paolo fuori le Mura (Sint-Paulus buiten de Muren) een tijdje geleden door het Vaticaan weer opengesteld voor bezoekers.Terwijl archeologen wetenschappelijk onderzoek uitvoerden naar de graven die zich rond het reeds bekende graf van de apostel bevinden, werden de muren gereinigd en gerestaureerd. Er werd eveneens een nieuw verlichtingssysteem geïnstalleerd.De oud-christelijke basiliek uit het jaar 324 werd meermaals uitgebreid. In 1823 werd het gebouw door een brand verwoest, maar daarna herbouwd volgens dezelfde architectuur.

Aanvankelijk werd boven het graf een kleine herinneringskapel opgetrokken, maar keizer Constantijn liet een kleine basiliek bouwen die op 18 november 324 door paus Silvester I werd ingewijd. In die periode werd ook de eerste Sint-Pietersbasiliek gebouwd. De tweede San Paolo was de basiliek die keizer Theodosius in de vierde eeuw liet neerzetten. Daarin was de tombe duidelijk voor de gelovigen zichtbaar. Later werd de sarcofaag naar een crypte verplaatst.

Zowel de apostelen Petrus als Paulus stierven in Rome de marteldood tijdens de christenvervolging onder keizer Nero. Petrus werd gekruisigd en Paulus werd onthoofd. De Sint-Pietersbasiliek en het verhaal van zijn ontstaan is bekend, maar de immense basiliek die ter ere van Paulus buiten de oude stadsmuren van Rome werd opgetrokken is al even indrukwekkend, maar wordt omwille van zijn ligging, een beetje afgezonderd van de klassieke toeristische toppers in de historische binnenstad jammer genoeg vaak niet bezocht tijdens een doorsnee toeristische trip naar Rome. De basilica werd gebouwd op de plaats waar Paulus in 64 of 67 na Christus na zijn executie is begraven.

De oorspronkelijke kleine gedachtenisbasiliek werd al gauw vervangen door een grotere, die in 395 werd voltooid. Na beschadiging door een aardbeving herstelde men de kerk in de periode 440 en 461. Later werden nog verschillende veranderingen aangebracht, onder meer aan het dak en de bijgebouwen. Paus Gregorius II heeft van de basiliek tevens de kerk van een benedictijnerabdij gemaakt. Hildebrand, de latere Paus Gregorius VII, was er monnik.

Tijdens de nacht van 15 op 16 juli 1823 vernielde een grote brand de basiliek bijna volledig; de apsis en het graf van Paulus bleven gespaard, maar de plek werd bedolven onder aarde. De kerk werd herbouwd in neoclassicistische stijl en ingewijd in 1854.

Paulus had vermoedelijk een joodse moeder en een Romeinse vader. Hij overleed in Rome, in het jaar 64 of 67. Paulus was vóór zijn bekering een tentenmaker die behoorde tot de Farizeeën, een streng joodse religieuze groep. In elk geval had hij ook het Romeinse staatsburgerschap, een status die hij waarschijnlijk via zijn ouders had verkregen. Paulus vervolgde fanatiek de christenen, totdat hij zich op weg naar Damascus tot Jezus bekeerde.

Hij groeide uit tot één van de vroege leiders van de christelijke kerk en speelt een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in wat nu Turkije en Griekenland is. Vele menen dat Paulus vóór zijn bekering tot het christendom Saulus of Saul heette. Het is ook mogelijk dat hij in Griekstalige kringen de Romeinse naam Paulus droeg en in joodse kringen de joodse naam Saulus of Saul. Een groot deel van de Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament wordt aan hem toegeschreven.

Hij wordt over het algemeen Paulus de Apostel genoemd alhoewel hij niet tot de oorspronkelijke twaalf Apostelen van Jezus behoorde. In het jaar 60 zou Paulus op het eiland Malta schipbreuk hebben geleden, op een klein eilandje in bij wat nu St. Paul’s Bay heet. Paulus verdween uit beeld toen hij naar Rome ging om daar berecht te worden door Nero.

De keizer liet hem onthoofden. Op de plaats van zijn graf staat de Sint-Paulus buiten de Muren. Volgens de overlevering vonden op de plaats van zijn onthoofding al heel wat wonderen plaats. Paulus zou zijn onthoofd op de plaats waar zich vandaag de Abdij der Drie Fonteinen (Tre Fontane) bevindt, aan de Via Laurentina, ten zuiden van de San Paolo. Die abdij raakte pas drie jaar geleden echt bekend bij het publiek doordat de paters er toen de gelijknamige trappist begonnen te brouwen. Sindsdien is de belangstelling voor de abdij flink gestegen. De apostel zou eerst zijn begraven op het landgoed van Pomponia Graecina, een dame van adel die zich tot het christendom had bekeerd en beschikte over een bovengrondse begraafplaats.

Het graf van de apostel bevindt zich onder het hoogaltaar van de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren. Een tiental jaren geleden hebben Vaticaanse archeologen in de San Paolo fuori le Mura een sarcofaag uit de vierde eeuw opgegraven die de beenderen van de heilige apostel Paulus zou bevatten. De sarcofaag was het doel van een groots opgezet opgravingsproject dat in 2002 werd gestart. Volgens teamleider Giorgi Filippi werd de crypte na de brand in 1823met aarde gevuld en bedekt met een nieuw altaar. “We zijn er echter altijd vrij zeker van geweest dat de tombe onder het pauselijke altaar lag”, aldus Filippi bij het begin van de opgravingen destijds.

Een paar jaar na de ontdekking werd ook de inhoud van de sarcofaag onderzocht. De conclusie was dat de graftombe van Paulus wel degelijk de stoffelijke resten van de heilige apostel bevat. Tot dan was men niet heel zeker omtrent de inhoud van de sarcofaag omdat die nog nooit geopend was. In de 25 cm dikke wand van de grafkist werd een kleine opening geboord waarna men vervolgens met een speciale sonde en een gevoelige camera de binnenzijde van de sarcofaag heeft onderzocht. Er werden ook botstalen genomen voor onderzoek. De wand van de sarcofaag was te dik om radiografisch onderzoek mogelijk te maken.

Naast beenderen werden in de grafkist ook stukken lichtblauw en paars textiel met gouddraad gevonden, evenals wierookkorrels en rode vlasweefsels. In de stenen sarcofaag bevonden zich geen documenten of andere voorwerpen. De wetenschappers die de botresten moesten onderzoeken maar de herkomst ervan niet kenden, kwamen na onderzoek tot de bevinding dat ze afkomstig zijn uit de periode van de eerste of tweede eeuw van het christendom. Historici raakten het er eerder al over eens dat er geen twijfel over bestaat dat Paulus Rome bezocht en er net als Petrus de marteldood stierf.

De San Paolo is één van de vier pauselijke basilieken en na de Sint-Pieter de grootste kerk van Rome. Vooral de binnenzijde van het gebouw, met de talrijke statige zuilen, is ronduit indrukwekkend. De kerk heeft zijn zuivere basilicavorm behouden met inbegrip van een atrium.

In 1959 opende Paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie in deze basiliek. De kerk behoort met de Sint-Jan van Lateranen (San Giovanni in Laterano), de Sint-Pietersbasiliek en de Maria de Meerdere (Maria Maggiore) tot de vier grote basilieken van Rome. Alle vier bezitten ze een zogenaamde ‘Heilige Deur’ die tijdens een Heilig Jaar wordt geopend. Het baldakijn, een parel van gotische kunst, is in 1285 gebeeldhouwd door Arnolfo di Cambio. De Ouadriporticus (vierkante portiek) bestaat uit 150 zuilen met een standbeeld van Sint-Paulus ervoor in het midden. De voorgevel heeft onder andere gouden mozaïeken. De bronzen deur is van Maraini.

Op de kroonlijsten in de kerk bevinden zich uitsparingen voor ronde mozaïeken met afbeeldingen van alle pausen die er tot nog toe geweest zijn. Op de huidige paus is steeds een schijnwerper gericht. Bovenaan het mozaïek staat hun naam en onderaan hoelang (in jaren, maanden en dagen) ze het pauselijke ambt hebben bekleed. Er zijn nog zo’n 25 plaatsen vrij voor toekomstige pausen. Wanneer die allemaal gevuld zijn, zal volgens bijgelovige Romeinen de wereld vergaan.

Nieuwe activiteiten op komst bij S.P.Q.R.

Posted in Romenieuws on 22 september 2018 by Eric

S.P.Q.R. organiseert de komende maanden weer heel wat boeiende activiteiten in eigen land evenals gezellige wandelingen en boeiende rondleidingen in Rome. Onze agenda voor de komende maanden vind je hierna. Meer details en informatie vind je op deze link. Voor de lezingen, de clubuitstap per bus en onze jaarlijkse Italiaanses lunch krijgen alle clubleden uiteraard tijdig en als eerste een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Zij krijgen ook altijd voorrang bij de inschrijvingen. Noteer deze data alvast in je agenda.

  • 4 oktober – Lezing in Leuven: Het Parco Via Appia Antica
  • 21 oktober – Wandeling in Rome: De Pincioheuvel en Villa Borghese
  • 22 oktober – Wandeling langs een aantal verborgen plekjes in Rome
  • 24 oktober – Bezoek aan Trastevere en de Janiculum-heuvel in Rome
  • 28 oktober – Jaarlijkse Italiaanse lunch S.P.Q.R. (Leuven, inschrijvingen bezig)
  • 31 oktober – Rondleiding door het historische centrum van Rome
  • 1 november – Rondleiding door het Rome van de oudheid
  • 2 november – Rondleiding in Rome (Sint-Pietersplein, basiliek, Engelenburcht, …)
  • 11 november – Daguitstap per bus naar Mariemont (uitnodiging volgt)
  • 7 december – De oorlog en het Vaticaan: lezing door Johan Ickx (winnaar Romulusprijs 2018)

Meer informatie over onder meer de lunch (menu en inschrijvingen), de uitstap en de lezingen lees je via deze link.

Franse impressionisten in Trastevere

Posted in Romenieuws on 21 september 2018 by Eric

Nadat een digitale en interactieve tentoonstelling over Vincent Van Gogh twee jaar geleden in Rome een onverwachte massale publiekstrekker bleek te zijn, was het duidelijk dat een opvolger voor Van Gogh Alive – The Experience (die momenteel aan een succesvolle Italiaanse rondreis bezig is) niet kon uitblijven. Die komt er nu aan. Ditmaal wordt gekozen voor de Franse impressionisten, waaronder Monet, Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro, Renoir, Cézanne en heel wat andere. De tentoonstelling Impressionisti Francesi is te bezoeken van 5 oktober tot 9 januari 2019 in het Palazzo degli Esami in Trastevere.

Even voor alle duidelijkheid: op deze tentoonstelling zal je geen enkel origineel kunstwerk aantreffen. Het gaat om een audiovisuele ervaring, waarbij de impressionisten en hun werk meer dan levensgroot tot leven worden gebracht. De makers zijn dezelfde virtual reality-experts die twee jaar geleden de Van Gogh Alive-ervaring hebben gerealiseerd.

De tentoonstelling maakt gebruik van SensorY4, een uniek systeem dat bestaat uit een veertigtal hoge resolutie-projectoren met een surround geluidsinstallatie zoals je die ook in bioscopen aantreft. Het resultaat is één van de meest opwindende multiscreen-omgevingen ter wereld. De enorme beelden zijn kristalhelder en bevatten hyper-fijne details inzake kleuren en technieken. Ze worden geprojecteerd op schermen, muren, zuilen, plafonds en zelfs de vloer.

De projecties zijn speciaal afgestemd op de tentoonstellingsruimte en dompelen je helemaal in de levendige kleuren en levendige details. De beeldexplosies (zo mag je ze wel noemen, want ze dringen volledig door in je netvlies en geest) worden begeleid door een krachtige klassieke muziale score.

De bezoeker wordt van de eerste tot de laatste minuut overweldigd door een audiovisueel spektakel, waarbij je de vogels op een schilderij plots ziet wegvliegen, maar waar je ook gewoon op de grond mag gaan liggen om naar een manuscript te kijken dat wordt geprojecteerd op het plafond.

De Van Gogh Experience sloeg twee jaar geleden in Rome in als een bom. Het viel toen op dat vooral jongeren deze kunsthappening bezochten. Toen we in die periode op een zondagochtend voorbij Palazzo degli Esami wandelden, stond daar een bont allegaartje van meer dan honderd jongens en meisjes te wachten tot de deuren opengingen.

Deze jongeren lagen niet dronken in hun bed na een zwaar nachtje uit, maar kwamen zoals velen vóór hen weer één van de vele brokjes cultuur opsnuiven die Rome steeds vaker op hun maat aanbiedt. Nog sterker was dat velen van hen twee tot zelfs drie uur uittrokken voor een bezoek aan een kunsttentoonstelling die eigenlijk alleen maar een, zij het superieure, audiovisuele kennismaking is. Dat was een ongelooflijke vaststelling en we zijn echt wel benieuwd of de Franse impressionisten dit succes in Rome kunnen evenaren of zelfs overtreffen.

Het hoeft dus niet te verwonderen dat de digitale en virtuele wereld de komende jaren steeds dieper en vaker zullen versmelten met de echte museumrealiteit. Verschillende musea en archeologische sites in Rome experimenteren volop met virtuele technologie en high tech multimedia. Het gaat daarbij telkens om heel wat meer dan louter enkele projecties. De aanpak lijkt te werken: jongeren vinden opnieuw hun weg naar de musea.

Een bezoek aan de Impressionisti Francesi is trouwens een mooie gelegenheid om het Palazzo degli Esami eens te bezoeken. Dit gebouw uit het begin van de twintigste eeuw is al sinds 2011 gesloten voor het publiek. In afwachting van een vernieuwing en herbestemming wordt het palazzo nu en dan ter beschikking gesteld voor kunstevenementen door de Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Impressionisti Francesi
Palazzo degli Esami
Via Girolamo Induno 4, Rome (Trastevere)

Een voorproefje van de expo krijg je in dit filmpje

Tickets kan je in principe ter plaatse kopen maar er wordt aangeraden ze online te bestellen

Federica Veratelli geeft lezing in Leuven

Posted in Romenieuws on 21 september 2018 by Eric

De Società Dante Alighieri di Leuven nodigt op dinsdag 25 september de Italiaanse kunsthistorica Federica Veratelli uit voor de lezing Lusso e diplomazia. De lezing vindt plaats in MSI 02.08 (museumzaal), Erasmusplein 2 en begint om 19 uur. De toegang is gratis. De lezing is in het Italiaans.

Veratelli is verbonden is aan de universiteit van Parma en zal het hebben over de rol die de Italiaanse – en met name de Toscaanse – handelaars speelden in de verspreiding van de renaissance in Europa. Het was dankzij hun contacten dat Europese hoven grote kunstenaars leerden kennen en er als het ware een culturele besmetting plaatsvond tussen Italië en de omringende landen. In haar lezing vertrekt prof. Veratelli van onze regio om de aanwezigheid van de Italiaanse handelaars in kaart te brengen en te kijken hoe zij in de vijftiende en de zestiende eeuw mee zorgden voor de circulatie van artikelen ‘Made in Italy’, luxegoederen en diplomatie.

De Società Dante Alighieri di Leuven maakt deel uit van de wereldwijde culturele organisatie Società Dante Alighieri. De bedoeling is om de Italiaanse taal en cultuur te verspreiden zodat iedereen kan kennismaken met dit gevarieerde patrimonium. Via lezingen, films, concerten, rondleidingen, een boekenclub, gastronomische thema-avonden en tentoonstellingen wil de groepering de Italiaanse aanwezigheid in Leuven versterken en Italië dichterbij brengen.

Italië is immers meer dan lekker eten en een prachtig landschap. Tijdens de activiteiten ontdek je de veelzijdige aspecten van deze rijke mediterraanse cultuur. Er worden Italiaanse gastsprekers uitgenodigd maar de groep geeft ook graag een forum aan mensen die gepassioneerd bezig zijn met Italië. Daarom organiseren ze evenementen zowel in het Nederlands als in het Italiaans. Meer info vind je op www.danteleuven.be of www.facebook.com/danteleuven.

Park Life: Het verwachte en onverwachte beeld van het Parco Appia Antica

Posted in Romenieuws on 20 september 2018 by Eric

Uitnodiging voor een boeiende lezing door Louis van Soest

Met een oppervlakte van 3.500 hectare vormt het Parco Appia Antica een enorme groene wig in het Zuid-Oosten van de Romeinse periferie, opgebouwd rond de eerste 15 km van de Via Appia Antica. Het park roept herinneringen op aan romantische landschappen gevuld met Romeinse ruïnes, geweldige triomftochten en aan films zoals ‘La Grande Bellezza’. Toch bestaat er naast dit klassieke beeld van het Parco Appia Antica ook een onverwacht beeld, ontstaan onder invloed van de toenemende urbanisatie van de Romeinse periferie.

Deze verwachte en onverwachte beelden vormen de hedendaagse realiteit van het Parco Appia Antica en zullen mee de toekomst van deze eeuwenoude plek bepalen. Het Parco Appia Antica kan alleen maar een succesvol project worden als deze beelden worden herkend en erkend, en indien hiermee rekening wordt gehouden.

Spreker Louis van Soest (1995) is Ingenieur-Architect en studeerde in 2018 af aan de Universiteit Gent. Hij verbleef in 2017 verschillende maanden in Italië, voornamelijk in Rome, waar hij gefascineerd raakte door de vaak ambigue relatie tussen het hedendaagse Italië en de antieke Romeinse geschiedenis. Zijn thesis met titel ‘Park Life: The Expected and Unexpected Image of the Parco Appia Antica’ onderzoekt deze ambigue relatie in de context van het Parco Appia Antica in Rome.

De toegang tot deze lezing is gratis, iedereen is welkom.
Datum en plaats van afspraak:
Donderdag 4 oktober om 20 uur
Lokaal A.1.3. (eerste verdieping) in cultureel centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.
Klik hier voor een stadsplannetje met de locatie

Nederland in de Romeinse tijd

Posted in Romenieuws on 19 september 2018 by Eric

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Nederland) heeft zijn vernieuwde zalen met de vaste tentoonstelling Nederland in de Romeinse tijd geopend. De voorbije zomer is deze vaste tentoonstelling verbouwd en opnieuw ingericht. Verspreid over een oppervlakte van 300 m² bevinden zich ruim 450 voorwerpen uit de Romeinse tijd van de Lage Landen, pakweg de eerste vier eeuwen van onze jaartelling.

Niet alleen Romeinen, maar ook Cananefaten, Bataven en Friezen spelen een belangrijke rol. Naast de bekende topstukken uit de vaste collectie van het museum, pakt de tentoonstelling uit met een aantal nieuwe objecten: een Romeinse helm uit Leiden, een dolkmes uit Alphen aan den Rijn en altaren voor de godin Nehalennia uit Zeeland. Deze vaste tentoonstelling heeft geen einddatum en is permanent te bezoeken.

Een stuk van het huidige Nederland maakte vanaf het begin van onze jaartelling deel uit van het enorme Romeinse Rijk. De noordgrens daarvan (de limes) liep dwars door wat nu Nederland is en volgde het stroomgebied van de Rijn. Het Romeinse leger had de limes ingericht met forten, wachttorens en een grensweg. Een bonte verzameling wapens laat de superieure uitrusting van de Romeinse legioenen en hun hulptroepen zien. Julius Caesar heet je welkom, in de vorm van een marmeren portretbuste en het nieuwe gezicht dat recentelijk is gemaakt.

De Romeinen introduceerden nieuwe goden in de Lage Landen. De lokale bevolking bleef daarnaast de eigen godinnen en goden vereren, maar sprak en schreef inmiddels het Latijn van de Romeinen. In die taal legden ze voor het eerst de namen van hun goden vast in schrift, onder andere op altaren. Hiervan zijn talrijke voorbeelden te zien, gewijd aan lokale godinnen als Viradecdis, Sandraudiga en Exomna. Extra aandacht is er voor de godin Nehalennia en de altaren die zeevaarders en handelaars aan haar wijdden in tempels langs de Zeeuwse kust.

Romeinse munten illustreren de invoering van het Romeinse muntstelsel. Samen met de grote wegen, bruggen en kanalen waren dit de drijvende krachten achter de bloeiende handel en transport met andere delen van het immense Romeinse Rijk. Luxe goederen, zoals terra sigillata (Romeins aardewerk) en bronzen beeldjes, waren nu voor iedereen beschikbaar.

Vondsten zoals een Minerva-beeldje in een Friese terp en een helm op Texel laten zien dat er ook boven de limes contacten waren met de Romeinen. Fragmenten van muurschilderingen, waterleidingbuizen, vloerverwarmingstegels en vensterglas geven een beeld van de vernieuwingen die de Romeinen introduceerden.

Ook de rituelen rond dood en begraving lieten een mengeling van Romeinse gebruiken en lokale tradities zien. Imposante stenen grafmonumenten en reliëfs waren nieuw in de Lage Landen. De hoofdrol is hier weggelegd voor de sarcofaag die in het Limburgse Simpelveld is gevonden. Aan de binnenkant is de kist op unieke wijze versierd met het interieur van een Romeinse villa.

Je kan een rondleiding doorheen de vaste tentoonstelling Nederland in de Romeinse tijd (max. 25 personen) online regelen . Ook met je school kan je de tentoonstelling bezoeken.

Nieuwe concertreeks in San Giuliano dei Fiamminghi

Posted in Romenieuws on 17 september 2018 by Eric

De Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en de Vlaamse Culturele Kring van Rome beginnen binnenkort in de gelijknamige kerk aan de Via del Sudario 41 voor het eenentwintigste opeenvolgende jaar aan een nieuwe reeks barokmuziekconcerten. De naam en de faam van deze concerten zijn inmiddels in heel Rome gekend. Zowel Romeinen als mensen die in Rome wonen of werken en toevallige bezoekers hebben hun weg gevonden naar San Giuliano. Hieronder vind je de affiche, met daarop het programma voor het nieuwe seizoen.SAMSUNGOm veiligheidsredenen zijn er telkens slechts 85 zitplaatsen beschikbaar. Staande luisteraars worden niet toegelaten. Wie een concert wil bijwonen moet vooraf online boeken via de website of kan terecht op de kantoren van de Stichting (geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur, Via del Sudario 40, 00186 Rome, tel. +39 06 687 25 50. Het eerstvolgende concert heeft plaats op dinsdag 9 oktober om 20.30 uur. Plaats van afspraak is nog steeds in de kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen aan de Via del Sudario 41.

Om valse reservaties te voorkomen wordt 5 euro gevraagd, te betalen bij de boeking. Wanneer de boeking online gebeurt krijg je automatisch een bevestigingsbericht van de betaling dat de reservatie bevestigt, samen met het toegangsbewijs op naam en met vermelding van het aantal gereserveerde plaatsen. De plaatsen zijn niet genummerd. De toegangsbewijzen worden verstrekt tot alle plaatsen (85) ingenomen zijn en moeten bij de ingang van de kerk getoond worden. Je kan zowel reserveren voor één concert als meteen voor de hele reeks van het nieuwe seizoen.

De concerten werden de voorbije jaren telkens druk bijgewoond, zowel door landgenoten die in Rome wonen of werken als door toeristen die in de buurt zijn. Inmiddels hebben ook heel wat muziekliefhebbende Romeinen de populaire concertreeksen ontdekt.SAMSUNGHet Collegio Musicale San Giuliano dei Fiamminghi is het vaste gastensemble. De artistieke leiding berust bij Massimiliano Faraci, tevens organist van de kerk en klavecimbelist. Het initiatief is 21 jaar geleden ontstaan op initiatief van rector Pater Hugo Vanermen, vandaag nog steeds de bezieler van deze concertcyclus.

Als je Rome bezoekt, probeer dan zeker eens een concert mee te maken. Je kan de datum nu al in je agenda schrijven. Vergeet niet tijdig te boeken. Het openingsconcert gaat door op 9 oktober. Er zijn daarna nog concerten op 13 november en 11 december en volgend jaar op 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni.

De kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen bevindt zich in hartje Rome, aan de Via del Sudario 41, dat is vlakbij het Largo di Torre Argentina.

Meer informatie over de concertreeks krijg je bij rector Pater Hugo Vanermen mSC., tel. +39 06 687 25 50, e-mail: hugo.vanermen@mclink.it of vind je op de website www.sangiuliano.org.