Rome Safe Tourism lanceert promotiefilmpje om bezoekers te lokken

25 september 2020

Vóór de viruscrisis had Rome weinig of geen problemen met de impact van het massatoerisme. Het kon in bepaalde periodes of op bepaalde dagen weleens flink druk zijn in de stad, maar Rome kon de vele bezoekers nog altijd aan. Situaties in steden zoals in bijvoorbeeld Venetië en Barcelona, waar bewoners protesteerden tegen de toestroom van toeristen en de toenemende onleefbaarheid van hun stad, waren in Rome niet aan de orde.

Colosseum (2)

Bij sommige populaire bezienswaardigheden werden de limieten soms wel bereikt. Zo was vooral het Colosseum een enorme publiekstrekker en kregen ook de Vaticaanse Musea dagelijks een enorm aantal bezoekers te verwerken.

Het is in november nog maar twee jaar geleden dat gidsen in Vaticaanstad getuigden over de te grote drukte in de Vaticaanse musea. Bezoekers kregen het regelmatig benauwd in de uitgestrekte musea en vielen soms zelfs flauw in de gangen.

Vooral de Sixtijnse Kapel kreunde op piekdagen onder een bezoekersaantal van soms meer dan 30.000 mensen. Met dat aantal werd overigens ook de veiligheidslimiet bereikt.

safetourism(2)

Vandaag zijn de musea in Rome grotendeels leeg en lopen er nauwelijks mensen rond op de archeologische sites. Nergens zijn er nog lange wachtrijen, want overal moet je een bezoek vooraf online reserveren.

Vaak wordt ook gewerkt met tijdsblokken. Ter illustratie: de Vaticaanse musea ontvangen nu nog maximaal 1.600 bezoekers per dag, vroeger waren er dat dus gemiddeld tussen de 25.000 en 30.000.

Een logisch gevolg van de forse daling van het aantal bezoekers, veroorzaakt door de maatregelen tegen het coronavirus, is dat dit ook meteen voelbaar is in de kassa. De beperkingen knagen aan de inkomsten van de musea en archeologische sites.

Dat kan op langere termijn weer voor nieuwe problemen zorgen. De toeristische sector is de levensader van Rome en jaarlijks goed voor een miljardenomzet. Het feit dat die machine nu grotendeels is stilgevallen, zorgt voor economische en persoonlijke drama’s.

Het overgrote deel van de hotels in Rome is al maanden gesloten. Wie toch open is, krijgt af te rekenen met een ondermaatse kamerbezetting. Voor september en oktober komen tot dusver nauwelijks reservaties binnen.

Dat is overigens ook te merken aan de tegenvallende boekingen in de luchtvaartsector. Die staat waarschijnlijk bovenaan het lijstje van de grootste economische slachtoffers van de viruscrisis.

Van een echt herstel in de luchtvaart is geen sprake. Vanaf midden juni, toen de meeste grenzen in Europa weer opengingen, was er een lichte heropleving.

Van begin juli tot half augustus kende het vliegverkeer de grootste piek sinds maart, al zat men inzake omzet nog altijd gemiddeld 60 procent onder de cijfers van vorige zomer. Tegen het einde van de zomervakantie was dat al 63 procent.

Brussels Airport ontving in juli en augustus 80 procent minder passagiers dan vorig jaar. De lichte heropleving van de luchtvaart zakt nu weer in elkaar.

Dat komt door het einde van de zomervakanties, maar ook door de wirwar van Europese maatregelen en kleurencodes, waardoor reizen in Europa volkomen onvoorspelbaar is geworden.

Omdat ze er doorgaans terecht van uitgaan dat er doorgaans nog voldoende plaats is op een vlucht, boeken reizigers hun tickets erg laat of zelfs op het laatste moment.

Dat maakt het voor luchtvaartmaatschappijen moeilijker om hun toestellen zo goed mogelijk te vullen, waardoor er al eens geschoven wordt met vluchtschema’s.

Colosseum (1)

Rome is gelukkig niet langer een volkomen lege spookstad zoals tijdens de lockdown dit voorjaar. De filmpjes die toen werden gemaakt zijn nog altijd griezelig om naar te kijken.

Het is echter duidelijk dat het levensritme van de stad fundamenteel hapert en dat er niet meteen veel beterschap op komst lijkt.

Toeristen uit Europese landen duiken met mondjesmaat op in de stad, maar dat is niet genoeg. De grote groepen bezoekers uit de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, de Aziatische landen en het Midden-Oosten zoals Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten, mogen het land voorlopig nog niet in.

Het feit dat er nauwelijks toeristen zijn, drijft talrijke ondernemers in de sector stilaan tot wanhoop. Daarom heeft de stad Rome recent en samen met de toeristische diensten, het label ‘Rome Safe Tourism’ in het leven geroepen.

Houders van dat certificaat moeten een vastgelegd gezondheidsprotocol naleven en garanderen dat alle veiligheidsregels en hygiënische maatregelen in hun zaak nauwgezet worden opgevolgd. Ze volgen ook vaste routines voor het ontsmetten van de ruimtes en andere faciliteiten die door klanten of gasten worden gebruikt.

romesafetourism (1)

Om alle partijdigheid te vermijden werd via een openbare aanbesteding gezocht naar enkele onafhankelijke certificeringsbedrijven.

Die controleren de betreffende handelszaken, hotels of restaurants en gaan na of de genomen gezondheidsmaatregelen voldoen aan de criteria en in hoeverre overal in de zaak altijd een fysieke afstand van minstens een meter tussen de klanten kan worden bewaard.

De vier geaccrediteerde certificeringsbedrijven zijn Quaser Certificazione, Bureau Veritas Italia, DEKRA Testing and Certification en RINA Services.

In het kader van Rome Safe Tourism werd ook een grote publiciteitscampagne gelanceerd die mensen moet overtuigen weer naar Rome te komen.

Daarvoor werd nu ook een eerste promotiefilmpje gemaakt dat wordt losgelaten op televisiezenders en andere media. Je kan het hier bekijken.

Het spotje duurt slechts 45 seconden, maar geeft veel zin om meteen een kijkje te gaan nemen in Rome. Wat natuurlijk de bedoeling is.

romesafetourism (2)

Enorm waterbassin uit de oudheid ontdekt in Rome

24 september 2020

In Rome is een enorm monumentaal waterbassin uit de vierde eeuw v. Chr. ontdekt. Archeologen zijn vooral verbijsterd door de grote afmetingen ervan. De gigantische kuip doet denken aan een zwembad of een bezinktank uit de moderne tijd en is 48 m lang en 12 m breed. Het geheel is omringd met stevige structuren uit tufsteen. In de omgeving zijn de resten van nog andere gebouwen aangetroffen.

Het bassin situeert zich in het gebied tussen de Via Ostiense en de Via di Malafede in het zuidwesten van de stad. De constructie diende wellicht om water te verzamelen dat tijdens droge periodes kon worden gebruikt in de landbouw, maar omwille van de enorme afmetingen van de kuip zijn archeologen daar niet helemaal van overtuigd.

De ontdekking roept inderdaad heel wat vragen op. Welke bestemming zou een dergelijk gigantisch bouwwerk in de toen nog jonge Romeinse Republiek hebben gehad? De constructie moet deel hebben uitgemaakt van een systeem voor de opslag en distributie van water, zoveel is zeker.

Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Een wateropslagplaats voor landbouwdoeleinden is aannemelijk, maar archeologen denken ook aan een openluchttank om gevangen vissen tijdelijk levend en dus vers te bewaren of ze misschien zelfs te kweken.

De ontdekking van het waterbassin vond reeds plaats in juni 2019. Zoals doorgaans gebeurt werd geen ruchtbaarheid gegeven aan de vondst om schatgravers niet op ideeën te brengen. De voorbije maanden brachten archeologen de ontdekking in kaart en werd een eerste onderzoeksrapport opgesteld. Recent werden de site en een aantal vondsten voorgesteld aan de pers.

De wijk waarin het waterbassin werd ontdekt, werd al sinds de prehistorie bewoond en is al vele eeuwen een kruispunt van commercieel verkeer tussen Rome en de kust. De plek heeft in de loop van de tijd talloze transformaties ondergaan. Dat blijkt ook uit de talrijke artefacten die tijdens het onderzoek werden opgegraven.

Een opmerkelijke vaststelling is dat het waterbassin meer dan acht eeuwen in gebruik is geweest. Dat blijkt ook uit de kwaliteit van de structuur. De oudste restanten die op de site zijn aangetroffen dateren uit het begin van de vijfde eeuw v. Chr. Voor de bouw van het bassin moesten destijds wellicht andere gebouwen of structuren plaats maken.

Een grondige studie van het grote aantal verschillende bouwmaterialen die werden aangetroffen (hout, terracotta, tufsteen, …) is nog aan de gang. Ze wijzen alleszins op een voor die tijd zeer degelijk gebouwde opslagplek die duidelijk bedoeld was om gedurende lange tijd te worden gebruikt.

Naast een heleboel artefacten en gebruiksvoorwerpen, werden ook een aantal inscripties aangetroffen. Die worden momenteel nog bestudeerd. Misschien leveren ze informatie op over het doel, de eigenaar of de gebruiker van het bassin en wie het heeft gebouwd.

Bij de vondsten horen ook een tablet met een inscriptie in Etruskisch schrift en enkele cultusvoorwerpen. De Etruskische taal werd in die tijd nog volop gebruikt.

De ontdekking maakt andermaal duidelijk dat Rome zelfs buiten de historische kern, nog enorm veel archeologische schatten verbergt. Ze gebeurde vorig jaar tijdens een voorafgaand archeologisch onderzoek op een terrein van 2 ha dat bestemd is voor een vastgoedproject. In de toekomst wordt hier een wooncomplex met een aantal commerciële ruimtes gebouwd.

Hoewel talrijke studies en archeologische opgravingen talloze getuigenissen hebben opgeleverd over de technisch-wetenschappelijke vaardigheden waarover de Romeinen in de oudheid beschikten, blijven de grootschaligheid van sommige bouwwerken en het buitengewone technische vernuft waarmee deze gerealiseerd werden, verbazing wekken. De foto’s die je in deze nieuwsbrief aantreft, maken duidelijk dat die verbazing terecht is.

De foto’s van het enorme waterbassin maken duidelijk dat de verbijstering van de archeologen over de omvang van deze ontdekking terecht is. Clubleden van S.P.Q.R. hebben deze beelden reeds kunnen bekijken via hun exclusieve dagelijkse en geïllustreerde nieuwsbrief.

Lees hier hoe je lid kan worden van S.P.Q.R.

Aanmelden als clublid kan je via deze link

Brandweer takelt gevallen toerist uit Forum van Augustus

23 september 2020

De brandweer van Rome moest omstreeks 7.30 uur vanochtend uitrukken voor een niet alledaagse interventie. Ze moest een lier inzetten die normaal wordt gebruikt bij reddingsacties in de bergen om een Poolse toerist omhoog te takelen die vanaf straathoogte enkele meters dieper in het Forum van Augustus, vlakbij de Markten van Trajanus, was gevallen.

poolsetoeristforumaugustusFoto: Vigili del Fuoco Roma

De hulpdiensten werden verwittigd nadat een voorbijganger de man op de grond had zien liggen. Het 37-jarige slachtoffer was nog bij bewustzijn, maar werd met een ernstig hoofdletsel naar het San Giovanni Addolorata-ziekenhuis gebracht.

De Poolse man zou dronken geweest zijn op het moment van zijn val die vermoedelijk vannacht al heeft plaatsgevonden. De politie probeert te reconstrueren wat er precies is gebeurd en of de man alleen was.

Ter hoogte van het Forum van Augustus vinden elke avond drie educatieve multimedia-voorstelllingen in openlucht plaats. Het programma Viaggio nei Fori loopt tot 8 november 2020.

vigilidelfuocoroma

Pootje baden in Romeinse fontein kost Nederlandse toeriste 300 euro boete

23 september 2020

De grotere fonteinen in Rome worden vooral in de warme zomermaanden nogal eens gebruikt om een voetbadje te nemen of er zelfs helemaal in te plonzen. Dat is al lang verboden, maar het nieuwe politiereglement dat vorig jaar werd goedgekeurd is nog een stuk strenger.

Volgens het politiereglement mag je in de fonteinen geen kleding wassen. Dat stond vroeger niet expliciet vermeld in het reglement, maar sommige mensen (gaande van toeristen die hun T-shirt even uitspoelen tot een zwerver die zijn garderobe wat opfrist) blijken dat effectief te doen.

Evenmin mag je in Rome dieren laten drinken uit een fontein. Op de fonteinen mag je ook niet zitten, liggen of klimmen. Tijdens het voorbije weekend waren er in Rome drie opmerkelijke politie-interventies.

Sinds vorig jaar zijn ook de boetes bij overtredingen aanzienlijk hoger dan vroeger. Dat ondervond zopas een 26-jarige toeriste uit Nederland. De dame wilde zondagmiddag haar voeten even wassen en koos daarvoor ook nog de Fontana del Tirreno uit.

fontanadeltirreno

Dat is één van de fonteinen aan het nationale monument voor Vittorio Emanuele II aan Piazza Venezia, beter bekend als het Altare della Patria (Altaar van het Vaderland) of het Vittoriano.

Het gebouw bevindt zich in het stadshart van Rome. Het is een plek waar permanent politietoezicht is. Het duurde dan ook niet lang of de opfrisbeurt van de Nederlandse vrouw werd onderbroken door de carabinieri. Het leverde haar een boete van 300 euro op.

vittoriano

Een veel forsere rekening zal worden gepresenteerd aan een 32-jarige Ierse toerist, die tijdens het voorbije weekend werd betrapt terwijl hij met een puntig voorwerp zijn initialen aan het kerven was op een pilaar op de eerste verdieping van het Colosseum.

Overal je naam of initialen achterlaten blijkt voor sommige toeristen toch nog steeds een onweerstaanbare bezigheid te zijn. Maar als je in Rome een monument begint te bekrassen, kan je maar beter een dikke portefeuille hebben.

De Ierse toerist werd tijdens zijn bezigheden al snel opgemerkt door het beveiligingspersoneel van het Parco Archeologico del Colosseo. Die droegen de man over aan de carabinieri die hem arresteerde.

De man wordt beschuldigd van het toebrengen van zware schade aan bezittingen van historisch en artistiek belang. De toerist zal via snelrecht worden veroordeeld. Hij mag zich verwachten aan een zware boete en mogelijk een celstraf. Hij riskeert ook een levenslang toegangsverbod voor Italië.

Lees de rest van dit artikel »

Italianen kiezen voor vermindering aantal parlementsleden

22 september 2020

Zondag en maandag werd in Italië een referendum gehouden waarbij de Italianen zich moesten uitspreken over een vermindering van het aantal parlementsleden. Ongeveer 70 procent van de deelnemers aan het referendum hebben gekozen voor een kleiner parlement.

Het is de bedoeling het aantal zetels van 945 naar 600 te brengen. In de Kamer vermindert het aantal parlementsleden van 630 naar 400, in de Senaat wordt het aantal senatoren van 315 naar 200 gebracht. De ingreep moet geld besparen en het parlement efficiënter maken.

In Rome namen meer dan 900.000 van de 2,7 miljoen stemgerechtigde kiezers deel aan het referendum. De resultaten (gemiddeld 60 procent ja-stemmen voor de vermindering) lijken de nationale trend te volgen, al zijn er soms opmerkelijk grote verschillen tussen de verschillende stadsdistricten.

Tegelijk met het referendum werden op enkele plaatsen in Italië ook regionale verkiezingen gehouden. De centrumrechtse coalitie, bestaande uit Matteo Salvini’s partij Lega, Silvio Berlusconi’s Forza Italia en Giorgia Meloni’s Fratelli d’Italia, won in de gebruikelijke bolwerken van rechts in Liguria en Veneto, en verdreef ook de linkse leiding in Marche.

De regio Toscane, die sinds de Tweede Wereldoorlog door links wordt geregeerd, werd niet veroverd door de rechtse partijen. Centrumlinks won ook in de regio’s Puglia en Campania.

Romeinse legioenen rekruteerden vermoedelijk ook soldaten uit noordelijke provincies

22 september 2020

In Groningen en Friesland werden de voorbije twee jaar tientallen delen van Romeins paardentuig ontdekt. Volgens archeologen is dat een aanwijzing dat in de oudheid ook inwoners van deze provincies in dienst waren bij de Romeinse legioenen.

Archeologen hebben zich er lang over verbaasd dat de Bataven meer dan vijfduizend soldaten leverden aan de Romeinse eenheden. Volgens de onderzoekers van het programma Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) is dat eigenlijk veel te veel voor de totale bevolking van het Bataafse gebied.

Waarschijnlijk werden de jongemannen ondergebracht in Bataafse eenheden. Er waren dus in werkelijkheid minder ‘echte’ Bataven in die legeronderdelen, want deze werden aangevuld met Friezen. Deze Frisii leefden toen aan de kuststrook tussen het huidige Noord-Holland en noordwest-Duitsland, verklaarde dr. Stijn Heeren van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam aan OOG tv.

Vondsten van Romeinse wapens en paardentuig gebeurden in Nederland vooral in het gebied ten zuiden van de Rijn waar vroeger de Bataven woonden. Maar de invloed van het Romeinse Rijk reikte dus tot ver buiten zijn grenzen. Zonder de grootschalige inventarisatie van metaalvondsten door het PAN-programma was dit hoofdstuk nooit aan het verhaal van de Romeinse tijd in Nederland toegevoegd.

Stijn Heeren is universitair docent en coördinator van het programma Portable Antiquities of the Netherlands, waarin door particulieren verzamelde archeologische artefacten online worden gedocumenteerd en gepubliceerd. Deze particuliere artefacten zijn talrijk en daarom zeer relevant voor onderzoek en erfgoed, maar werden tot voor kort niet systematisch bestudeerd.

Het doel van het PAN-programma is om de privécollecties te documenteren en online te publiceren, zodat wetenschap, erfgoed en het grote publiek ervan kunnen genieten. Stijn Heeren coördineert de VU-staf van vindregistrators en specialisten.

De docent van de VU Amsterdam onderhoudt ook de contacten met projectpartners zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Nederlansche Bank, andere universiteiten, musea en verenigingen van vrijwillige archeologen en metaaldetectorgebruikers.

Portable Antiquities of the Netherlands is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen.

De Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een vondstmeldingsapp ontwikkeld waarbij in het veld vondsten met bijbehorende coördinaten eenvoudig bij PAN gemeld kunnen worden.

Verplichte virustest voor wie vanuit Frankrijk naar Italië reist

21 september 2020

Alle reizigers die vanuit Parijs en andere streken in Frankrijk in Italië arriveren, zullen verplicht een Covid-19-test moeten ondergaan. De eerste reizigers zullen in principe vanaf morgen al worden gecontroleerd op de luchthaven van Fiumicino in Rome.

Frankrijk kampt met een fors toenemend aantal besmettingen en het risico ligt volgens de Italiaanse autoriteiten momenteel te hoog om hen zomaar toegang tot het land te geven, zeker nu een nieuwe infectiegolf ook de rest van Europa dreigt te overspoelen. Frankrijk registreerde gisteren 10.569 nieuwe bevestigde Covid-19-gevallen, een dag eerder werd bij 13.498 mensen een besmetting vastgesteld.

speranza210920

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza liet weten dat Italië het op dit moment inzake de beheersing van het virus, beter doet dan de meeste andere Europese landen, maar dat grote voorzichtigheid geboden blijft om de offers die de voorbije maanden werden gebracht niet in gevaar te brengen. De hallucinante beelden van overvolle ziekenhuizen en gangen vol zieken, staan nog stevig in ieders geheugen gegrift.

Ryanair ontsnapt aan vluchtverbod in Italië

21 september 2020

Na een gesprek tussen Ryanair en de Italiaanse burgerluchtvaartautoriteit ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) heeft deze laatste beslist om de Ierse luchtvaartmaatschappij geen vluchtverbod in Italië op te leggen. Ryanair belooft zich volledig aan de Italiaanse coronaregels te houden.

ENAC had ermee gedreigd om Ryanair te verbieden om nog vluchten uit te voeren in Italië. Volgens ENAC hield Ryanair zich niet aan de verplichting om voldoende fysieke afstand te bewaren tussen de passagiers. Luchtvaartmaatschappijen mogen daar onder voorwaarden wel van afwijken, maar ook aan die voorwaarden voldoet Ryanair niet, stelde ENAC begin augustus.

ryanair2

Ook met de verplichting om mondmaskers te dragen zou de Ierse maatschappij het volgens de luchtvaartautoriteit veel te weinig hebben gedaan. In Italië zijn luchtvaartmaatschappijen daar ook verantwoordelijk voor tijdens het boardingproces, en niet alleen in het vliegtuig zelf.

Ryanair ontkende de beschuldigingen van ENAC en stelde dat die gebaseerd zijn op leugens. Het conflict tussen beide partijen is inmiddels weer bijgelegd. In een persbericht maakt ENAC melding van ‘een vriendelijk gesprek’. De luchtvaartautoriteit laat weten dat Ryanair nog eens aan de verplichtingen werd herinnerd.

Ander nieuws: Ryanair vermindert het vliegschema voor oktober met nog eens 20 procent. Die daling komt bovenop een verlaging van de capaciteit met eveneens 20 procent die half augustus al werd aangekondigd voor september en oktober.

Volgens Ryanair zijn de capaciteitsverminderingen noodzakelijk omdat de reisbeperkingen in de Europese Unie voortdurend veranderen, waardoor reizigers niet meer op voorhand durven boeken.

Over het winterseizoen, dat in de luchtvaart loopt van november tot maart, heeft Ryanair nog geen beslissing genomen. De verwachting is dat het aanbod in de winter op ongeveer de helft zal liggen van de normale capaciteit in de winter, maar het is lang niet zeker of zelfs die zetels gevuld zullen geraken.

De luchthaven van Charleroi, voor Ryanair de belangrijkste uitvalsbasis in België, verwelkomde tijdens de twee voorbije zomermaanden in totaal 572.589 passagiers. Dat zijn 65 procent minder reizigers in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Brussels South Charleroi Airport draaide op 30 procent van de capaciteit van juli vorig jaar. Op basis van de passagiersaantallen voor augustus blijkt dat de luchthaven voor 41 procent operationeel was.

Slechte wegen kosten Rome miljoenen euro’s aan schadevergoeding

21 september 2020

De Guardia di Finanza ontdekte recent dat de stad Rome tussen 2013 en 2018 niet minder dan 13,5 miljoen euro heeft moeten betalen als schadevergoeding voor ongevallen die werden veroorzaakt door gaten in het wegdek.

Elke Romein die de baan op moet, kan alleen maar hopen dat bij of zij niet het volgende slachtoffer wordt. Rijden, zeker met een scooter, wordt elke dag een stukje gevaarlijker. Zeker bij regenbuien, die de meeste gaten in de weg vullen met water en ze onzichtbaar maken voor de argeloze weggebruiker.

straatinslechtestaat

Vooral in de buitenwijken van Rome is de toestand van het wegdek soms zonder meer levensgevaarlijk. Bewoners kunnen niet lachen met de situatie die nu al jaren duurt en steeds erger wordt.

In talrijke wegen zitten gaten die groot en diep genoeg zijn om er de band van een scooter of auto in te laten verdwijnen. Bestuurders die even niet opletten riskeren letterlijk hun leven. Fietsers moeten er zelfs niet aan denken om hier veilig rond te rijden.

Dat staat allemaal in schril contrast met de stroom aan positieve berichten die het stadsbestuur de voorbije maanden vrijwel dagelijks via allerlei mediakanalen de wereld instuurt. Een nieuwe asfaltstrook van enkele meters, een paar opnieuw geverfde zebrapaden, een stukje fietspad, … Als je de berichten moet geloven, lijkt het erop dat Rome bezig is met de realisatie van een grootschalig wegenplan, maar niets is minder waar.

Naast de allernoodzakelijkste ingrepen, als de veiligheid echt in het gedrang komt, gebeurt er eigenlijk helemaal niets, klinkt het bij verschillende buurtverenigingen. De situatie is overal problematisch, maar in de buitenwijken is de toestand soms ronduit dramatisch en zonder meer levensbedreigend.

Talrijke burgers schrijven onophoudelijk klachtenbrieven naar het stadsbestuur. De reactie, als die al komt, is doorgaans dezelfde: we zijn bezig de wegen grondig aan te pakken. Dat klopt dus maar gedeeltelijk.

Het zogenaamde Stradenuovi-actieplan maakt deel uit van het verkiezingsprogramma van burgemeester Raggi. Omdat er de voorbije legislatuur nauwelijks werkzaamheden gebeurden aan het wegennet, is het stadsbestuur sinds begin dit jaar in gang geschoten om de ergste problemen te verhelpen en de Romeinen het gevoel te geven dat er wel degelijk aandacht is voor nieuwe wegeninfrastructuur.

In sneltempo worden hier en daar ook nieuwe asfaltlagen gelegd en er verschijnen op sommige plaatsen zelfs nieuwe fietsstroken. Die ingrepen volstaan echter niet. In plaats van nieuwe wegen aan te leggen of ze degelijk te herstellen, beperkt het stadsbestuur zich tot oppervlakkige herstellingen. De ergste gaten in het wegdek worden dichtgemaakt met wat asfaltvulling en daar blijft het bij.

Om het Romeinse wegennet echt veilig te maken, zijn vele miljoenen euro’s nodig. Zonder buitengewone financiering door de hogere overheid kan het nog jaren duren vooraleer de wegeninfrastructuur in de stad grondig kan worden vernieuwd, want de stadskas van Rome is meer dan leeg.

Italianen houden referendum om het aantal parlementsleden te verminderen

20 september 2020

In Italië wordt vandaag en morgen een nationaal referendum gehouden over de vermindering van het aantal parlementsleden. In zeven regio’s vinden tevens regionale verkiezingen plaats. In Rome liep de organisatie van de verkiezingen op vele plaatsen in het honderd nadat 762 van de 2.600 voorzitters van de kiesbureaus niet kwamen opdagen. Er bleven ook heel wat stemopnemers weg.

colosseumvlag

Op sommige plaatsen werden voorbijgangers op straat aangesproken met de vraag of ze niet wilden zetelen als voorzitter of stemopnemer. Antonio De Santis, de schepen/wethouder van Personeelszaken, trommelde namens het stadsbestuur ambtenaren op om hen te vervangen en vorderde ook 250 agenten van de stedelijke politie. Dat laatste was dan weer niet naar de zin van de politievakbond.

Vakbondsvertegenwoordigers verklaarden dat het niet de taak van de politie is om organisatorische wantoestanden en administratieve tekortkomingen op te lossen. Als we in Rome voor elke chaotische organisatie moeten uitrukken, gaan we nog veel werk hebben, klonk het bij de vakbond.

De personeelsproblemen in de kiesbureaus raakten uiteindelijk opgelost, maar intussen hadden in talrijke bureaus een heleboel opgedaagde mensen niet kunnen stemmen. Die kregen te horen dat ze ’s namiddags maar moesten terugkomen. Niet meteen motiverend voor de bereidwillige kiezer. Vandaag, de eerste verkiezingsdag, kwam 30 procent van de 51,6 miljoen stemgerechtigden opdagen.

itallievlagkleur

Elk kiesbureau telt vijf leden (een voorzitter, een secretaris en drie stemopnemers). Dat er zoveel mensen afhaakten, zou alles te maken hebben met het coronavirus. Nogal wat mensen vreesden, ondanks de verplichte veiligheidsmaatregelen in de kiesbureaus, een besmetting met Covid-19.

Door de talrijke mensen die op relatief korte tijd in de stembureaus passeren, ligt het risico op besmetting volgens hen veel hoger dan normaal. Voor de 100 euro die we als vergoeding krijgen, ga ik me niet laten ziek maken, liet een thuisblijver optekenen.

Het referendum over de vermindering van het aantal parlementszetels in Rome was een kiesbelofte van de Vijfsterrenbeweging M5S (MoVimento 5 Stelle) die nu samen met de sociaaldemocratische PDI (Partito Democratico Italiano) de regering van premier Giuseppe Conte vormt.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, zou het aantal parlementszetels verminderen van 945 naar 600. Het achterliggende idee is dat een dergelijk groot aantal parlementsleden de efficiëntie eerder hindert dan bevordert en dat een democratie ook met minder mensen kan functioneren.

In de regio’s Veneto, Toscane, Liguria (met Genua), La Marche, Campania, Puglia en Valle d’Aosta wordt vandaag ook een regionaal parlement gekozen.

In heel Italië wordt vooral uitgekeken naar het aantal stemmen die de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini kan binnenhalen. Salvini zit momenteel in de oppositie. De partij scoorde ook bij de vorige verkiezingen al erg goed. In die zin zijn de regionale verkiezingen tegelijk ook een vertrouwenstest voor de regering-Conte II.